Version 0170

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Releasedatum 5 oktober 2023

Observera att version 0170, som ursprungligen var planerad till den 4:e oktober, har senarelagts för att möjliggöra ytterligare kvalitetssäkring. Det nya beräknade lanseringsdatumet är 5:e oktober 2023.

Sammanfattning av release

Har du ont om tid och vill ha en sammanfattning på hög nivå?

Quinyx web-app Version 0170

Ny funktionalitet

 • Under Avancerade inställningar > Globala kontoinställningar > Radering av utgångna anställda har vi lagt till en ny konfiguration som kan användas när du vill ställa in en regel för att automatiskt ta bort utgångna anställda efter ett konfigurerbart antal dagar.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Ny variabel för optimal bemanning > Endast en skifttyp. Vi har gjort en liten förbättring av tekniska skäl och underhållsskäl. Från och med nu kan du bara ha ett en-till-en-förhållande mellan skifttyperna och den konfigurerade optimala bemanningen. Det innebär att en enda skifttyp bara kan vara ansluten till en optimal bemanningsvariabel, och vice versa.

Buggfixar

 • Du kanske är intresserad av en av våra buggfixar i denna version. Om du vill ha mer information, klicka här.

Viktig information

 • Sedan början av september har vi tillhandahållit ett uppdaterat ärendehanteringssystem i Supportportalen.
 • Funktionaliteten för Intresseanmälan kommer att avslutas i december 2023. Läs mer om det nedan.

Frontline Portal Version 0170

Ny funktionalitet

Vi har massor av ny funktionalitet för Distribution!

 • Filtrera och sök efter sparade målgrupper
  • Vi har lagt till sökalternativ på sidan för administrering av sparade målgrupper, samt lagt till grupp/rolltyper vid användning av filtret.
 • Lägg till grupp/rolltypsalternativ för sparade målgrupper
  • Från och med nu har du som distributör av resurser möjlighet att lägga till grupp/rolltypsalternativ för dina sparade målgrupper.
 • Skapade av mig filtrera på listor över sparade målgrupper
  • Vi har lagt till möjligheten att filtrera på de listor du har skapat genom att lägga till en kryssruta liknande den som används för dina egna uppladdningar av filer.
 • Sök efter grupp/rolltyp
  • När du lägger till grupp/rolltyper för din målgrupp efter metodväljaren kan du söka i listan när du väljer vilka grupp- eller rolltyper du vill ha. Detta sparar tid när du har långa listor och vet exakt vad du letar efter.

Felkorrigeringar

 • Du kanske är intresserad av någon av våra felkorrigeringar i denna version. Om du vill ha mer information, klicka här.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Ingen just nu.

Viktig information

Uppdaterat ärendeformulär i Supportportalen!

Goda nyheter, baserat på din feedback förbättrar vi hur man lämnar in ett ärende till vårt supportteam!

Vi presenterar de intelligenta casemallarna! 🚀

Vi är glada att kunna meddela att du från och med september kommer att rapportera dina ärenden genom en uppdaterad version av ärendemallen!

 • Upplev ett anpassat flöde som guidar dig med relevanta frågor baserat på din specifika förfrågan
 • Se till att all nödvändig information ingår i din första begäran
 • Säg adjö till fram och tillbaka för att be om mer information
 • Njut av en strömlinjeformad process som snabbar upp lösningstiden

Genom att tillhandahålla all nödvändig information i förväg kan vårt supportteam dyka direkt in i att lösa ditt ärende utan några förseningar.

 Läs mer om de uppdaterade ärendemallarna här.

Slutet på livslängden för funktionen Intresseanmälan december 2023

Vi har beslutat att vår äldre funktionalitet som heter Intresseanmälan kommer att upphöra i slutet av december 2023. Därför uppmanar vi alla våra kunder att använda tillgänglighetsfunktionen istället för Intresseanmälan så snart som möjligt. Tillgänglighetsfunktionen är mer användarvänlig och stöder fler användningsfall än funktionen Intresseanmälan.

En funktion som tillgänglighet stöder är att konvertera ett tillgänglighetsobjekt till ett skift i schemavyn i Quinyx webbapp. Quinyx stödjer även avdelningar med tillgänglighet och flerval av både enheter och avdelningar när man skapar tillgänglighet som användare. Vi har implementerat möjligheten för användare att se, skapa, redigera och ta bort sina egna tillgänglighetstider i våra mobilappar.

 För mobilapparna är behörigheten för tillgänglighet avstängd som standard och måste vara aktiverad under Mobil- och personalportalbehörigheter på web.quinyx.com.
 Läs mer om att använda tillgänglighetsfunktionen i mobilappen här och i webbappen för chefer här.

Quinyx webbapp Version 0170

Utgivningsdatum 5:e oktober 2023

Ny funktionalitet

Avancerade inställningar > Radering av utgångna anställda

Under Avancerade inställningar > Globala kontoinställningar > Radering av utgångna anställda har vi lagt till en ny konfiguration som kan användas när du vill ställa in en regel för att automatiskt radera utgångna anställda efter ett konfigurerbart antal dagar.

Till exempel, antingen på grund av något säkerhetsprotokoll eller bara för att minimera manuell upprensning av ditt system, kan du ställa in en regel som: "Efter 182 dagar radera permanent alla utgångna anställda från systemet."

Som standard är denna regel inaktiverad och systemet kommer att spara utgångna anställda för evigt (om du inte raderar dem manuellt).

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Ny variabel för optimal bemanning > Endast en skifttyp

För de nya variablerna för optimal bemanning (och arbetsstandarder) som släpptes förra sprinten, gjorde vi en liten förbättring av tekniska skäl och underhållsskäl.

Från och med nu kan du bara ha ett en-till-en-förhållande mellan skifttyperna och den konfigurerade optimala bemanningen. Det innebär att en enda skifttyp endast kan vara ansluten till en optimal bemanningsvariabel, och vice versa. Detta kommer att säkerställa att framtida visualisering av optimal bemanning jämfört med schemalagd bemanning (som kommer att vara en del av en av våra kommande versioner - håll dig uppdaterad!) baserat på skifttypen för optimal bemanning kommer att vara jämförbar och konsekvent.

Buggfixar

 • Löste ett problem där, om det gjordes i samma session, hämtningen av loggdata igen efter att ha redigerat något av fälten i justeringsvyn fält till ett otillåtet värde - som t.ex. en åtgärdsdatumintervall längre än tre månader - felaktigt skulle visa data från den tidigare sökningen av loggdata.
 • Löste ett problem som gjorde att lönearten Arbetade timmar försvann när deltidsarbete lades till efter en lönekörning.
 • Löste ett problem som gjorde att en stämpling togs bort av en integration efter att den överföringen hade överförts till löneunderlaget.

Nytt HelpDocs-innehåll

Nya handledningar
Håll ett öga på Handledningar avsnittet. Vi kommer att lägga till ännu fler handledningar under de kommande veckorna!
Nya HelpDocs-artiklar
Nya videor

Frontline Portal Version 0170

Releasedatum 5:e oktober 2023

Ny funktionalitet

I denna version har vi lagt till ganska mycket ny distributionsfunktionalitet.

Distribution - Adminsidan för sparade målgrupper - Filter och sökning, Skapad av mig

Vi har lagt till sökalternativ i adminsidan för sparad målgrupper, samt lagt till grupp/rolltyper vid användning av filtret.

Sökfält på adminsidan för sparade målgrupper

Filter för grupp/rolltyp på adminsidan för sparade målgrupper

Skapad av mig -filter på listor över sparade målgrupper

Vi har lagt till möjligheten att filtrera listor över sparade målgrupper så att du endast ser de listor du själv har skapat. Detta görs genom en checkruta liknande den som används för egna uppladdningar av filer. När checkrutan är markerad filtreras listan över sparade målgrupper så att endast de som den aktuella användaren själv har skapat visas.

Detta gäller för listan över sparade målgrupper i adminsidan för målgrupper (den utökade listan över sparade målgrupper), men det gäller också för listan över sparade målgrupper som används i målgruppsöversikten (när en användare väljer att visa alla sparade målgrupper) och i metodväljaren/lägg till-flödet (när en användare väljer att lägga till mottagare från sparade målgrupper).
 1. I filtervyn markerar du kryssrutan Skapad av mig och klickar på Tillämpa för att se dina egna listor över sparade målgrupper.

 1. Du kommer nu endast att se sparade målgruppslistor som du har skapat.
Distribution - lägg till-alternativ för grupp/rolltyp för sparade målgrupper

Från och med nu har du som distributör av resurser möjlighet att lägga till grupp/rolltyp-alternativ för dina sparade målgrupper.

I den utökade vyn av sidan för sparade målgrupper kan du antingen redigera mottagarna för en befintlig sparad målgrupp och sedan välja Grupptyp eller Rolltyp som urvalsmetod, alternativt så kan du välja det när du skapar en ny sparad målgruppslista.

Distribution - Sök efter grupp/rolltyp

När du lägger till grupp/rolltyper till din målgrupp efter urvalsmetoden, när du väljer vilka grupp- eller rolltyper du vill ha, kan du söka i listan. Detta sparar tid när du har långa listor och vet exakt vad du letar efter.

Sökfältet fungerar som vilket annat sökfält som helst, men det gäller dessa listor.

Grupp typ

 1. I målgruppsväljaren klickar du på plus-ikonen för att lägga till mottagare i din målgrupp och fortsätter till urvalsmetodsvyn.
 2. I urvalsmetodsväljaren väljer du Efter grupptyp för att lägga till mottagare efter grupptyp.
 3. Genom att använda sökfältet i grupptyp-väljaren kan du söka efter specifika nyckelord för att begränsa listan över tillgängliga grupptyper som dina mottagare.
 4. Om din sökning inte ger några resultat kommer listan att vara tom.

Rolltyp

 1. I målgruppsväljaren klickar du på plus-ikonen för att lägga till mottagare i din publik och fortsätter till urvalsmetodsvyn.
 2. I metodväljaren väljer du Efter rolltyp för att lägga till mottagare efter rolltyp.
 3. Genom att använda sökfältet i rolltypsväljaren kan du söka efter specifika nyckelord för att begränsa listan över tillgängliga rolltyper som dina mottagare.
 4. Om din sökning inte ger några resultat kommer listan att vara tom.

Buggfixar

 • Löste ett problem som uppstod vid övergång till en ny infrastruktur och som i vissa fall orsakade tillfällig osynlighet av data.

Nytt innehåll i Frontline Portal HelpDocs

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Inga uppdateringar i denna version.
 • Inga slutpunkter är för närvarande föråldrade och planeras att tas bort.
  Klicka på här för att visa den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
  Vi uppmanar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och se till att informationen är aktuell. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi växer vår kund- och användarbas har vi beslutat att införa begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att genomföras programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att begränsa antalet samtidiga anrop per kund till 10. Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och det rekommenderas att du implementerar en backoff-omförsökningsmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller för SOAP. När vi övergår från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella begränsningar att byggas in i API:et.

  Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?