Instruktionsfilmer

Uppdaterad 11/9/20 av Leigh Hutchens

För att komma igång hjälper denna uppsättning korta videor dig att maximera din Neo upplevelse. Lära sig mer om Roller och rättigheter, Organisation, Personer, Grundschema, Grundschema – Rulla ut, Schemavyn - genomgång, och Frånvaro.

Introduktion

Välkommen till Quinyx! I denna introduktion på hög nivå lär du dig om:

 •  Så här får du tillgång till Quinyx
 •  Hur man navigerar genom systemet
 •  Vilka funktioner är tillgängliga under varje flik
 •  Konfigurationsalternativ
 •  Hur du kommer åt onlinehandboken

Roller och rättigheter

Roller och rättigheter tillåter dig att konfigurera vad din personal kan se och göra i Neo. Du kan definiera nivåer, roller och behörigheter.

Det är här du kan:

 • Lägg till / ta bort nivåer
 • Ändra nivå på roller
 • Lägg till / redigera / radera roller
 • Definiera behörigheter för funktionsgrupper för varje roll

Du kan lära dig mer om Roller och rättigheter HÄR.

Organisation

Organisation tillåter dig att lägga till medlemmar som får access till olika delar av organisationen.

Här kan du: 

 • Se vilka som är medlemmar i de olika grupperna i organisationen
 • Se ärvda medlemmar
 • Lägga till medlemmar i grupper
 • Tilldela roller i organisationens grupper

Personer

Använd fliken Personer för att administrera dina anställda.

Du kan också:

 • Visa / lägga till / redigera / radera medarbetarinformation
 • Lägg till / redigera / ta bort avtalsmallar och sysselsättningsgrad
 • Dela medarbetare till andra enheter
 • Lägga till/ändra roll

Lär dig mer om personalhantering HÄR.

Grundschema

I Neo kan du använda grundscheman för att skapa ett rullande schema som följer samma mönster under en längre tid. Det är 3 steg: Skapa, rulla ut (aktivera) och Publicera (synliggöra för personalen).

Det är här du kan:

 • Lägg till / redigera / radera grundscheman
 • Flytta / kopiera / radera skift
 • Visa schemastatistik och variabler för optimal bemanning

Läs mer om grundscheman HÄR.

Grundschema – Rulla ut

Rulla ut är det andra steget du gör när du skapar schema. Rulla ut är det som skapar det faktiska schemat av ditt grundschema. 

Här visar vi hur du:

 • Rullar ut grundschemat
 • Hanterar varningar i Grundschemat

Schemavyn - genomgång

Välj fliken Schema & Tid för att hantera schemat. Denna vy ger omfattande information om schemat.

Det är här du kan:

 • Visa obemannade skift och schemalagda anställda
 • Visa schemalagda timmar kontra nominella (avtalade) timmar
 • Titta på anställdas KPI: er och Time tracker saldon
 • Lägg till / kopiera / flytta skift
 • Se skift och tillhörande stämplingar, intresseanmälningar och frånvaroansökningar 
 • Visa schematstatistik 
 • Publicera schemat så att det blir synligt för personalen
 • Godkänn frånvaroansökningar, lägg till frånvaro och attestera arbetad tid

Klicka HÄR för att lära dig mer om schemat.

Frånvaro

Du kan hantera frånvaro på olika sätt i Neo.

Du kan:

 • Se  / godkänna frånvaroansökningar i schemat eller i notifikationscentralen
 • Lägg till frånvaro manuellt
 • Visa time tracker saldon
 • Välj frånvaroschema
 • Radera / ta bort tilldelning / tilldela underliggande skift under perioden

Mer information om frånvaro kan du hitta HÄR.

Stämpla och attestera tid

Alla arbetade timmar måste intyga (godkännas) i Neo. Processen kan variera, men alla stämplingar måste godkännas innan de tas med i en lönefil.

Du kan:

 • Visa / redigera / lägg till / ta bort stämplingar
 • See associerade med ett skift
 • Ändra information om kostnadsställe och avtal
 • Ändra övertidsresultat
 • Dela stämplingar och korrigera raster
 • Bekräfta stämplingar

Föra över till lön

Välj fliken Tid för att generera och hantera lönefiler.

Du kan:

 • Se vilka artiklar som är och inte är redo att överföras till löner
 • Skapa en preliminär lönefil
 • Skapa en definitiv lönefil
 • Skapa en Löneunderlagsrapport
 • Mjukt lås ett schema
 • Backa lönetransaktioner


Fick du hjälp?