Övertidsmetoder, praktiska exempel

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Övertidsmetoder är, enkelt uttryckt, de olika reglerna som dikterar hur och när övertid ska betalas ut till dina anställda.

Du kan definiera vilken typ av övertidsmetoder som ett visst avtal kommer att generera. Så om du har anställda med olika sätt att tjäna övertid kan du behöva olika mallar. Du kan naturligtvis också kombinera metoder, såsom daglig och/eller veckovis/månad OT, om den är konfigurerad på rätt sätt.

Det finns några standardövertidsmetoder som redan är konfigurerade. Du kan använda standardinställningarna som de är, ändra dem eller så kan du också skapa nya.

Övertidshantering låter dig skapa regler för ytterligare tid, övertid och/eller minustid:

Läs mer om att arbeta med övertidsmetoder här.

Praktiska exempel

Exempel 1 - Svensk detaljhandel

Heltidskvot: 38,25 timmar per vecka.

Övertid överstiger schemat per dag.

Deltid över schema per dag upp till nominella timmar heltid per vecka. Alla timmar efter detta är övertid.

Måndag-fredag: Övertid 50 % först två timmar, sedan övertid 70 %. Under dessa förutsättningar får den anställde alltid 70 % efter kl 20.00

Lördag efter kl 12, hela dagen söndag 100 % övertid.

Helgdagar övertid 100 %.

Extra tid och övertidspass på en ordinarie ledig dag: Övertid 70 % hela dagen och extra tid behöver hanteras manuellt med en skifttyp som inte räknas som schemalagda timmar med skifttypsregler för övertiden.

I det här fallet behöver du inte olika kontrakt för deltids- eller heltidsanställda med hänvisning till beräkningar av tilläggs- och övertid.

Exempel 2 - Övertidsersättning

Du har en anställd, Adam, som arbetar till 100 % och har rätt till övertidsersättning om han arbetar mer än 8 timmar på en enda dag. Samtidigt har du en annan anställd, Sarah, som bara jobbar 50% och därmed borde få samma övertidsersättning om hon jobbar mer än 4 timmar på en dag. Så även om liknande regler gäller för var och en måste du i det här fallet skapa två unika övertidsmetoder (med separata uppsättningar regler): en för anställda som förväntas arbeta med 100 % kapacitet och en för de som är tänkta att arbeta vid 50 % kapacitet. De kan båda få samma ersättning - skillnaden är att övertiden börjar gälla för Adam efter 8 timmar, medan den för Sarah utlöses efter 4 timmar.

Dessa regler kan definieras på en mycket detaljerad nivå för att möta olika behov hos ett företag eller en individ. Även om regler tenderar att sättas på avtalsnivå, till exempel för alla anställda som arbetar heltid kontra alla anställda som arbetar deltid, kan de också sättas för att passa olika individers behov. För Ben, till exempel, som borde få övertidsersättning om han arbetar mer än 16 timmar under två dagar - men hur det fördelas på de två dagarna spelar ingen roll.

Exempel 3 - Övertidsmetoder kontra övertidsperioder

Vid sidan av övertidsmetoden har vi även övertidsperioder. Dessa används i kombination med de regler du fastställer i övertidsmetoderna, för att kartlägga fall då övertidsutbetalningar endast gäller vissa tidsperioder under en vecka.

Till exempel: i en butik är normala öppettider mellan 10:00 - 20:00 på vardagar och 11:00 - 18:00. En anställd kan förväntas arbeta hur många timmar som helst under dessa tider, men om de är schemalagda att arbeta överhuvudtaget utanför detta fönster kommer övertid att träda i kraft. Annie till exempel är schemalagd att jobba 8 timmar på torsdag från 10:00 - 18:00. Men det visar sig vara en hektisk dag i butiken och hon fastnar och jobbar till nära (kl. 20.00) och måste också hjälpa till att fylla på efteråt (till 22.00). De första två timmarna (från 18:00 - 20:00) kommer hon bara att få sin ordinarie lön trots att den överskred hennes ursprungliga pass, eftersom de fortfarande är under normal arbetstid. Men för de två timmarna efter stängning (20:00 - 22:00) kommer hon att få övertidsersättning, eftersom de föll under den fastställda övertidsperioden.

Precis som med övertidsmetoder kan dessa konfigureras på en mycket detaljerad nivå för att möjliggöra alla typer av fall, eller för att tillåta skiktade nivåer av övertid om till exempel en andra nivå av övertidsersättning ska betalas ut om en anställd måste arbeta mer än "x" timmar under ett specifikt fönster.


Fick du hjälp?