Att arbeta med helgdagar

Uppdaterad av Daniel Sjögren

När du arbetar med helgdagar finns det flera sätt att konfigurera dem och inställningar för din organisation.

I slutändan handlar det om vad som fungerar bäst för dig, men nedan följer ett rekommenderat arbetsflöde som du kan använda hur du vill. Du kan välja att bara använda de bästa delarna som kan fungera för dig om du vill. Oavsett vilket så ville vi bryta ner det funktion för funktion för att se till att du är medveten om de olika möjligheterna.

1. Importera helgdagar

När du lägger till helgdagar har du möjlighet att lägga till dem manuellt eller importera en lista över helgdagar baserat på din tidsram, språk, och region.

Oavsett hur du lägger till dem kommer informationen att vara relativt begränsad. Du kommer att ha namnet och datumet inkluderat vid skapandet, men du måste sedan manuellt konfigurera helgdagarna för att passa behoven i din unika uppsättning.

I grund och botten - för att manuellt lägga till en helgdag, klicka på den stora knappen Lägg till ny och ställ in den som du vill.

För att importera helgdagar, klicka på Lägg till ny > Importera från API där du kan filtrera resultaten baserat på landet, år och språk. Välj sedan vilka helgdagar du vill importera med hjälp av checkrutorna längs vänster sida, och voilà! Du har en fullständig lista över helgdagar, med alla standardkonfigurationer på plats.
Läs mer om hur du importerar helgdagar här.

2. Konfigurering av helgdagar

När du lägger till eller redigerar en helgdagskonfiguration, kan du definiera reglerna kring varje helgdag på en detaljerad nivå för att möta de olika behoven hos olika företag, länder eller individer.

Denna konfiguration består av fem separata underpaneler som tillsammans kan skapa reglerna för varje helgdag.

 • Underpanelen Allmän information
 • Underpanelen OB-perioder
 • Underpanelen Övertid
 • Underpanelen Dagsregler
 • Underpanelen Skiftregler
Varje underpanel bryts ner i detalj, konfiguration-för-konfiguration här.

3. Dela konfigurationer över (globala) helgdagar

Det finns ofta tillfällen där det finns mycket överlappning mellan de olika helgdagarna. Det skulle vara galet att manuellt konfigurera varje konfiguration för varje helgdag för varje år.

Istället säger vi att efter att ha manuellt konfigurerat och testat en enskild helgdag (i steg 2), har du en fungerande version av en helgdag. Genom att använda Händelser > Dela till Helgdagar kan du enkelt ta konfigurationerna från en helgdag och magiskt dela dessa konfigurationer till de andra helgdagarna inom samma år.

Därefter kan du göra justeringar vid behov, om det till exempel finns en eller två "Särskilda regler" för påsk, istället för att manuellt lägga till all "standarddata" till varje helgdag.

Läs mer om delning av konfigurationer över helgdagar här.

4. Dela helgdagar (med konfigurationer) över år

Detta är för närvarande under utveckling, mer information kommer snart!

5. Hantera helgdagar i avtalsmallar

Som du kanske vet handlar steg 1 - 4 ovan om att hantera globala helgdagar.

Men i dina avtalsmallar kan du också lägga till anpassade helgdagar, där helgdagarna för de anställda som är tilldelade den specifika avtalsmallen kommer att skriva över de globala helgdagarna. Detta gör det möjligt för dig att skapa anpassade regler för helgdagar för utvalda anställda.

Vid konfigurering av helgdagar i avtalsmallar:

 1. Som standard kommer en helgdag att använda globala helgdagar.
 2. Om du vill använda anpassade helgdagar kan du antingen lägga till dem manuellt eller hämta helgdagar från en annan avtalsmall.
 3. Detta kräver fortfarande en viss mängd manuellt arbete vid konfigureringen av avtalsmallen första gången, men när det väl är konfigurerat kan du enkelt dela/kopiera helgdagar mellan avtalsmallar.
Läs mer om hantering av helgdagar i avtalsmallar här.

Användningsfall

Som en kontoansvarig med skrivåtkomst:

 • Jag kan se alla definierade helgdagar för kontot.
 • Jag kan redigera eller ta bort befintliga helgdagar.
 • Jag kan lägga till nya helgdagar.
 • Jag kan automatiskt hämta helgdagar (namn och datum) specifika för landet för mitt konto.

Som en kontoansvarig med läsåtkomst:

 • Jag kan se alla definierade helgdagar + inställningar för kontot.
 • Jag kan lägga till, redigera eller ta bort helgdagar.
Klicka här för att läsa mer om hur man använder helgdagar i avtalsmallar.


Fick du hjälp?