Grundläggande om grundschema

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Det finns flera sätt att schemalägga på i Quinyx. De vanligaste är att kombinera schemaläggning av längre perioder med att lägga ut ströskift i schemat. I Neo finns det nu möjlighet att på ett enkelt och snabbt sätt schemalägga längre perioder. Vi har döpt funktionen till Grundschema. Grundschema används för att skapa ett rullande schema som följer samma mönster över en längre period. Du navigerar till Grundschema genom att klicka på "Schemaläggning" i toppmenyn och välja "Grundschema".

Grundscheman är veckobaserade, inte månadsbaserade.

När vi skapar ett Grundschema så gör vi det i två steg, nämligen genom att:

 1. Skapa grundschemat.
 2. Rulla ut det i schemat, alltså aktivera det. Nu medarbetarna kan se schemat.

En schemaperiod och ett rotationsmönster per grundschema

Grundscheman kan innehålla flera anställda och har ett repetitionsmönster. Placera alla anställda i din grupp (vare sig det är en enhet eller avdelning) som ska följa samma schemaläggningsperiod och rotationsmönster i samma grundschema.

Vilka anställda kan schemaläggas i mitt grundchema?

Aktiva anställda med en roll idag, tidigare eller i framtiden visas alltid så att du kan schemalägga dem enligt dina behov. Detta beror på att det grundschema du arbetar med i teorin kan rullas ut i framtiden, i det förflutna eller i dag.

Om en anställd vid ett senare tillfälle ställs in som inaktiv kommer den fortfarande att finnas kvar i grundschemat eftersom du kanske vill göra omutrullningar för perioder i det förflutna då den anställde fortfarande var aktiv och hade en aktiv roll i Quinyx-gruppen i fråga. Om du däremot omplacerar eller tar bort den anställde från alla sina skift i grundchemat försvinner den anställde från grundschemat i fråga.

Funktioner i grundschema

Filter

Filtren i Grundschema fungerar på samma sätt som i Schema, men är begränsade till följande alternativ:

 • Schemakomponeter
 • Skifttyp
 • Skiftstatus
 • Anställds status
 • Hemmaenhet
 • Medarbetares avdelning
 • Skiftavdelning
 • Anställd
 • Färdigheter

"Och" / "Eller"

Det här valet avgör hur filtret fungerar när du använder mer än ett fält. "Eller" kommer visa anställda som matchar dina val för minst ett av filterfälten du använt dig av, medan "Och" enbart kommer visa anställda som matchar dina val för samtliga filterfält du använt dig av.

Laddningsindikatorn

I menyn ovanför grundschemat visas, precis som i Schema, ibland en laddningsindikator. Den visas som en blå, snurrande cirkel:

Laddningsindikatorn kommer att visas så länge Quinyx arbetar med att hämta och visa nya schemakomponenter och / eller medarbetare. Den visas dock inte när du tar bort eller omorganiserar data, till exempel när du filtrerar bort data som redan finns i ditt grundschema eller när du byter sorteringsläge.

I den första versionen av laddningsindikatorn kan det hända att den laggar en del i månads- och special-vyerna (= "Annan"). Detta är något vi ämnar förbättra.
Preliminära nominella timmar

Läs mer om preliminära nominella timmar här.

Val av vy

Som standard så visas hela grundschemat från och med första dagen i vecka 1 till och med sista dagen i vecka X. För att se en dag i taget så klickar du på namnet för veckodagen i fråga, alternativt på "Alla" i menyn följt av "Dag". För att se en vecka åt gången, klicka på "Alla" i menyn och välj "Vecka". Därifrån kan du välja dagar, eller veckor beroende på vilket val du gjort, med hjälp av pilarna i menyn.

Du kan bläddra bland dagarna eller veckorna med hjälp av pilarna i menyn, beroende på vilket val du har gjort.

Antal anställda i grundschema

Du kan se en sammanställning av antalet anställda som för närvarande visas i grundschemat.

Denna räkning är användbar när du snabbt vill få en uppfattning om antalet anställda du för närvarande tittar på i ditt schema eller grundschema.

Exempel 1

Du vill bara se hur många personer totalt som arbetar på din plats idag, så du navigerar till dagsvyn och ser till att de enda filtergrupperingar som är markerade är skift, uppgifter och stämplingar och att objekt i aktuell vy är vald i Anställd har-fältet.

Exempel 2

Du vill se hur många personer som för närvarande är frånvarande från din plats under den aktuella perioden, så du väljer Objekt i aktuell vy och avmarkerar alla filtergrupperingar förutom frånvaro.

Antalet anställda visas oavsett visningsläge - dag, vecka, månad eller anpassat - och tar hänsyn till eventuella filter som används. Den är synlig hela tiden men visas inte om du använder en mindre skärm, till exempel en mobil enhet.

Timräkning på skift i grundschemavyn

Som vi informerade om i version 0105- versionen lägger vi nu till timräkning på skift i grundschemat.

Du kommer att kunna se hur många timmar ett skift är i grundscehmat på det aktuella skiftet:

 Observera att de avancerade inställningarna på skiftet "Räkna som schemalagda timmar" tas med i beräkningen.

Tooltips visas när du håller muspekaren över något av de anställdas namn i schemat. Tooltipet kommer att innehålla den anställdes för- och efternamn, vilket gör att långa namn på anställda kan vara fullt synliga.

Återanvändning av ett grundschema

Ett grundschema kan användas ett obegränsat antal gånger. Det enda du behöver göra för att kunna återanvända det är att sätta de datum du vill att grundschemat ska tillämpas på innan du rullar ut det. Du kan läsa mer om hur ändringar i Grundschema och Schema mellan utrullningar fungerar här.

Läs mer om att använda API:er relaterade till scheman här.


Fick du hjälp?