Tidsformat

Uppdaterad 7 months ago av Daniel Sjögren

Alla tider och datum som visas i Quinyx är formaterade enligt språket som har valts, förutom tidinmatningsfält, t.ex. fält där du anger en starttid och sluttid.

Formatet på dessa fält (24-timmarsformat eller 12-timmarsformat med AM/PM) avgörs av datum- och tidformatet som har valts i ditt operativsystem (Windows eller Mac OS).

Ändra datum- och tidformat i Windows 10

I Windows 10 kan du ändra tidformatet under Start > Inställningar >Tid och språk > Region > Ändra dataformat.

  1. Ändra tidformatet under Kort tid och Lång tid enligt önskemål.
  2. Starta om din webbläsare.

Nu kommer tidinmatningsfälten i Quinyx visas enligt dina önskemål.

Om tiden visas fel i Quinyx efter att du har ändrat inställningarna i ditt operativsystem, se till att din webbläsare också har rätt inställningar. Om du till exempel är ett svenskt företag som arbetar med en 24-timmarsklocka men tiderna visas som AM/PM i Quinyx, kontrollera din webbläsare för att säkerställa att rätt språk- och tidsinställningar matchar ditt operativsystem.

Ändra datum- och tidformat i Windows 11

I Windows 11 kan du ändra tidsformatet under Start > Inställningar > Tid och språk > Språk och region > Relaterade inställningar > Administrativa språkinställningar > Region > Format.

  1. Ändra tidformatet under Kort tid och Lång tid enligt önskemål.
  2. Starta om din webbläsare.

Nu kommer tidinmatningsfälten i Quinyx visas enligt dina önskemål.

Ändra datum- och tidformat i Mac OS

I Mac OS kan du ändra tidformatet under Systeminställningar > Språk och region. Tidformatet avgörs av en kombination av valt Föredragna språk och valet under Tidsformat.

  1. Välj en Region som har ditt föredragna tidformat som standard.
  2. Markera eller avmarkera Tidsformat enligt dina önskemål.
  3. Starta om din webbläsare.

Nu kommer tidinmatningsfälten i Quinyx visas enligt dina önskemål.

Om tiden visas fel i Quinyx efter att du har ändrat inställningarna i ditt operativsystem, se till att din webbläsare också har rätt inställningar. Om du till exempel är ett svenskt företag som arbetar med en 24-timmarsklocka men tiderna visas som AM/PM i Quinyx, kontrollera din webbläsare för att säkerställa att rätt språk- och tidsinställningar matchar ditt operativsystem.
Läs mer om tidsinställningar här.


Fick du hjälp?