Version 374

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 6 maj 2020

Viktig information om integrationer

Vi uppmuntrar samtliga kunder att dra nytta av våra Apier för säker och korrekt underhåll av information. För att säkerställa hållbar prestanda över tid genom kontrollerat och väl övervägt utnyttjande från våra kunders sida, har vi beslutat att introducera restriktioner på användandet av apierna. Dessa restriktioner kommer att upprätthållas programmatiskt.Vi är nu i färd med att övervaka användande för att identifiera vilka restriktioner som är nödvändiga för att säkra ett hållbart användande.Den första begränsningen vi kommer att införa gäller antalet samtidiga anrop där gränsen kommer att sättas till 5. En klient bör förvänta svarskod 429 om gränsen skulle överskridas.Vi kommer att meddela i god tid innan denna första begränsning såväl som framtida restriktioner tas i bruk programmatiskt för att våra kunder ska kunna genomföra nödvändiga anpassningar i sina klienter.

Förtydligande: Begränsningen avseende samtidiga anrop kommer inte att genomföras i samband med releasen 2020-05-06. Quinyx loggar och övervaka användandet och kommer att ge mer detaljerad information om datumet för när begränsningen implementeras i kommande release notes (ursprunglig text redigerad 2020-05-05) 

Ny funktionalitet

Validering för ersättning under en period

På vissa marknader, till exempel Tyskland, finns det en anställningstyp som har en begränsning i att du inte kan tjäna mer än 450 euro på en månad. Detta beskrivs vanligtvis som ett minijobb och / eller minijobbers.

Med version 374 har vi lagt till ytterligare stöd för denna anställningstyp och erbjuder nu möjligheten på avtalsmallnivå att definiera en kostnadsperiod och en kostnadsgräns. Du kommer att få en valideringsvarning när du schemalägger en anställd och den uppskattade kostnaden för perioden överstiger det konfigurerade värdet.

Valideringen görs vid schemaläggning, till exempel:

 • Lägga till ett skift
  • Från Classic eller från mobilappen (Neo-support kommer)
 • Utöka ett befintlig skift
  • Från Classic eller från mobilappen (Neo-support kommer)

Valideringen beaktar inte valideringar när:

 • Ett fast schema rullas ut
 • Ett basschema i Neo rullas ut
 • En stämpling läggs till
 • Manualle lönearter läggs till

Konfigurationen för detta görs från Neo - Kontoinställningar - Avtal - Mallar - vald mall - Arbetstid och perioder .

 • Kostnadsperiod - Detta är den period som systemet kommer att validera mot
 • Kostnadsperiodvärden - Detta är det värde som systemet kommer att validera mot

Uppdateringar och prestanda

 • Det är nu möjligt att hantera en överlappande ledighetsansökan på samma sätt som du skulle lägga till ett överlappande ledighet som chef ( Obs : detta kräver att funktionen tillåt överlappande ledighet aktiveras under Inställningar - Enheter - funktionaliteter flik )

Buggrättningar

 • Korrigering till att frånvaro sparats med samma start- och slutdatum och således presenterat ett felmeddelande till användaren.
 • Korrigeringar för notifiering om schemaförändringar skickats när scheman har publicerats och sedan avpublicerats (datum flyttats tillbaka).
 • Rapporten om lönedetaljer laddas nu ner som XML-fil och öppnas inte i ett nytt fönster.

API / Web Service-uppdateringar

wsdlGetEmployeesV2 : Returnerar nu extGroupId i svaret om det är satt

Klick här att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här .
Vi uppmuntrar samtliga kunder att dra nytta av våra Apier för säker och korrekt underhåll av information. För att säkerställa hållbar prestanda över tid genom kontrollerat och väl övervägt utnyttjande från våra kunders sida, har vi beslutat att introducera restriktioner på användandet av apierna. Dessa restriktioner kommer att upprätthållas programmatiskt.Vi är nu i färd med att övervaka användande för att identifiera vilka restriktioner som är nödvändiga för att säkra ett hållbart användande.Den första begränsningen vi kommer att införa gäller antalet samtidiga anrop där gränsen kommer att sättas till 5. En klient bör förvänta svarskod 429 om gränsen skulle överskridas.Vi kommer att meddela i god tid innan denna första begränsning såväl som framtida restriktioner tas i bruk programmatiskt för att våra kunder ska kunna genomföra nödvändiga anpassningar i sina klienter.


Fick du hjälp?