Avtalsmallar - Mobilt stämplingsflöde

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Avsnittet under en avtalsmall som heter "Mobilt stämplingsflöde" bestämmer alla inställningar för mobilappens stämplingsflöde. Du kan välja en befintlig mall att kopiera från eller markera med checkrutorna för att konfigurera specifika inställningar på den avsedda mallen.

 • Tillåt stämpling på tidigare uppgifter: Gör det möjligt att stämpla på en uppgift som är bakåt i tiden (i både mobilappen och Webpunch).
 • Dela stämpling på uppgift: Delar stämplingen baserat på de planerade uppgifterna under dagen med rätt inställningar i användaravtalet.
 • Tillåt val av projekt: Välj projekt för stämpling kopplat till en uppgift.
 • Tillåt val av kostnadsställe: Tillåt val av kostnadsställe.
 • Visa övertidsdialog: Inställning som avgör om övertidsdialogen för mobil stämpling är på eller av.
 • Välj typ av övertid: Tillåter användaren att välja typ av övertid.
 • Visa kommentar för stämpling: Lägg till en kommentar för stämpling kopplad till uppgifter.
 • Visa "inget skift” dialog: Tillåt en popup som visar att det inte finns något skift.
 • Visa frånvaroorsaksdialog: Tillåt en popup som gör det möjligt för användaren att välja en frånvaroorsak.
 • Tillåt att ignorera frånvaroorsak: Gör det möjligt för användaren att ignorera / hoppa över att lägga till en ledighet.
 • Visa frånvaroorsakens kommentar : Visa kommentarer om frånvaro.
 • Kommentar på frånvaroorsak är obligatoriskt: Kräver att anställda kommenterar frånvaroorsaken.
Klicka här för att läsa mer om hur du använder mobilappen.


Fick du hjälp?