Version 0156

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 22 mars 2023

Sammanfattning av release

Har du ont om tid och är intresserad av en sammanfattning på hög nivå?

Webbapp

Ny funktionalitet

 • Quinyx Community
  • Quinyx Community är ett nytt forum för kunder i underhållsstadiet där de kan utbyta erfarenhet och kunskap om Quinyx lösningar.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Arkiverad indata inaktiv när dynamiska regler skapas
  • När man skapar dynamiska regler förbjöd Quinyx tidigare endast val av inaktiva skifttyper; nu förbjuder Quinyx även val av arkiverade indata.
 • Ändring till "Classic" URL:s
  • Classic rot-URL:erna app.quinyx.com och rc.quinyx.com kommer nu inte att vara tillgängliga från webben. Den här ändringen påverkar inte Webpunch eller Classic SAML.
 • Öppettider som används av AI Demand Forecasting
  • Öppettider konfigurerade i Quinyx kan nu beaktas av AI Demand Forecasting-modulen.
 • Sökningar på sidan för variabelinställningar
  • Vi har lagt till en förbättring av livskvaliteten så att användare kan söka efter variabler på sidan för variabelinställningar med hjälp av variabelns namn. Detta kommer att hjälpa användarna att snabbare hitta de variabler de letar efter.
 • Time Tracker
  • När du använder periodiserade Time Trackers kommer Quinyx nu inte att visa 0 (noll) värden från tidigare år i tidskortet.
 • Visuell förbättring för anställdas färdigheter som matchar skiftkompetens
  • Vi har visuellt förbättrat hur Quinyx visar de anställdas färdigheter i jämförelse med de färdigheter som krävs för ett skift. Vi gjorde den här ändringen för att förbättra chefens upplevelse när han/hon tilldelar skift och för att göra det lättare för en chef att förstå om den anställde har matchande färdigheter för det specifika skiftet.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Uppdateringar avseende säkerhet och kryptering av API nycklar. API nycklar är nu skiftlägeskänsliga, och de skall alltid hanteras som känslig information.

Buggfixar

 • Du kanske är intresserad av en av våra buggfixar i den här versionen. Om du vill ha mer information, klicka här .

Ny funktionalitet

Quinyx Community

Quinyx Community är ett forum för kunder i underhållsskedet där de kan utbyta erfarenhet och kunskap om Quinyx lösningar. Den är endast öppen för supportkontakter och nås via Quinyx supportportal.

Tänk på att detta inte är en ersättning för support! Specifika och personliga frågor om Quinyx lösningar fortsätter att lämnas in som ett ärende i supportportalen.
Läs mer om Quinyx Community!

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Arkiverad indata inaktiv när dynamiska regler skapas

När man skapar dynamiska regler förbjöd Quinyx tidigare endast val av inaktiva skifttyper; nu förbjuder Quinyx även val av arkiverade indata.

Ändringar till "Classic" URL:s

Classic rot-URL:erna app.quinyx.com och rc.quinyx.com kommer nu inte att vara tillgängliga från webben.

Det betyder att gamla bokmärken som pekar mot dessa behöver uppdateras till web.quinyx.com och web-rc.quinyx.com

Denna ändring påverkar inte Webpunch (app.quinyx.com/webpunch3) eller klassiska SAML-sökvägar

Öppettider som används av AI Demand Forecasting

Öppettider konfigurerade i Quinyx kan nu beaktas av AI Demand Forecasting-modulen. Om du använder modulen AI Demand Forecasting, kontakta din Quinyx representant för att säkerställa att dina öppettider hämtas från Quinyx och inte från Pythia (AI & Optimization).

Läs mer om Öppettider.

Sökningar på sidan för variabelinställningar

Vi har lagt till en förbättring av livskvaliteten så att användare kan söka efter variabler på sidan för variabelinställningar med hjälp av variabelns namn. Detta kommer att hjälpa användarna att snabbare hitta de variabler de letar efter.

Time Tracker visualisering i tidkortet

När du använder periodiserade Time Trackers kommer Quinyx nu inte att visa 0 (noll) värden från tidigare år i tidskortet. Bilden nedan visar det aktuella resultatet (före version 0156). Dessa två rader kommer inte att vara synliga efter den här versionen (version 0156).

Virtuell skiftplacering på hemmaenhet

Virtuella skift som genereras av regler för helgdagar och/eller övertid kommer nu att placeras virtuellt på den anställdes hemmaenhet enligt anställningskortet. Det här beteendet kommer att ses i rapporter som Stämplade timmar-rapporten och Löneunderlags-rapporten.

Visuell förbättring för anställd kompetens som matchar skiftkompetens

Med den här versionen har vi visuellt förbättrat hur Quinyx visar de anställdas färdigheter i jämförelse med de färdigheter som krävs för ett skift. Vi gjorde den här ändringen för att förbättra chefens upplevelse när han/hon tilldelar skift och för att göra det lättare för en chef att förstå om den anställde har matchande färdigheter för det specifika skiftet.

 • Antalet matchande färdigheter kommer att jämföras med antalet av alla färdigheter som krävs för att arbeta det skiftet. Namnen på dessa färdigheter kommer att visas när du håller muspekaren över den här sektionen. Om en anställd har ytterligare färdigheter som inte krävs för det skiftet så kommer dessa skift att visas när du håller muspekaren över den "andra" sektionen.

Buggfixar

 • Löste ett problem som orsakade felet Rast utanför tillåten tid vid ändring av ett skifts starttid, även när rasttiden låg inom intervallet för start- och sluttiderna.
 • Löste ett problem som gjorde att avdelningar med dubbletter av integrationsnycklar fick skift tilldelade till fel enhet.
 • Löste ett problem som gjorde att data visades felaktigt i schemastatistiken vid byte av sommartid löstes.
 • Löste ett problem med Time Tracker-associeringsinställningen Tillämpa på specifik period = 0 inte åsidosatte standardavdragsordern.
 • Löste ett problem med Time Tracker-rapporten som gav olika resultat beroende på antalet valda användare.
 • Löste ett problem med att Time Trackers inte uppdaterades korrekt om flera lönearter påverkade samma Time Tracker men på samma anslutna stämpling.
 • Löste ett problem med tidkortet som gjorde att kryssrutan för manuell lönetyp avmarkerades efter att man manuellt godkänt en lönetyp och avslutat tidkortet.

Nya HelpDocs-artiklar

Påminnelse! Om du vill få e-postmeddelanden varannan vecka om nya releaser kan du registrera dig här.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Uppdateringar avseende säkerhet och kryptering av API nycklar. API nycklar är nu skiftlägeskänsliga, och de skall alltid hanteras som känslig information.

Inga slutpunkter är för närvarande utfasade och planerade för borttagning.

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och för att se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi utökar vår kund- och användarbas, har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga anrop per kund till 10. Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och du rekommenderas att implementera en backoff-försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. Vid övergång från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella gränser att byggas in i API:et.

Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?