Avtalsmallar - Mobilt stämplingsflöde

Uppdaterad 8 months ago av Leigh Hutchens

Avsnittet under en avtalsmall som heter "Mobilt stämplingsflöde" bestämmer alla inställningar för mobilappens stämplingsflöde. Du kan välja en befintlig mall att kopiera från eller markera med kryssrutorna för att konfigurera specifika inställningar på den avsedda mallen.

 • Tillåt stämpling på tidigare uppgifter : Gör det möjligt att stämpla på en uppgift som är tidigare.
 • Dela stämpling på uppgifter : Delar stämplingen baserat på de planerade uppgifterna under dagen med rätt inställningar i användaravtalet.
 • Tillåt val av projekt : Välj projekt för stämpling kopplat till uppgift.
 • Tillåt val av kostnadsställe : Tillåt val av kostnadsställe.
 • Visa popup-övertid : Inställning som avgör om övertidsdialogen i mobil stämpling är på eller av.
 • Välj typ av övertid : Låt användaren välja typ av övertid.
 • Visa kommentar för stämpling : Lägg till kommentar för stämpling kopplad till uppgifter.
 • Visa popup- fönster ”No shift” : Tillåt en popup som visar att det inte finns något skift.
 • Visa popup-frånvarotyp : Tillåt en popup som gör det möjligt för användaren att välja en frånvarotyp.
 • Tillåt att ignorera frånvarotyp : Gör det möjligt för användaren att ignorera / hoppa över att lägga till en ledighet.
 • Visa frånvaroorsakens kommentar : Visa kommentarer om frånvaro.
 • Kommentar för frånvaroorsak obligatorisk : Kräver att anställda kommenterar frånvaroorsaken.
Klicka här för att läsa mer om hur du använder mobilappen.


Fick du hjälp?