Version 361

Från det att 361 släpps kommer namespace avseende integrationer på rc.quinyx.com alltid att returnera api.quinyx.com

Ny funktionalitet

Valbar startmånad för Time Tracker baserad på stämplade timmar

Det är nu möjligt att välja antal månader efter avtalets startdatum för värdejusterare "Stämplade timmar varje dag". Detta för att korrekt kunna ackumulera stämplade timmar enligt vissa kollektivavtal

Antal månader = 0 är definitionen för att använda startdatum för avtalet som startdatum (nuvarande logik)

Meddelande avseende tillagda och förändrade uppgifter på skift

Medarbetare får nu meddelande om en uppgift är tillagd, uppdaterad eller raderad från ett tilldelat skift. För att dessa meddelanden skall genereras krävs att följande uppfylls

 • Avtalets inställning är satt till "Tillåt stämpling på uppgifter"
 • Schema måste vara publicerat för perioden som ändringen görs i
 • Enhetsinställningarna för meddelanden måste vara satta till på för "Meddela anställd vid skifttilldelning","skiftborttagning" och "skiftändring
Läs mer om Quinyx avtalsinställningar här

API / Webservice uppdateringar

wsdlgetPayRollV2 : returnerar nu tag innehåll i svaret (om det existerar)

wsdlUpdateAgreementsV2 : tillagt validering på om DateTime används istället för Date avseende EmploymentRates

wsdlUpdateShiftTypes har uppdaterats med flera multipla parametrar

 • isActive
 • UT cost fields 1-8
 • skills array set as optional
 • SharedToAllUnit added

wsdlGetShiftCategories har uppdaterats med följande svar

 • isActive
 • UT cost fields 1-8
 • skills array (if set)
 • SharedToAllUnit array (if set)
Klicka här för att se dokumentation avseende Quinyx Web service / API . Mer information kan hittas här (information tillgänglig på engelska)

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Prestandaförbättringar avseende beräkning av estimerad lönekostnad "on the fly"
 • Tags tillagda i lönearts beräknings motorn (LABM)
 • America/Halifax tids zon tillagd

Buggrättningar

 • GetSchedulesV2 returnerar nu korrekt data när enstaka anställningsnummer skickas avseende inaktiva medarbetare
 • UpdateAgreementsV2 korrigerad avseende att inte skapa dubbla anställningsgrader i avtalet om samma data skickas flera gånger.
 • UpdateAgreementsV2, uppdaterar nu expiry med +1 år från dagens datum om expires = 0 i anropet
 • Rapporter & Statistik : Korrigering till Löneunderlag rapporten avseende gruppering av lönearter per skift efter rast
 • Korrigering av att specifik frånvaro ej var synlig i schema, schemalagd personal eller Tid vyn
 • Fix avseende Budget & Prognos avseende att klick på dagliga värden flera gånger utan att ändra data orsakade ett programfel
 • Korrigering till påminnelser så att de tar hänsyn till dagsbuffer vid uträkning av frånvarotillfällen per period
 • Korrigering till påminnelser så att de hanterar meddelanden på kinesiska på korrekt sätt
 • Korrigering avseende att kostnadsrapporten vid vissa tillfällen använde fel manuell löneart om genererad från en regel
 • Korrigering till att orginalskift inte gick att välja i Webpunch i kombination med "fler val" och skift över dygnsbryt
 • Korrigering avseende att rapporter innehållande kinesiska inte gick att öppna i Excel


Fick du hjälp?