Version 378

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 1 juli 2020

Ny funktionalitet

Möjlighet att lägga till regler för berättigande till standard helgdagar

På vissa geografiska marknader finns det vissa villkor som måste uppfyllas för att kompensation ska kunna genereras. Inom Quinyx hänvisar vi till dessa som regler för berättigande, och med denna release har vi lagt till möjligheten att ansluta dessa till standard helgdagar och dess regler.

Detta möjliggör för att helgdagsregler på en specifik helgdag endast kan genereras om reglerna för berättigande är uppfyllda. Läs mer om Helgdagar här

Möjliga val för berättigande

 • Har varit anställd minst X tid före helgdagen
  • Exempel: Medarbetaren har varit anställd minst tre hela månader före helgdagen (en hel månad definierad som hela kalendermånader)
 • Har arbetat minst X antal dagar under den senaste Y-perioden före helgdagen
  • Exempel: Medarbetaren har arbetat minst 10 dagar under de senaste 5 veckorna före helgdagen
 • Har arbetat samma vardag X gånger under period Y före helgdagen
  • Exempel: Medarbetaren har arbetat 1 gång samma vardag under de senaste 6 veckorna före helgdagen

Konfigurering av detta görs för närvarande via API, och om du behöver hjälp med att konfigurera detta, kontakta Quinyx Support för hjälp.

Läs mer om Regler för berättigande och de aktuella möjligheterna.

Möjlighet finns att välja om frånvaro markerad som räkna som arbetad tid skall räknas med i oven regler för berättigande

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Möjlighet att hantera standard helgdagar via SOAP API

Med denna release finns möjligheten att uppdatera standard helgdagar via SOAP API. Webbtjänsten stöder allt som för närvarande är möjligt från GUI, inklusive regler för helgdagar, manuella regler och regler för berättigande.

Detta görs med två nya APIer wsdlUpdateStandardBankHolidays och wsdlGetStandardBankHolidays.

Buggrättningar

 • Korrigering till Time Trackers i Webpunch avseende visning av satt antal decimaler.
 • Korrigering till tidlog in när det gäller överföring till lön där anställda arbetat på bortenheter.
 • Korrigering till WsdlUpdateAgreementsV2 avseende användningen av xsi:nil="1" -attribut på booleska element.

API / webbtjänstuppdateringar

wsdlUpdateStandardBankHolidays : Tillåter att skapa och uppdatera standard helgdagar.

wsdlGetStandardBankHolidays : Tillåter att få information om standard helgdagar.

wsdlUpdateEligibilityRules : Tillåter att skapa och uppdatera behörighetsregler.

wsdlGetEligibilityRules : Tillåter att få information om behörighetsregler.

wsdlGetSchedulesV2 : Alternativ finns nu att få tillbaka extScheduleId värdet i svaret.

Klicka här att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar samtliga kunder att dra nytta av våra Apier för säker och korrekt underhåll av information. För att säkerställa hållbar prestanda över tid genom kontrollerat och väl övervägt utnyttjande från våra kunders sida, har vi beslutat att introducera restriktioner på användandet av apierna. Dessa restriktioner kommer att upprätthållas programmatiskt.Vi är nu i färd med att övervaka användande för att identifiera vilka restriktioner som är nödvändiga för att säkra ett hållbart användande.Den första begränsningen vi kommer att införa gäller antalet samtidiga anrop där gränsen kommer att sättas till 5. En klient bör förvänta svarskod 429 om gränsen skulle överskridas.Vi kommer att meddela i god tid innan denna första begränsning såväl som framtida restriktioner tas i bruk programmatiskt för att våra kunder ska kunna genomföra nödvändiga anpassningar i sina klienter.


Fick du hjälp?