Version 0039

Uppdaterad av Johannes Nordman

Avtal

Avtal i Personer-fliken

Det är nu möjligt att se information om anställdas avtal i listan av anställda i Personer-fliken.

Listan av anställda innehåller:

  • Avtalsnamn
  • Genomsnittlig arbetad tid per vecka
  • Lön per avtal

Det är möjligt att skapa ett nytt avtal och se mer detaljerad information för avtal kopplade till den anställda genom att klicka på namnet på den anställde i listan och välja Avtal i sidopanelen. För att skapa ett nytt avtal klickar du på "Skapa nytt avtal", fyller i nödvändig information i den nya rutan och klickar på spara. Du kan även välja vilket avtal du vill se. Följande information är tillgänglig under Avtalsfliken:

  • Välj avtal
  • Huvudavtal
  • Avtalsmall
  • Avtalsnamn
  • Från- och till datum
  • Upphör

Schema

Varningar

Med den här releasen så är det möjligt att se vilka stämplingar som har varningar. Det indikeras av en röd ram runt stämplingen. Om du vill se vilken typ av varning, klicka på stämplingen så stårdet högst upp i sidopanelen ovanför den anställda.

För att se stämplingar, gå till Visa och välj Stämplingar.

Notera att om varningen är rättad så kommer den att försvinna, både i sidopanelen och ramen runt stämplingen. Men om varningen är godkänd så försvinner den inte. På så vis kan man exmepelvis följa upp på övertid.

Filtrering av attesterade stämplingar och varningar

I den här releasen så har vi lagt till ytterligare filteringsmöjligheter för att förbättra attestfunktionalitet.

Attest

Gå till schemavyn och välj Stämplingar i Visamenyn. Välj Attest i filtermenyn. Du kan filtrera på stämplingar (och frånvaro) som är attesterade eller oattesterade. Notera att Attestera alla-knappen fungerar med filtering, och attesterar endast det som är synligt i schemavyn.

Stämplingar

Filtrera på stämplingar med eller utan varningar.

Grundschema

Bemanna schemat

Det är nu möjligt att bemanna anställda i Grundschemat.

Notera! Eftersom vi inte har stöd för avtalsvarningar än, så kan du endast rulla ut skift utan varningar.
Schemalägg flera dagar i taget

Efter den här releasen så kan man lägga till skift på flera dagar i taget. Se bild ovan.

Filtrering

Nu kan man filtrera på anställda i schemavyn.


Fick du hjälp?