Version 0137

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 29 juni 2022

Träningsmaterial

Vi har skapat nya utbildningsvideor som är tillgängliga i HelpDocs. Videorna täcker:

 • Konfiguration och inställningar
 • Schema & Tidshantering
Klicka här för att se Quinyx WFM-träningsvideor.

Ny funktionalitet

Möjlighet att köra AI Demand Forecasting direkt från Quinyx istället för via vårt AI Optimization (Pythia) användargränssnitt

Vi har lagt till ett alternativ på fliken Prognos där användare manuellt kan köra AI-efterfrågeprognosen direkt från Quinyx istället för att behöva besöka AI-optimeringssidorna (Pythia) separat för att köra efterfrågeprognosen för en specifik period.

Dessutom kommer information att tillhandahållas när dina algoritmkörningar har startat och om de har slutförts. Detta måste aktiveras av Quinyx och kommer endast att vara aktiverat för kunder som har köpt modulen AI Demand Forecasting.

Ta emot automatiskt schema och autotilldela runIDs per algoritmkörning

Vi har lagt till ett alternativ för att ta emot specifika algoritmkörnings-ID:er för körningarna Auto-schema och Auto-tilldelning. RunID:n är viktiga för att Quinyx support ska kunna felsöka problem inom de specifika algoritmkörningarna.

Om du har problem med resultaten för automatiskt schema eller autotilldelning och du delar det specifika problemet med Quinyx-support, inkludera även detta runID i ditt supportmeddelande så att vi lättare kan hitta problemet du beskriver. RunID kan tas emot genom att välja tidsram och kopiera runID från sidopanelen.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Vi ändrade stilen på några ikoner för schemaobjekt. Detta ger en bättre överblick när du tittar på Schemavyn under längre tidsperioder, särskilt när ett schemaobjekt har mer än en ikon.
 • För bättre visuell konsistens har schemat nu även samma teckensnittsstil och storlek.
 • Rapporten för Stämplade timmar kommer för anställda med mindre än 5 arbetsdagar per vecka definierade på deras avtals-/avtalsmall inte att visa data i följande kolumner: Nominell, Diff+ , Diff- och Diff Nominell.
  I kolumnen Nominell kommer den att visa "-" och Diff+ , Diff- och Diff Nominell kommer att vara tomma.

Buggfixar

 • Löste ett problem där rapporten Lön från Analys inte hämtade transaktioner från uppsagda anställda med löneposter.
 • Löste ett problem där tidsstämplingar kopplade till uppgifter som korsade affärsdagen dök upp på två datum.
 • Löste ett problem där tidsstämplingar genererades två gånger på den aktuella och efterföljande dagen av ett skift i vecko- och månadsschemavyn.
 • Löste ett problem relaterat till dygnsbryt och löneberäkning för ledighet (karens).

Nya HelpDocs-artiklar

SOAP API / Webservice-uppdateringar

Nya valideringar för wsdlUpdateEmployees

När du skapar eller uppdaterar en anställd via SOAP API, läggs validering till för tecken som inte stöds på följande platser: givenName, familyName, staffCat, address1, address2, zip, city, country, locale, loginId, cardNo, info, legalGuardianName.

Om du försöker uppdatera en eller flera av dessa inställningar inklusive tecken [(\|\]\/~+@!%^&*={};:?><')] kommer du att få ett valideringsfel.

För phoneNo, cellPhone, NextPhone är endast möjliga tecken mellanslag 0-9, punkt ., plus +, bindestreck - och /

Slutpunkter fasas ut och tas bort

Inga slutpunkter är för närvarande utfasade och planerade för borttagning.

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och för att se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi utökar vår kund- och användarbas, har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga samtal per kund till 10. Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och du rekommenderas att implementera en backoff-försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. Vid övergång från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella gränser att byggas in i API:et.

Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer .


Fick du hjälp?