Quinyx WFM Mobil 2.36

Uppdaterad av Johannes Nordman

Visa projekt och kostnadsställe i skift

Det är nu möjligt att se och ändra kostnadsställe och projekt för skift i mobilapparna.

Pulse: möjligt att svara på en pulsefråga med fritextsvar

Vi har implementerat möjligheten att välja att skicka ut en pulsefråga med alternativet att svaren ska skrivas som fritext. Detta gör det möjligt för chefen som skickar ut pulsefrågan att exempelvis be om direkt feedback och förbättringsförslag från organisationen.

Övriga förbättringar:

  • Prestandaförbättringar


Fick du hjälp?