Webpunch inloggningslänkar

Uppdaterad av Daniel Sjögren

I Quinyx kan du låta dina anställda stämpla in och ut på sina skift som ett alternativ för tidrapportering. Du kan göra detta med hjälp av Webpunch, som gör att du antingen kan logga in som chef med hjälp av dina inloggningsuppgifter i Quinyx, eller alternativt med hjälp av en statisk Webpunch-URL-konfiguration. I den här artikeln beskrivs det sistnämnda alternativet.

Lägg till, redigera och ta bort Webpunch-inloggningslänkar

I Kontoinställningar > Webpunch > Webpunch inloggnings-URL kan du helt hantera och konfigurera unika Webpunch inloggningslänkar för var och en av dina tillgängliga enheter:

Om du har ett stort antal Webpunch inloggningslänkar kommer Quinyx att sidnumrera listan.

Klicka här för att läsa om hur du ställer in Webpunch och hur du använder inloggningsadresserna.

Använda en extern IP-adress när du lägger till eller redigerar en Webpunch-inloggnings-URL

När du lägger till och/eller redigerar en Webpunch inloggnings-URL, se alltid till att IP-adressen som anges är din externa adress och inte din interna. Nedan följer några exempel på interna IP-adresser:

10.0.0.0 - 10.255.255.255

172.16.0.0 - 172.31.255.255

192.168.0.0 - 192.168.255.255

Om någon av dina adresser ser ut som i exemplen ovan, besök den här webbplatsen eller någon annan webbplats som låter dig se din nuvarande externa IP-adress.

Observera att du alltid måste ha en Chef inställd på enhetskortet för att få inloggnings-URL för Webpunch att fungera. Läs om att arbeta med enheter och hur du lägger till en chef för en enhet här.


Fick du hjälp?