Version 337

Uppdaterad av Christine

Quinyx WFM v337 har nu släppts. Version 337 innehåller ett antal nya funktioner och felrättningar.

Nya funktioner

 • Nytt val för multiplikation av värdejusterare i Time Trackers
 • Möjlighet att prenumerera på Quinyx-kalender

API / Web Service uppdateringar

 • wsdlGetOptimalStaffing inkluderar nytt svar
 • wsdlUpdateEmployee har en ny parameter

Webpunch 1 kommer att stängas ned i samband med denna release av Quinyx WFM 2018-05-07. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta Quinyx support.


Nytt val för multiplikation av värdejusterare i Time Trackers

Ett nytt val finns för att välja om värdejusteraren skall multipliceras med snittantal nominella timmar per dag. Snittantal nominella timmar beräknas från medarbetarens Arbetstidsmått vid heltidsanställning delat på antalet arbetsdagar per vecka.

I exemplet ovan kommer medarbetarens snittantal nominella timmar att vara 8. Dessa 8 timmar kommer således att beräknas för samtliga dagar då värdejusteraren är aktiv oavsett om detta infaller på en helgdag eller en helg.

Detta val ställs in under  Tid → Avtalsmallar→ Vald mall → Time Trackers → Ändra koppling till Time Trackers.

I exemplet ovan kommer  Time Trackern att minska med 8 från samtliga händelser med vald värdejusterare.


Möjlighet att prenumerera på Quinyx-kalender

Vi har lagt till möjligheten för medarbetare att prenumerera på Quinyx kalender genom en webcal-länk. Detta finns tillgängligt både via app.quinyx.com → Personalportal samt via mobilappen för Android and iOS.

Denna funktionalitet kommer att vara påslagen för alla kunder i samband med releasen av 337. Funktionen går att stänga av för samtliga användare via Inställningar → Globalt → Funktionalitet → Web Calendar.

Denna funktionalitet kan konfigureras av användaren i Personalportalen → MinSida → Webbkalender med följande inställningar:

 • Aktiverad - Om nej fungerar ej länken och prenumerationen kommer ej uppdateras
 • Namn - Valt namn som visas för kalendern i den “andra” kalendern
 • URL - Själva länken för prenumerationen som läggs till i klientens kalenderapplikation. Du kan generera en ny länk samt kopiera länken till urklipp.
 • Schemalagda skift - Välj om schemalagda skift skall synkas
 • Frånvaro - Välj om godkänd frånvaro skall synkas
 • Lediga skift - Välj om obemannade skift skall synkas
 • Filtrera på Intresseanmälan - Välj om obemannade skift endast skall visas om de matchar mina intresseanmälningar

Webbkalendern uppdateras enligt medarbetarnas egna kalender. Detta innebär att Quinyx inte skickar information till den externa kalendern, istället hämtar den externa kalendern data från Quinyx vid givna intervaller.


API / Webservice uppdateringar

 • wsdlGetOptimalStaffing
  • variableTypeId tillagd som en integer i svaret. Full dokumentation om anropet wsdlGetOptimalStaffing hittar du   här.
 • wsdlUpdateEmployee
  • keepshiftsOnMove tillagt som ett input val.
   • Medarbetaren måste vara satt som delbar om “true” ska användas, annars tillämpas gamla logiken. Om medarbetaren ej är delbar kommer nuvarande beteende att användas.
     • Vid “true”, skift och fasta scheman på gamla enheten kommer att förbli orörda och medarbetaren delas till den gamla enheten.
     • Vid “falskt” (nuvarande/förvalt beteende), skift på gamla enheten lediggörs och skift från fasta scheman flyttas till nya enheten.

Felrättningar

 • Rättat wsdlUpdateEmployees där dateOfBirth var satt till dagens datum vid uppdatering av andra fält
 • wsdlGetSchedulesV2, ny parameter avseende useFixedSchedule fungerar nu även om badge number inte anges i anropet.


Mobile apps

MyPage

I den senaste versionen av mobilapparna 2.20 har vi implementerat stöd för “MinSida” vilket gör det möjligt för anställda att se och ändra sina personliga uppgifter i Quinyx. MinSida i mobilapparna följer rättigheterna satta i app.quinyx.com för nuvarande användare, men det är möjligt att sätta specifika rättigheter för mobilapparna vid behov.


Webbkalender

Vi har nu stöd för att generera en webbkalender-länk från mobilapparna. Denna funktionalitet kommer att vara påslagen som standard men den kan stängas av under globala inställningar, Inställningar → Globalt → Funktionalitet → Webbkalender. Webbkalender-länken gör det möjligt för användare att synka sina schemalagda skift, frånvaro och obemannade skift till sin telefons kalender. Integrering av webbkalender-länken görs på följande sätt:

 • iPhone: Klicka på webblänken. Ett popup-meddelande kommer att komma upp - klicka på Prenumerera i den nya rutan.
 • Android: Använd WebCal-appen för att synkronisera webblänken med din kalender eller följ stegen beskrivna i “Google kalender”-länken.


Neo Schedule (beta)

New features

Managing absence in partially locked period or absence partially transferred to payroll

As of this release managers can make changes to an absence that is in a partially locked period or when part of the absence has been transferred to payroll. Changes can only be made on the part of the absence that is outside the locked period and that is not transferred to payroll.

Example
The employee is on parental leave between March 1st to May 31st. The employee wants to work a weekend in April. March has been locked (locking a period is performed in the Classic interface). The manager can then add shifts on that weekend in April without having to change the absence or unlock a previous period.


Date picker

We have improved the date picker in this release. Select a period in the schedule view by going to Time period → Custom. Then select a from and to date in the same date selector (previously it was done in two date pickers).Fick du hjälp?