Quinyx WFM Mobil 3.35.1

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Förbättrade förslag när du byter skift

I denna version har vi förbättrat vår skiftbytesfunktionalitet genom att göra det enklare för dig att hitta en bra match när du vill byta skift med en kollega. Några av sakerna vi förbättrat är:

  • Möjlighet att välja vilken dag du vill byta skift på genom att inkludera kalendervyn så att du ser vilka dagar du redan har skift och vilka tider skiften har

Smarta förslag på kollegors skift skulle kunna vara en bra match för ett skiftbyte:

  • Framhäv skift som har liknande från och till tid som ditt orginalskift
  • Framhäv skift som har samma skifttyp som ditt orginalskift
  • Framhäv skift som är lika långa som ditt orginalskift
  • Framhäv skift som kräver färdigheter som du har
Om du ett skift du vill byta till möter två eller fler kriterier ovan kommer detta skift visas med en "bra match" ikon på skiftet.

Två ytterligare förbättringar är:

  • Visa enbart kollegor som har ett skift på dagen du vill byta med
  • Förtydligande av dina redan existerande skift och dess tider när du byter skift

Förbättrad upplevelse när du använder mobilapparna med surfplatta

För att förbättra upplevelsen av frontline portal när du använder surfplatta har vi gjort flera förbättringar när det gäller upplevelsen med surfplatta. Vi har gjort följande förbättringar för iOS och Android:

iOS iPads:

Mobilapparna skalar nu upp till storleken på din läsplatta när du använder en ipad, vi har gjort detta för att förbättra översikten och användarupplevelsen. Vi har också implementerat stöd för landskapsläge när du använder en iPad i alla delar av mobilappen, landskapsläge stöds dock inte när du använder en mobiltelefon.

Android surfplattor:

Eftersom vi redan stödjer att skala upp storleken om du använder en Android surfplatta behövde vi inte förbättra just detta. Vi har dock implementerat stöd för landskapsläge när du använder en Android läsplatta eller telefon på våra sidor i frontline portal (Uppgifter, event, filer, formulär, startsida frontline, rapporter och berättelser). Vi stödjer inte landskapsläge på några andra sidor av appen förutom dom nyss nämnde i nuläget.

Övriga förbättringar

  • Buggfixar


Fick du hjälp?