Quinyx WFM Mobil 2.38

Uppdaterad av Johannes Nordman

Se estimerad lön i mobilapparna

Det är nu möjligt att se estimerad lön för en längre period i våra mobilappar. Denna funktion är tillgänglig under tabben "lönearter" i attestvyn. Styrs av rättighet och är avslagen som standard.

Möjlighet att se, lägga till och ändra löneartsutfall per dag i attestvyn

Det är nu möjligt att klicka på en specifik dag i attestvyn och se löneartsutfall för all arbetad tid under dagen. Det är även möjligt att hoppa mellan olika dagar i vyn. I tillägg till detta går det även att lägga till och editera manuella löneartstransaktioner för en specifik dag. Manuella löneartstransaktioner indikeras på ett specifikt sätt så att man kan se skillnaden på vanligt löneartsutfall och de manuella som är möjliga att editera. När man lägger till en manuell löneartstransaktion är följande val möjliga:

  • Vilken stämpling transaktionen tillhör
  • Välj vilken löneartstyp (från alla valbara lönearter)
  • Kvantitet (timmar, minuter).

Denna funktionalitet styrs av rättigheter och är avstängd som standard.

Övriga förbättringar:

  • Generella prestandaförbättringar
  • Bug fixar


Fick du hjälp?