Quinyx WFM Mobil 3.3

Uppdaterad av Johannes Nordman

Ny design för schemavyn

Vi har nu ett helt nytt utseende i vår schemavy!

Uppdatera knapp i schemat

I denna version har vi implementerat en ny uppdatera knapp i schemavyn vilket gör det möjligt att uppdatera schemat i realtid.

Ny design för schemasummeringar

Vi har en ny design för vyn schemasummeringar!


Fick du hjälp?