Vanliga frågor om tillgänglighet

Uppdaterad av Daniel Sjögren

F: Vad är tillgänglighet?

S: Tillgänglighet gör att du kan se om anställda är tillgängliga i webbappens schemavy. Syftet med den här funktionen är att låta dig hitta relevanta medarbetare att schemalägga för ett visst skift. Detta förenklar också schemaläggning av anställda som delas mellan enheter. Du kan se när anställda som delas med din enhet har skift på andra enheter.

Du kan filtrera på Anställd har > Tillgänglighet för att se vilka som är tillgängliga att arbeta under en viss period.

När du har filtrerat kan du snabbt se dina tillgängliga anställda.

F: Kan jag lägga till tillgänglighet för en anställd?

S: Du kan lägga till tillgänglighet på uppdrag av en anställd.

F: Kommer anställda att få ett meddelande om deras tillgänglighet redigeras, läggs till eller tas bort av en chef?

S: Anställda får inte ett meddelande när en chef redigerar, lägger till eller tar bort sin tillgänglighet.

F: Under vilka omständigheter visas en anställd som tillgänglig när en chef tilldelar anställda otilldelade skift?

S: Anställda visas som tillgängliga för sin chef så länge som deras tillgänglighetsobjekt överlappar med skiftet.

Exempel: Om en anställd har en tillgänglighet mellan 12:00 - 20:00 och det finns ett skift samma dag mellan 05:00 - 13:00, kommer de att listas som tillgängliga och kan plockas av chefen.

F: Vad är mobil tillgänglighet?

Mobil tillgänglighet tillåter användare att lägga till när de är tillgängliga för att arbeta via mobilappen.

Läs mer här om hur du använder mobil tillgänglighet.


Fick du hjälp?