Tidsformat

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Alla tider och datum som visas i Quinyx formateras enligt det språk du har valt, förutom för tidsinmatningsfält. T.ex. fält där du anger en start- och sluttid.

Formatet på dessa fält (24-timmarsformat eller 12-timmarsformat med AM/PM) bestäms av datum- och tidsformatinställningarna i ditt operativsystem (Windows eller Mac OS).

Ändra datum- och tidsformat i Windows 10

I Windows kan du ändra tidsformatet under Start > Inställningar > Tid & Språk > Region > Ändra dataformat.

  1. Ändra tidsformatet under Kort tid och Lång tid till ditt önskade format.
  2. Starta om din webbläsare.

Nu bör tidsinmatningsfälten i Quinyx visas enligt dina preferenser.

Om tiden visas felaktigt i Quinyx efter att du har ändrat inställningarna i ditt operativsystem, se till att din webbläsare också har de korrekta inställningarna. Till exempel, om du är ett svenskt företag som arbetar med en 24-timmarsklocka men tiderna visas som AM/PM i Quinyx, kontrollera din webbläsare för att säkerställa att de korrekta språk- och tidsinställningarna matchar ditt operativsystem.

Ändra datum- och tidsformat i Windows 11

I Windows kan du ändra tidsformatet under Start > Inställningar > Tid och språk > Språk och region > Relaterade inställningar > Administrativa språkinställningar > Region > Format.

  1. Ändra tidsformatet under Kort tid och Lång tid till önskat format.
  2. Starta om din webbläsare.

Nu bör tidens inmatningsfält i Quinyx visas enligt dina inställningar.

Ändra datum- och tidsformat i Mac OS

I Mac OS kan du ändra tidsformatet under Systeminställningar > Språk och region. Tidsformatet bestäms av en kombination av det valda föredragna språket och valet under Tidsformat.

  1. Välj en region som har ditt önskade tidsformat som standard.
  2. Markera eller avmarkera Tidsformat enligt ditt önskemål.
  3. Starta om din webbläsare.

Nu bör tidens inmatningsfält i Quinyx visas enligt dina inställningar.

Om tiden visas felaktigt i Quinyx efter att du har ändrat inställningarna i ditt operativsystem, se till att din webbläsare också har korrekta inställningar. Till exempel, om du är ett svenskt företag som arbetar med en 24-timmarsklocka men tiderna visas som AM/PM i Quinyx, kontrollera din webbläsare för att säkerställa att rätt språk- och tidsinställningar matchar ditt operativsystem.
Läs mer om tidsinställningar här.


Fick du hjälp?