Avtalsmallar - Matrastspremier

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Quinyx har funktionaliteten att supportera matraster. Matrastsfunktionaliteten existerar främst för att tillgodose arbetskraftslagar i USA. Med det sagt så kan du självklart använda den även om du inte befinner dig i USA. Kortfattat så skyddar dessa arbetslagar dem anställdas arbetstimmar, vilket tar hänsyn till vila och matraster för att effektivt hjälpa anställda med en rättvis balans i arbetslivet.

Navigera till Kontoinställningar > Avtal > Avtalsmallar > Matrastpremier.

Matrastregler

  • Stämplingsregler: Här kan du definera stämplingsreglerna som du vill ska vara aktiva för detta avtalet.
  • Kompensationsregler: Definera dem kompensationsregler som du vill ska vara aktiva för detta avtalet.
    Det är möjligt att ha mer än 1 kompensationsregel på en avtalsmall. De kommer däremot alla ha samma löneart och kvantitet.

Kompensation för matrast

  • Löneart: Här kan du definera den löneart som du vill ska vara aktiv för premieutbetalning. Du kan skapa lönearter under Kontoinställningar > Avtal > Lönearter.
  • Kvantitet: Du kan indikera kvantitet om du har definerat löneart.
Läs mer om matraster och efterlevnad här och om premiebetalningar för matraster här.

Fick du hjälp?