Quinyx WFM Mobil 3.10

Förbättringar

  • Vi stödjer nu inställningen "Dela skifts existerande stämpling vid tillägg av uppgift" i våran mobilapp. Om inställningen för denna funktion är aktiverad kommer befintliga stämplingar att delas när en uppgift läggs till i deras skift. Detta gäller alla rapporteringslägen. Stämplingen delas bara om den helt överlappar den nya uppgiften, dvs samma stämpling måste placeras under uppgiftens starttid och sluttid för att en uppdelning ska kunna ske. Observera att stämplingen inte justeras automatiskt om du efter att ha lagt till uppgiften och sparat den redigerar sluttid för uppgiften och sparar den på nytt. Om inställningen är inställd på falsk, gäller inget av ovanstående.
  • Buggfixar
  • Prestandaförbättringar


Fick du hjälp?