Version 0048

Schema

"Quick shifts"

Klicka på en rad i schemavyn och lägg till ett skift. Välj Skifttyp och du är klar. Om du vill välja mer detaljer på skiftet, välj "Fler val".

Skifttypsfärg

I och med den här releasen, så kan du se de färger du har valt på skifttyperna i Classic (Schema-> Skifttyper) som en rand högst upp på skiften i Neo. En ljusare variant av samma färg täcker resterande delen av skiftet.

Ny design av Schemavyn

Vi har designat om Schemavyn i den här releasen. Numera ser det ut som nedan:

Skift

Obemannade skift

Obemannade skift visar skifttypsfärger på varje skift.

Uppgifter

Veckovyn

Dagvyn

Stämplingar

Varningar på stämplingar

Stämplingar med varningar har en röd ram runt sig och texten är röd.

Intresseanmälan

Frånvaroansökan

Fälla ihop obemannade skift

Du kan nu expandera och fälla ihop obemannade skift i schemavyn genom att klicka på pilen till vänster om obemannade skift-texten.


Fick du hjälp?