Mobil - Översikt

Uppdaterad 4 months ago av Leigh Hutchens

Översiktsvyn

När du loggar in i appen så hamnar du automatiskt alltid på översiktssidan.

Här kan du se dina närmast kommande skift, olästa qmails och nyheter.

Konfigurera översikten

Det är även möjligt att konfigurera sin egen översiktsvy genom att först klicka på inställningar ikonen längst upp i det högra hörnet i översiktsvyn. Du kan välja i vilken ordning informationen ska visas och vilken information som du vill se i översikten. Du kan välja att visa eller dölja följande funktioner:

  • Kommande skift (du kan välja hur många kommande skift som ska visas i översikten med valet 1 till 10)
  • Olästa Qmails
  • Olästa nyheter


Fick du hjälp?