Hur man arbetar med lön på arbetsuppgifter

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Uppgifter i Quinyx kan betraktas som delskift. Med andra ord beskriver de arbetstagarens aktivitet på en del av ett skift. Du kan definiera en uppgift antingen på en skifttyp eller manuellt på ett skift. Arbetsuppgifterna fungerar som skift i den meningen att de är uppbyggda av skifttyper.

Uppgift : Information för att utföra en viss tjänst under ett normalt skift.

Lön på uppgift : Arbetad tid på uppgiften kan till exempel:

 • Generera andra löneartsregler.
 • Bli registrerad på annat kostnadsställe och/eller projekt.
 • Ha en annan inställning under Avancerade inställningar , till exempel Räkna som schemalagda/stämplade eller produktiva timmar.

För att kunna använda lön på arbetsuppgifter måste du aktivera denna funktion på kontonivå. Om du är en kontoadministratör/superuser, vänligen kontakta Quinyx supportteam angående denna fråga. Lön på arbetsuppgifter används ofta för:

 • Jourpass
 • Lager/Logistik
 • Raster (om en anställd behöver slå på obetalt/betalt)

Lön på uppgift - användningsfall

För att få det här att fungera måste vi dela stämplingen på uppgiften. Det finns flera sätt att göra detta. Se exemplen nedan:

Avvikelserapportering

Det här är Helena. Hon är mjukvaruutvecklare och håller på med avvikelserapportering. Ibland behöver Helena utföra en viss uppgift som ska generera ett specifikt löneutfall. Uppgiften kommer att läggas till efter att moderskiftet är klart.

Du kan konfigurera lönen för uppgiften så att det önskade resultatet blir:

 • Tid som spenderas på uppgifter bör generera ett annat löneutfall och kostnadsställe.
 • Anställda är inställda på avvikelserapportering.

För att ställa in detta på en avtalsmall, klicka på Kontoinställningar > Avtalsmall > Tid och markera:

 • Dela upp skiftets befintliga stämpling vid tillägg av uppgift
 • Generera lön på uppgift
Observera att dessa inställningar bara fungerar om uppgifterna läggs till efter att moderskiftet är klart. Om du vill lägga till uppgifterna i förväg och medarbetaren är på avvikelserapportering finns det några andra inställningar du behöver konfigurera. Kontakta din Quinyx supportkontakt för mer information. Du kan läsa mer information om hur du får hjälp här .

Stämpla in/ut

Det här är Michael. Michael arbetar på ett lager och har flera uppgifter varje dag som bär olika kostnadsställen:

Michael stämplar in när han kommer till jobbet och ut när han är klar med sitt pass. Vi vill att stämplingen ska delas på de olika uppgifterna varje dag. Till exempel:

Total skiftlängd: 08:00 - 17:00

 • Uppgift 1 - Kostnadsställe 1: Packning: 10:00 - 12:00'
 • Uppgift 2 - Kostnadsställe 2: Behandling av returer: 14:00 - 15:30
 • Uppgift 3 - Kostnadsställe 3: Städning: 16:00 - 16:30

Du kan konfigurera lönen för uppgiften så att det önskade resultatet blir:

 • Tid som spenderas på en uppgift bör generera ett annat kostnadsställe (kan också användas för att få olika löneartsregler).
 • Anställda stämplar bara in och ut på moderskiftet.

För att ställa in detta i en avtalsmall, klicka på Kontoinställningar > Avtalsmall > Tid och markera:

 • Dela skiftets befintliga stämpling vid tillägg av uppgift
 • Generera lön på uppgift

och under Avtalsmall > Mobilt stämplingsflöde , markera:

 • Dela stämpling på uppgift
Läs mer om hur du ställer in uppgifter här .

Stämpla på uppgiften

Det här är Hassan. Hassan är läkare och tar ibland jourpass.

Du kan konfigurera lönen för uppgiften så att det önskade resultatet blir:

 • Tid som spenderas på uppgifter bör generera ett annat löneutfall och kostnadsställe.
 • Anställda kan stämpla på planerade och/eller oplanerade uppgifter.

För att ställa in detta i en avtalsmall, klicka på Kontoinställningar >Avtalsmall > Tid och markera:

 • Tillåt stämpling på uppgifter
 • Dela skifts existerande stämpling vid tillägg av uppgift
 • Generera lön på uppgift

och under Avtalsmallar > Mobilt stämplingsflöde , markera:

 • Tillåt stämpling på uppgifter

och under Kontoinställningar > Skifttyper > Skifttyper :

 • Tillgänglig i Webpunch

Stämpla på en planerad uppgift i Webpunch

Så här stämplar du på en planerad uppgift i Webpunch:

 • Logga in på Webpunch
 • Tryck på Välj ditt skift
 • Välj skiftet
 • Stämpla in

Stämpla på en oplanerad uppgift i Webpunch

Så här stämplar du på en oplanerad uppgift i Webpunch:

 • Logga in på Webpunch
 • Tryck på Oplanerad stämpling
 • Välj skiftet
 • Stämpla in

Slå på planerad uppgift / mobilapp

Så här stämplar du på en planerad uppgift i mobilappen:

 • Tryck Stämpla in
 • Tryck på uppgiftens namn
 • Tryck Stämpla in

Stämpla på oplanerad uppgift / mobilapp

För närvarande kan du inte stämpla på en oplanerad uppgift, du kan dock registrera tid på en uppgift på två olika sätt.

Alternativ 1
 1. Se till att åtkomsträttigheter för att lägga till/redigera uppgift är aktiverade.
 2. Tryck på Schema.
 3. Tryck på skift (bakåt i tiden).
 4. Tryck på Lägg till uppgift.
 5. Lägg till uppgiften.
 6. Stämplingen kommer att delas.
Alternativ 2
 1. Tryck på Attestera.
 2. Tryck på stämplingen (bakåt i tiden).
 3. Skriv en kommentar.
 4. Chefen lägger till uppgiften.
 5. Stämplingen kommer att delas.
Läs mer om hur du arbetar med lön på arbetsuppgifter här och genererar lön på uppgift här .


Fick du hjälp?