Frånvaroschema

Uppdaterad 9 months ago av Daniel Sjögren

Se en kort instruktionsvideo här och läs mer om att arbeta
med frånvaroscheman här.
Observera att frånvaroscheman inte fungerar med deltidsfrånvaro.

Ibland läggs frånvaro in långt in i framtiden, innan det finns skift för perioden. I sådana fall skapas inga lönegrundande skift under frånvaron, vilket innebär att den anställde inte får någon ersättning. För att motverka detta har vi stöd för frånvaroscheman som - enkelt förklarat - är veckomallar som kan väljas i frånvarodialogen för att skapa lönegrundande ersättningsskift under frånvaron.

När du sätter upp ett frånvaroschema så väljer du om frånvaroschemat ska 1) ersätta schemalagda dagar, 2) ersätta fria dagar eller ersätta alla dagar.

Det är också möjligt att definiera att skift från frånvaroscheman ska anpassas efter de nominella timmar per dag enligt den anställdes avtal. Du behöver endast skapa frånvaroschema som innehåller skift som täcker organisationens högsta möjliga heltidsdagsmått (t ex 40tim/v), då Quinyx automatiskt kommer att anpassa frånvaroschemat till den anställdes anställningsgrad.

Så här väljer du frånvaroschema i Neo när du lägger till frånvaro eller godkänner frånvaroansökan:

öppna frånvaroansökan eller lägg till en frånvaro

 1. Välj ett frånvaroschema.
 2. Se utfall av frånvaroschemat.
 3. Välj vad du vill göra med de skift som den anställde skulle ha jobbat under frånvarotiden (du völjer ett anlternativ för alla skift).
 4. Godkänn/ Spara.

Det är möjligt att skapa en frånvaro med en frånvaro upp till 24 månader.

Deltidsfrånvaro på individuella frånvaroskift

Det är möjligt att tillämpa deltidsfrånvaro för individuella frånvaroskift.

Hur:

 1. Lägg till frånvaro, välj anställd, från och till, frånvaroorsak.
 2. Ange grad av frånvaro under Deltidsfrånvaro:
 1. Välj vad du vill göra med frånvaroskiften.
  1. Alla skift på en gång:
  eller
  1. Per enskilt skift:
 2. Välj vilken åtgärd du vill tillämpa på frånvaroskift:
  1. Håll början på skiftet :
   1. Ta bort tilldelningen av den sista delen av skiftet.
   2. Ta bort den sista delen av skiftet.
  2. Håll slutet på skiftet:
   1. Ta bort tilldelningen av den första delen av skiftet.
   2. Ta bort den första delen av skiftet.
  3. Redigera hela skiftet:
   1. Håll hela skiftet.
   2. Avdela hela skiftet.
   3. Radera hela skiftet.
 Observera att du kan kringgå deltidsprocenten genom att välja c) i, ii, iii ovan (detta är aktuellt för vissa utav våra norska kunder som vill få med procentsatsen i lönefilen samtidigt som de vill behålla hela frånvaroskiftet intakt).
 Det är inte möjligt att tillämpa olika procentsatser på samma frånvaro


Fick du hjälp?