Webpunch-inställningar

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Det finns flera sätt att enkelt konfigurera dina Webpunch-inställningar beroende på din organisations behov och krav.

För att konfigurera inställningarna för Webpunch måste du ha en kontoansvarig roll med åtkomst till Kontoinställningar och Webpunch > Webpunch-inställningar.

WebPunch-inställningar

Inställningsobjekt

Funktion

Stämplingsöversikt

Aktiverar en överblick över övriga anställdas skift och stämplingar för den dagen.

Frånvarodialog

Ger användaren möjlighet att definiera frånvarotypen vid sen instämpling.

Tillåt kamera i Webpunch

Aktiverar enhetens kamera för att ta ett foto vid in- eller utstämpling.

Stämpla manuellt

Ger användaren att lägga till eller redigera ytterligare uppgifter för stämplingen.

  • Frånvarotyp

Ger användaren användaren möjlighet att definiera frånvarotypen vid in- eller utstämpling.

  • Kommentar

Ger användaren möjlighet att redigera kommentaren som associeras med stämplingen.

  • Kostnadställe

Ger användaren möjlighet att redigera kostnadsstället som är kopplat till stämplingen.

  • Projekt

Ger användaren möjlighet att redigera projektet som är kopplat till stämplingen.

  • Skift

Tillåter användaren att redigera skiftet som är kopplat till stämplingen.

Övertid

Ger användaren möjlighet att redigera den övertid som är kopplad till stämplingen.

  • Val av övertidstyp

Ger användaren möjlighet att redigera övertiden som assiocieras med stämplingen.

Ingen skift-dialog

Aktiverar en sekundär bekräftelsedialog för användare som stämplar in utan ett skift.

Visa kortnummer

Visar kortnumret som associeras med kortet vid in- eller utstämpling.

Kommentarsruta

Ger användaren möjlighet att lägga till en kommentar vid in- eller utstämpling.

Numpad

Aktiverar det numeriska tangentbordet på Webpunch-inloggningsskärmen.

Qmail

Ger användaren tillgång till Qmail vid in- eller utstämpling.

Självbetjäning

Aktiverar en översikt över övriga anställdas Time Trackers och avancerade uppgifter.

Om du har aktiverat och konfigurerat underkonfigurationerna för Stämpla manuellt kommer dessa inställningar inte att sparas om du inaktiverar det. Detta innebär att om du återaktiverar stämpla manuellt igen kommer de att återgå till standardinställningarna och du måste konfigurera om inställningarna för var och en av konfigurationerna.
Läs om hur du använder kamerafunktionen när du stämplar in eller ut här.

Behörigheter

Beroende på inställda behörigheter kommer vissa funktioner i Webpunch att visas, redigerbara etc.

Ingen åtkomst: Tillåter ingen åtkomst till specificerad funktionalitet i Webpunch-gränssnittet.

inte synlig

Läsåtkomst: Tillåter läsåtkomst till specificerad funktionalitet i Webpunch-gränssnittet.

Skrivåtkomst: Tillåter skrivåtkomst till specificerad funktionalitet i Webpunch-gränssnittet.

skrivåtkomst
För att läsa mer om Webpunch och dess funktioner, klicka här. Vanliga frågor om Webpunch hittar du här. Vill du felsöka? Läs mer här.


Fick du hjälp?