Version 0051

Schema

Låst period

Du kan nu låsa schemat i Neo.

Gå till Schema, välj Mer och Lås schema. Välj det datum som schemat ska vara låst till. Skift, stämplingar och frånvaro kommer att låsas upp till och inklusive det valde datumet. Du kan inte göra några ändringar i en låst period, förutom attestering av stämplingar och frånvaro.

Notera: Det går inte att låsa dagens datum.

Preliminär validering Grundschema

Valideringsmeddelande

Beskrivning

Max schemalagda timmar per vecka har överskridits

Den anställde är schemalagd fler timmar per vecka än definierat i avtalet.

Projekt på skift/uppgifter i Grundschema

Det är nu möjligt att lägga till/ändra projekt på ett skift eller på en uppgift. Projektet kommer automatiskt ärvas ifrån skifttypen, om ett projekt är definerat där. Om skifttypen inte har något projekt kommer uppgiften att ärva projektet från "moderskiftet".


Fick du hjälp?