Detaljerade raster och uppgifter (BETA version)

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Detaljerade raster och uppgifter rapporten syftar till att göra raster och uppgiftsinformation tillgänglig i ett format som hjälper chefer att kontrollera löneutfallet. Tidigare var data som presenteras i denna rapport endast tillgänglig i webbportalen för att chefen ska kunna komma åt den. Genom att samla relevant data och strukturera den i en rapport hoppas vi ha skapat bättre synlighet för hur faktisk rasttid och uppgiftstid används jämfört med den planerade tiden.

På så sätt kan en chef som använder Quinyx enkelt se hur väl deras planerade scheman - inklusive skift, uppgifter och raster - matchar det faktiska resultatet. Vi hoppas att denna rapport också kommer att hjälpa till att optimera dina scheman i framtiden, förbättra förståelsen och kommunikationen med dina anställda och ge snabbare insikt i tid som läggs på vissa uppgifter.

Du kanske märker att denna rapport har en annan layout än tidigare rapporter; anledningen till detta är att vi vill göra det enklare för dig att filtrera ut den information som behövs.

Hur skapar jag denna rapport?

Som vanligt finns alla våra standardrapporter i Analys. Du hittar rapporten Detaljerade raster och uppgifter under fliken Tid.

När du skapar rapporten kan du använda följande filter.

Du kan välja upp till 31 dagar och välja en enhet åt gången för rapporten.


Fick du hjälp?