Arbeta med helgdagar

Uppdaterad 7 months ago av Daniel Sjögren

Observera att standard helgdagar är de som syns i schemat. Dessa kan sättas upp med olika regler för att generera specifika lönearter, men du kan även sätta upp reglerna för helgdagar per avtalsmall.

Helgdagar är engångsdagar varje år som biland kräver ytterligare eller speciell utbetalningslogik för en anställd som loggar ett skift under ett definierat fönster den dagen, vilket kan avvika från ordinarie OB-, eller Övertidsregler.

Standardinställningar för Helgdagar konfigureras under Kontoinställningar -> Avtal -> Helgdagar. De dagar som definieras här är också de dagar som du ser markerade med röd text i schemavyn, och namnet för helgdagen syns när du för muspekaren över dagen.

Användning

Som kontoansvarig med skrivbehörighet :

  • Jag kan se alla helgdagar som definierats för kontot.
  • Jag kan redigera eller ta bort alla befintliga helgdagar.
  • Jag kan lägga till nya helgdagar.
  • Jag kan automatiskt hämta helgdagar (namn och datum) specifika för landet för mitt konto.

Som kontoansvarig med läsbehörighet:

  • Jag kan se alla helgdagar + inställningar definierade för kontot.
  • Jag kan lägga till, redigera eller ta bort helgdagar.
Klicka här för att läsa mer om hur du använder helgdagar i avtalsmallar.


Fick du hjälp?