Frånvaroschema

Uppdaterad 15/10/20 av Leigh Hutchens

Frånvaroschema

Ibland läggs frånvaro in långt in i framtiden, innan det finns skift för perioden. I sådana fall skapas inga lönegrundande skift under frånvaron, vilket innebär att den anställde inte får någon ersättning. För att motverka detta har vi stöd för frånvaroscheman som - enkelt förklarat - är veckomallar som kan väljas i frånvarodialogen för att skapa lönegrundande ersättningsskift under frånvaron.

När du sätter upp ett frånvaroschema så väljer du om frånvaroschemat ska 1) ersätta schemalagda dagar, 2) ersätta fria dagar eller ersätta alla dagar.

Det är också möjligt att definiera att skift från frånvaroschema ska anpassas efter nominella timmar per dag enligt den anställdes avtal. Man behöver endast skapa frånvaroschema som innehåller skift som täcker organisationens högsta möjliga heltidsdagsmått (t ex 40tim/v), då Quinyx automatiskt kommer att anpassa frånvaroschemat till den anställdes anställningsgrad.

Så här väljer du frånvaroschema i Neo när du lägger till frånvaro eller godkänner frånvaroansökan:

öppna frånvaroansökan eller lägg till en frånvaro

  1. Välj ett frånvaroschema.
  2. Se utfall av frånvaroschemat.
  3. Välj vad du vill göra med de skift som den anställde skulle ha jobbat under frånvarotiden (du völjer ett anlternativ för alla skift).
  4. Godkänn/ Spara.


Fick du hjälp?