Åtkomsträttigheter

Grupphanteringsbehörigheter konfigureras på samma sätt som de i kontoinställningar.

Klicka här för att läsa mer om hur du skapar din organisation här för att läsa mer om hur du kan se alla anställda i din grupp och om deras mobila enhet är godkänd för stämpling:


Fick du hjälp?