Version 0070

Uppdaterad av John Öbom

Neo Prognos

Neo Prognos i statistiken

Om du vill veta mer om Neo Prognos och vill ha detta aktiverat för er organisation vänligen kontakta sales@quinyx.com. Detta gäller även om ni inte använder prognos idag och vill veta hur Neo prognos kan hjälpa era ledare att ta bättre schema beslut.

Med hjälp av historisk data från er verksamhet är det nu möjligt att skapa en automatisk prognos baserad på de faktiska värdena från föregående år.

Denna prognos kan sedan visas i schema när statistik är valt för den vyn.

Data kan skickas in på en detaljnivå lägre än 60 minuter ( exempelvis 15 eller 30 minuters intervall). Detta för att ge en bättre översikt över försäljningsmönster och utfall när analys görs bakåt i tiden

Prognosen kan även redigeras direct från statistik tabellen

Redigering kan göras genom att välja ett befintligt värde och antingen sätta ett nytt värde eller ändra det procentuellt.

Läs mer om prognos i statistiken här

Prognos och optimal bemanning

Med regler avseende optimal bemanning kan du konfigurera dina personalbehov utifrån dynamiska regler och på så sätt skapa en guide för schemaläggning. Denna guide är möjlig att visa i statistiken tillsammans med den tillhörande prognos. För timmar eller perioder där det finns ytterligare behov för bemanning men som ej är driven av dynamiska regler finns möjligheten att sätta upp statiska regler.

Läs mer om dynamiska regler här och mer information om optimal bemanning i statistiken kan du hitta här

REST API

Quinyx erbjuder nu REST API för Neo Prognos

Från och med denna release finns nu REST API tillgängligt för Neo Prognos. Flera API endpoints kommer att läggas till under 2020.

Dokumentation om Neo Prognos kan hittas här : Forecast API

Teknisk API dokumentation kan hittas här : Swagger documentation for Forecast

Om du vill veta mer om Neo Prognos och vill ha detta aktiverat för er organisation vänligen kontakta sales@quinyx.com. Detta gäller även om ni inte använder prognos idag och vill veta hur Neo prognos kan hjälpa era ledare att ta bättre schema beslut.

Rollhantering

Moduler

I den här releasen tar vi bort moduler från rollhanteringen. Schema, Personer, Prognos och Taggar kommer från och med nu hanteras med de existerande behörigheterna.

Behörigheter

Behörigheterna är nu sorterade alfabetiskt.

Skifttypshantering

Skifttyper

Med release 0070 av Neo så lägger vi till möjligheten att se era skifttyper i en lista. Detta är steg två i vårt pågående arbete med skifttypshantering.

Du hittar listan under skifttyper i kontoinställningar och gruppinställningar (endast på enhetsnivå i gruppinställningar)

Det finns två olika varianter av skifttyper i Quinyx:

Delade - Skapade på kundnivå och synliga under kontoinställningar och gruppinställningar för samtliga enheter

Lokala - Skapade på enhetsnivå och synliga under gruppinställningar för den enhet de skapades på

Alla delade skifttyper är markerade med en blå ikon

  • Listan kan sorteras på namn eller tid
  • Under visa kan du välja om du vill se inaktiva skifttyper
  • Om ni har en stor mängd skifttyper så kommer de delas upp på flera sidor. Bläddra mellan sidorna genom att klicka på pilarna uppe i högra hörnet
  • Du kan söka i listan genom att börja skriva ett namn på en skifttyp i sökrutan
Observera att detta endast är funktionalitet för att se listan. Lägg till och redigera skifttyper kommer att släppas i en kommande release

Fick du hjälp?