Webpunch inloggningsadresser

Uppdaterad 2 months ago av Leigh Hutchens

Du kan hantera Webpunch-inloggnings-URL konfigurationer i Quinyx.

Lägg till, redigera och ta bort Webpunch-inloggningskonfigurationer

I Kontoinställningar > Webpunch > Webpunch-webbadresser för inloggning kan du helt hantera och konfigurera unika Webpunch-URL:er för var och en av dina tillgängliga enheter:

Klicka här för att läsa om hur du ställer in Webpunch och hur du använder inloggningsadresserna.


Fick du hjälp?