Tidsformat

Uppdaterad 10 months ago av Leigh Hutchens

Alla tider och datum som visas i Neo är formaterade enligt språket som har valts, förutom tidinmatningsfält, t.ex. fält där du anger en starttid och sluttid.

Formatet på dessa fält, d.v.s. om tiden visas i 24-timmarsformat eller med AM/PM, avgörs av datum- och tidformatet som har valts i ditt operativsystem (Windows eller Mac OS).

Ändra datum- och tidformat i Windows 10

I Windows 10 can du ändra tidformatet under Inställningar → Tid och språk → Region → Ändra dataformat. Ändra tidformatet under Kort tid och Lång tid enligt önskemål. Starta om din webbläsare. Nu kommer tidinmatningsfälten i Neo visas enligt dina önskemål.

Om du använder Windows 10, om tiden visas fel i Quinyx efter att du har ändrat inställningarna i ditt operativsystem, se till att din webbläsare också har rätt språkinställning. Om du till exempel är ett svenskt företag som arbetar med en 24-timmarsklocka men tiderna visas som AM / PM i Quinyx, kontrollera din webbläsare för att säkerställa att rätt språk och tidsinställningar matchar ditt operativsystem.

Ändra datum- och tidformat i Mac OS

I Mac OS avgörs tidformatet av en kombination av valt Föredragna språk och valet under "Tidsformat: 24-timmarsklocka" under Systeminställningar → Språk och region. Först måste du välja ett språk som har ditt föredragna tidformat som standard, sedan måste du säkerställa att "Tidsformat: 24-timmarsklocka" är markerat eller avmarkerat enligt önskemål. Starta om din webbläsare. Nu borde tidinmatningsfält visa tider i önskat format.

Om du använder Mac OS, om tiden visas fel i Quinyx efter att du har ändrat inställningarna i ditt operativsystem, se till att din webbläsare också har rätt språkinställning. Om du till exempel är ett svenskt företag som arbetar med en 24-timmarsklocka men tiderna visas som AM / PM i Quinyx, kontrollera din webbläsare för att säkerställa att rätt språk och tidsinställningar matchar ditt operativsystem.
Läs mer om Tidsinställningar här.


Fick du hjälp?