Mobil - Översikt

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Översiktsvyn

När du loggar in i appen så hamnar du automatiskt alltid på översiktssidan.

Här kan du se dina närmast kommande skift, olästa qmails och nyheter.

Konfigurera översikten

Det är även möjligt att konfigurera sin egen översiktsvy genom att först klicka på inställningar ikonen längst upp i det högra hörnet i översiktsvyn. Du kan välja i vilken ordning informationen ska visas och vilken information som du vill se i översikten. Du kan välja att visa eller dölja följande funktioner:

  • Kommande skift (du kan välja hur många kommande skift som ska visas i översikten med valet 1 till 10)
  • Olästa Qmails
  • Olästa nyheter

Beroende på vilka widgetar du vill anpassa översikten med, måste din personalkategori ha rätt mobil- och personalportalbehörigheter aktiverade.

Exempel:

  • Om jag som användare vill se Time Trackers i översikten, måste jag ha behörigheten Attest > Tid aktiverad.
  • Om jag som användare vill se skift i översikten måste jag ha behörigheten Schema aktiverad.
  • Om jag som användare vill se Qmails i översikten, måste jag ha behörigheten Qmail aktiverad.
  • Om jag som användare vill se Nyheter i översikten, måste jag ha behörigheten Kommunikation > Nyheter aktiverad.


Fick du hjälp?