Quinyx WFM Mobil 2.31.30

Uppdaterad av Johannes Nordman

Stämpling på uppgifter

I denna version har vi implementerat möjligheten att stämpla på uppgifter i våra mobilappar. Stämplingsflödet för stämpling på uppgifter fungerar på följande sätt: du väljer uppgiften/skiftet du vill stämpla in på härnäst genom att klicka på uppgiften/skiftet i fråga och sedan stämpla in. När du är klar med föregående uppgift/skift och vill stämpla in på nästa uppgift gör du på samma sätt, markerar nästa uppgift du vill stämpla på genom att klicka på den och klickar på sedan stämpla in. Att "stämpla ut" när man stämplar på uppgifter betyder att man går hem. Det finns några specifika saker att tänka på när man stämplar på uppgifter:

 • Det finns en inställning under sidan "Tid" i alla avtal som heter "Tillåt stämpling på uppgifter" som styr huruvida det är möjligt att stämpla på uppgifter eller inte.
 • Det är möjligt att stämpla in på vilken uppgift som helst som är planerad under skiftets tid
 • Det är möjligt att stämpla in flera gånger på en uppgift under skiftet (det är enbart möjligt att stämpla in igen på en uppgift som passerat i tid om inställningen förklarad nedan är aktiverad)
 • Inställningen "Tillåt stämpling på tidigare uppgifter" under sidan "mobilt stämplingsflöde" i avtalen gör det möjligt att stämpla på uppgifter som redan passerat i tid
 • Det är även möjligt att:
  • Välja kostnadsställe för stämplingen som kopplas till en uppgift
  • Välja projekt för en stämpling som kopplas till en uppgift
  • Skapa en kommentar för en stämpling som kopplas till en uppgift


Fick du hjälp?