Version 0052

Uppdaterad av John Öbom

Schema

Quick edit

För att göra skiftredigeringen snabbare och enklare har vi nu lagt till "quick edit" i schema och Grundschema. Klicka på ett skift ändra skiftet direkt i pop-upen.

Härifrån kan du nu:

 • Ta bort skiftet - klicka på papperskorgen
 • Tilldela skiftet till en annan anställd - välj en annan anställd i rullgardinsmenyn
 • Ändra skifttyp - välj en annan skifttyp i rullgardinsmenyn
 • Flytta skiftet till en annan dag - välj ett nytt datum i datumväljaren
 • Ändra start- och sluttid

Om du vill göra andra ändringar som byte av kostnadsställe eller rasttid klickar du bara på "fler val" och detaljpanelen öppnas på höger sida.

Preliminär validering i Grundschema

Vi har lagt till stöd för fler preliminära valideringar i Grundschemat. När man lägger till ett skifte på en anställd i ett Grundschema kommer Quinyx nu kolla om någon av dessa regler bryts. För att se reglerna för en anställd gå till Personer och klicka på anställningsavtalet, gå sedan till Avancerade inställningskategorier -> Tidregler. Om du lägger till ett obemannat skift så kommer Quinyx att validera mot inställningarna för enheten.

 • Min daglig vila - Kontrollerar att det är tillräckligt lång viloperiod mellan skift. Om rutan "min vila" på avtalet är ibockad så kommer Quinyx ta hänsyn till det angivna dygnsbrytet.
 • Min veckovila - Kontroller att veckovilan är uppfylld
 • Max timmar per dag - Kontrollerar att den anställda inte är planerad att arbeta mer än maximala timmar per dag
 • Max timmar veckovila - Kontrollerar att den anställda inte är planerad att arbeta mer än max timmar per vecka
 • XYZ-validering - Kontrollerar regeln "under X dagar, högst Y dagar med över Z timmar".
 • Maximalt schemalagda dagar på rad - Kontrollerar att den anställda inte är planerad att arbeta mer än den tillåtna antalet dagar i följd.

Om någon av ovanstående regler bryts när ett skift läggs till så öppnas en sidopanel på höger sida med information om hur många skift som påverkas och för varje skift ser du vilken regel som bryts. För att godkänna varningen och skapa skift väljer du "bocken" för varje skift, om du inte vill godkänna den trycker du på "X". Efter att du har gått igenom alla varningar, välj Spara och de godkända skiften sparas.

Support för konto

Vi har lagt till stöd för konto på skifttyp - Om en skifttyp i Classic har ett konto definierat så kommer Neo nu att ärva kontot på skift som läggs till i schema eller Grundschema. Som en början kommer konto inte att synas när du klickar på skiftet men det kommer att kopplas i bakgrunden. Stöd för att se och redigera kontot på ett skifte kommer att komma i en senare release.

Annat

Språk

Stöd för Förenklad kinesiska.


Fick du hjälp?