Frånvaroschema

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Se en kort instruktionsvideo här och läs mer om att arbeta
med frånvaroscheman här.
Observera att frånvaroscheman inte fungerar med deltidsfrånvaro.

Lägg till ett frånvaroschema

Ibland läggs frånvaro in långt in i framtiden, innan det finns skift för perioden. I sådana fall skapas inga lönegrundande skift under frånvaron, vilket innebär att den anställde inte får någon ersättning. För att motverka detta har vi stöd för frånvaroscheman som - enkelt förklarat - är veckomallar som kan väljas i frånvarodialogen för att skapa lönegrundande ersättningsskift under frånvaron.

När du sätter upp ett frånvaroschema så väljer du om frånvaroschemat ska:

 • Ersätta schemalagda dagar
 • Ersätta fridagar eller
 • Ersätta alla dagar
Läs mer om ersättningsalternativen vid konfiguration av frånvaroscheman här.

Det är också möjligt att definiera att skift från frånvaroscheman ska anpassas efter de nominella timmar per dag enligt den anställdes avtal. Du behöver endast skapa frånvaroschema som innehåller skift som täcker organisationens högsta möjliga heltidsdagsmått (t ex 40tim/v), då Quinyx automatiskt kommer att anpassa frånvaroschemat till den anställdes anställningsgrad.

Så här väljer du frånvaroschema i Neo när du lägger till frånvaro eller godkänner frånvaroansökan:

öppna frånvaroansökan eller lägg till en frånvaro

 1. Välj ett frånvaroschema.
 2. Se utfall av frånvaroschemat.
 3. Välj vad du vill göra med de skift som den anställde skulle ha jobbat under frånvarotiden (du völjer ett anlternativ för alla skift).
 4. Godkänn/ Spara.

Det är möjligt att skapa en frånvaro med en frånvaro upp till 24 månader.

Deltidsfrånvaro på individuella frånvaroskift

Det är möjligt att tillämpa deltidsfrånvaro för individuella frånvaroskift.

Hur:

 1. Lägg till frånvaro, välj anställd, från och till, frånvaroorsak.
 2. Ange grad av frånvaro under Deltidsfrånvaro:
 1. Välj vad du vill göra med frånvaroskiften.
  1. Alla skift på en gång:
  eller
  1. Per enskilt skift:
 2. Välj vilken åtgärd du vill tillämpa på frånvaroskift:
  1. Håll början på skiftet :
   1. Ta bort tilldelningen av den sista delen av skiftet.
   2. Ta bort den sista delen av skiftet.
  2. Håll slutet på skiftet:
   1. Ta bort tilldelningen av den första delen av skiftet.
   2. Ta bort den första delen av skiftet.
  3. Redigera hela skiftet:
   1. Håll hela skiftet.
   2. Avdela hela skiftet.
   3. Radera hela skiftet.
 Observera att du kan kringgå deltidsprocenten genom att välja c) i, ii, iii ovan (detta är aktuellt för vissa utav våra norska kunder som vill få med procentsatsen i lönefilen samtidigt som de vill behålla hela frånvaroskiftet intakt).
 Det är inte möjligt att tillämpa olika procentsatser på samma frånvaro

En notis om anställdas nyckeltal vid användning av frånvaroscheman

När frånvaroskift skapas med hjälp av frånvaroscheman kan det uppstå mindre avrundningsfel till följd av specifika avtalskonfigurationer. Detta är något vi strävar efter att åtgärda i sinom tid. Vi ber om ursäkt för besväret och uppskattar ditt tålamod. Under tiden rekommenderar vi följande manuella lösning om du vill att de aktuella nyckeltalen för anställda ska stämma överens:

 1. Förkorta frånvarotillfället för den aktuella perioden med det relevanta antalet minuter
 2. Lägg till ett (mycket) kort skift för att se till att nyckeltalen balanserar. Om enheten är konfigurerad att tillåta överlappande frånvaro (i Kontoinställningar > Grupphantering > [Enhet] > Avancerade enhetsinställningar > Tillåt överlappande frånvaro), kan du lägga till en överlappande frånvaro ovanpå det aktuella skiftet.


Fick du hjälp?