Version 0152

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 26 januari 2023

Sammanfattning av release

Har du ont om tid och är intresserad av en sammanfattning på hög nivå?

Webbapp

 • Utökat godkännande av schemat.
 • Konfiguration av öppettider - du har nu möjlighet i gruppinställningar att konfigurera öppettider för dina enheter.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Inga uppdateringar i den här versionen.

Buggfixar

 • Vi har justerat några saker för små att lägga märke till eller för svåra att förklara. Om du verkligen vill ha mer information, klicka här.

Påminnelse – börja använda Tillgänglighet istället för Intresseanmälningar

Vi uppmanar alla våra kunder att börja använda vår tillgänglighetsfunktion istället för intresseanmälningar. Tillgänglighetsfunktionen är mer användarvänlig och stöder fler användningsfall än vår nuvarande funktion Intresseanmälan.

En funktion som tillgänglighet stöder är att konvertera ett tillgänglighetsobjekt till ett skift som chef i Schemavyn av webbappen. Vi har även stöd för avdelningar med tillgänglighet och flerval av både enheter & avdelningar när man skapar tillgänglighet som användare. Vi har implementerat möjligheten för våra användare att se, skapa, redigera och ta bort sina egna tillgänglighetstider i våra mobilappar. För mobilapparna är behörigheten för tillgänglighet avstängd som standard och måste aktiveras under Mobil- och personalportalbehörigheterweb.quinyx.com. Du hittar information om tillgänglighetsfunktionen i mobil här och för chefer här.

Ny funktionalitet

Godkännandeflöde av schema (första versionen)

Med den här versionen börjar vi möjliggöra delar av ett större initiativ som vi kallar Godkännandeflöde av schema. Det underliggande problemet vi försöker lösa med detta initiativ är hur man gör det möjligt för icke-schemaläggningspersoner att granska och godkänna scheman som görs av planeraren innan schemat publiceras för de anställda.

Detta krav kommer från våra tyska kunder, främst de som har ett arbetsråd i sitt företag, men det kan användas av alla kunder som vill ha kontroll över arbetslagar, företagspolicy och budget för schemat innan det är publicerat för de anställda.

Omfattningen av den första versionen beskrivs nedan. Se till att följa våra framtida versioner för nya uppdateringar om detta ämne.

Konfiguration

Aktiveringen av detta arbetsflöde placeras i enhetens Avancerade enhetsinställningar. I undersektionen Övrigt finns en ny rullgardinsmeny som heter Godkännande av schema. "Ingen" är valt som standard och det betyder att arbetsflödet inte är aktiverat på enheten. Om du vill aktivera arbetsflödet, välj "Godkännande i ett steg" och tilldela sedan rollen som ansvarar för godkännandet.

I godkännandeprocessen inkluderar vi alla personer som har en roll (direkt eller nedärvd) på enheten och läsbehörighet för schemaläggning. 
Planerare som begär godkännande och publicering

Om arbetsflödet är aktiverat på enheten, istället för att publicera det planerade schemat så måste planeraren begära godkännande från de tilldelade godkännarna. Ett nytt alternativ placeras under "tre punkts-menyn" uppe till höger i Schemavyn.

Genom att klicka på Begär godkännande och publicering öppnas ett nytt fönster där planeraren kan välja vilken period som ska godkännas och publiceras.

Genom att klicka på knappen Skicka begäran kommer tilldelade godkännare att meddelas om den väntande begäran.

Enheten kan bara ha en väntande begäran åt gången. Om flera planerare arbetar i samma enhet har vi av transparensskäl lagt till ett informativt meddelande i fönstret för godkännande och publicering av begäran medan begäran är under behandling.

Om arbetsflödet är aktiverat stödjer vi för närvarande endast publicering på enhetsnivå (inte på avdelnings/regionsnivå). 
Ge feedback

Med den här versionen kommer meddelanden för de tilldelade godkännarna endast att visas i Schemavyns notifikationspanel. Vi introducerar ett nytt avsnitt som heter "Scheman för godkännande". Inuti det avsnittet kommer vi att visa den pågående begäran med informationen - vem som begärde godkännandet, för vilken tidsperiod och när begäran skickades.

Efter att ha granskat schemat och sett till att det är skapat i enlighet med arbetslagar och förordningar så kan godkännaren ge feedback till planeraren genom att godkänna eller neka begäran. Om begäran godkänns kommer den åtgärden också att göra schemat publicerat för de anställda under den valda tidsperioden. Om begäran nekas måste godkännaren kommunicera med planeraren om nödvändiga ändringar för att schemat ska godkännas. Med denna release kommer kommunikation mellan godkännare och planerare att behöva göras manuellt via Qmail eller andra typer av kommunikation.

Konfiguration av öppettider

Vi har lagt till möjligheten i Gruppinställningar att konfigurera öppettider för dina enheter. Dessa öppettider kommer i denna version endast att användas av vår AI Demand Forecasting-modul för att säkerställa att de prognoser som skapas endast skapas inom öppettiderna för de angivna enheterna. Därför kommer de konfigurerade öppettiderna inte att visualiseras eller användas någonstans i schemavyn, eller någon annanstans i Quinyx utanför Quinyx-algoritmerna.

Läs mer om Öppettider här.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Ingen vid detta tillfälle.

Buggfixar

 • Löste ett problem som gjorde att du inte kunde gå in i tidkortet när det var 2 skift och 1 frånvaro på en dag.
 • Löste ett problem med frånvaroscheman där om "Dag och tid" var satt till 00:00 - 00:00, så skulle schemat även inkludera nästa dag när en frånvaro lades till.
 • Löste ett problem i Grundschemavyn där variabeln för lönekostnader i grundschemat beräknade kostnaden för både icke-tilldelade och tilldelade skift även om du filtrerade så att endast icke-tilldelade skift visades.
 • Löste ett problem i veckovyn för Grundschema som gjorde att variabeln Grundschematimmar visade veckosammanfattningen för vecka 1, oavsett vilken vecka du för närvarande tittade på.
 • Löste ett problem i Schemavyn som gjorde att användargränssnittet för skift och frånvaro överlappade mellan 2 anställda.
 • Löste ett problem som gjorde att frånvaroförfrågningar och frånvaro inte flyttades när en anställd bytte till ny hemmaenhet .
 • Löste ett problem med Time Trackers där transaktioner lades till när avtal fanns (och löpte ut) före den anställdes startdatum. Time Tracker-kopplingar följer nu personalens startdatum också.
 • Löste ett problem där avrundningen av raster påverkade övertidsmetoderna när en kombination av stämplingsstid vs skifttid vs rasttid inträffade.

Nya HelpDocs-artiklar

Ingen vid detta tillfälle.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

Inga uppdateringar i den här versionen.

Inga slutpunkter är för närvarande utfasade och planerade för borttagning.

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och för att se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi utökar vår kund- och användarbas, har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga anrop per kund till 10. Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och du rekommenderas att implementera en backoff-försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. Vid övergång från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella gränser att byggas in i API:et.

Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?