Rapporter

Uppdaterad 2 months ago av Leigh Hutchens

För att generera rapporter krävs Läsrättighet för behörigheterna (per rapport) nedan:

Schema

Report

Description

Access

Schemaperiod

Visa regionens schema och information om beräkningsperiod.

Schemaläggning

Bemanning

Vem är schemalagd? Namn, skifttyp, datum, tid.

Schemaläggning

Dagschema

Detaljerar skifttyp, anställds namn, skiftets start- / sluttid, eventuella schemalagda pauser och vilket avsnitt skifttypen tilldelas. Du kan extrahera den dagliga schemaläggningsrapporten i upp till en månad samtidigt. Du kan också sortera rapporten om skifttid. Anställda kan underteckna en tryckt version.

Kolumner: Skifttyp, anställd, tid, raster, tim, avd, kommentar, underskrift.

Schemaläggning

Schema

Om du vill ha en utskrift av Schemat med skifttypsfärger. Kan filtreras på många olika sätt.

Schemaläggning, frånvaro, stämplingar

Schemalagda timmar

Över en period (dag vecka, månad), varje persons timmar och totalt antal timmar. Många filtreringsmöjligheter per personal och skift.

Kolumner: Namn, anst. Nr., datum, summa (timmar).

Schemaläggning, frånvaro, stämplingar och personer

Schema -kostnad

Kostnad i antal timmar per dag, vecka, månad. Antal timmar per löneart. Till exempel totala timmar, OB, övertidstimmar. Kan inkludera lönekostnader och prognosvariabler. 

Lön, schemaläggning, stämplingar, frånvaro och personer

Detaljschema

Detaljerar den anställde, deras skifttyper, skifttider, raster, osocial tid, övertid och extra tid, och vilka sektioner och enheter de har arbetat för under ett valt datumintervall. Denna rapport beskriver också hur mycket tid som används på uppgifter.

Schemaläggning, frånvaro, stämplingar och personer

Månadsschema

Överblick över en månad. Anställd, datum, skifttider. Totalt antal timmar per dag, och månad.

Schemaläggning och frånvaro

Tid

Report

Description

Access

Personalliggare

Närvaro, vem som är instämplad när rapporten tas. Namn, personnummer mm

Schemaläggning och stämplingar

Time Tracker

Timetracker transaktioner för anställda under vald period.

Schemaläggning, stämplingar och personer

Stämplade timmar

Jämför schemalagda, nominella och stämplade timmar. Visar genererade lönearter, eventuell frånvaro, lönekostnad och timetracker-transaktioner. Många filtreringsmöjligheter.

Schemaläggning, stämplingar, frånvaro, lön, och personer

Tid - kostnad

Kostnad i antal timmar per dag, vecka, månad. Många filtreringsmöjligheter, kan sparas som mall. Antal timmar per löneart. Tex totala timmar, OB-, ÖT- timmar. Kan inkludera lönekostnader och prognosvariabler.  

Lön, schemaläggning, stämplingar, frånvaro, och personer

Löne

Per kostnadsställe, många sorteringsmöjligheter. Visar avtal, anställnings- form och - grad, ev månads- och - tim-lön.

Schemaläggning, stämplingar och frånvaro

Löneunderlag

Lönefil, samma som i Överför till lön.

Schemaläggning, stämplingar, frånvaro, och personer

Löneunderlag per kostnadsställe

Löneunderlag per kostnadsställe (inte per anställd). Totalt antal timmar per löneart.

Schemaläggning, stämplingar, frånvaro och personer

Summering per anställd

Under en period (dag, vecka, månad), varje persons timmar och totalt antal timmar. Många filteralternativ efter personal och skift.

Kolumner: förnamn, släktnamn, anst.nummer, datum, totalt (timmar).

Schemaläggning, stämplingar frånvaro och personer

Personal

Report

Description

Access

Frånvaro

Period, orsak, antal timmar. Ingen filtrering (isf i Excel).

Schemaläggning, frånvaro och lön

Procentuell frånvaro

Procentandel av frånvaro under en viss tidsperiod.

Schemaläggning, frånvaro och personer

Spara rapportfilter

Du kan spara rapportfiltrering i lönedetaljer, schemaläggningskostnader och tidskostnadsrapporter.

Spara filter

I sidopanelen för ovan nämnda rapporter ser du nu knappen "Spara filter":

  • När du har gjort dina filtreringsalternativ i de olika rullgardinsmenyerna klickar du på knappen Spara filter.
  • En ny popup öppnas där du kan namnge ditt filter.
  • Klicka på OK för att spara filtret.

Filtret sparas nu och läggs till längst upp på sidopanelen. Nästa gång du vill använda ditt filter klickar du bara på namnet och alla filteralternativ som du har sparat i det filtret kommer att ställas in:

Ta bort filter

För att ta bort ett tidigare sparat filter klickar du bara på papperskorgsikonen bredvid filternamnet och bekräftar att du vill ta bort filtret:

Rensa filter

Vi har också lagt till ett tydligt filteralternativ i sidopanelen. Du kan använda detta för att rensa alla rullgardinsmenyerna från de valda värdena om du vill börja om med dina val:

Anpassad rapport

Data fält

Beskrivning

Läsåtkomst på

Aktiv tid

Timmar med aktiv tid under den valda perioden

Schema

Adress 1

Adress 1-fält från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Adress 2

Adress 2-fält från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Ålder

Ålder från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Avtalsmall

Avtalsmall som används för personavtalet

Medarbetaravtal

Auto man

Kryssruta för automatisk bemanning under medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Tillgänglighet

Tillgänglighet från personavtalet

Medarbetaravtal

Anställningsnr.

Anställningsnumret från Medarbetaruppgifter

Personer

Kort nr

Ett nummer från kortnummerfältet i Personuppgifter

Medarbetaruppgifter

Stad

Stad från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Kostnadsställe

Kostnadsställe vald för personen i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Land

Land från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Födelsedatum

Födelsedatum i avancerade detaljer under medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Distrikt

Distrikt valt på personen i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

E-post

E-post från medarbetaruppgifter

Personer

Emp. nivå

Anställningsnivå fastställd på personavtalet

Medarbetaravtal

Anställd

Status för anställd kryssruta från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Anställd per timme

Visar om personavtalet är anställt per timme

Avtalsdetaljer

Anställd sedan

Startdatum för anställningen från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Anställdas färdigheter

Färdigheter som tilldelats personen i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Efternamn

Familjenamn från medarbetaruppgifter

Personer

Kön

Kön valt på personen i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Förnamn

Förnamn från medarbetaruppgifter

Personer

Timlön

Timlön enligt personavtalet

Lön

Inaktiv tid

Timmar inaktiv tid under den valda perioden

Schema

Info

Informationsfält från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Avs datum

Anställd till datum på personen i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Mobilnummer

Mobilnummer från medarbetaruppgifter

Personer

Månadslön

Månadslön enligt personavtalet

Lön

Namn som förnamn + efternamn

Förnamn + efternamn från medarbetaruppgifter

Personer

Nästa födelsedag

Datum för personernas nästa födelsedag

Medarbetaruppgifter

Närmast anhörig

Information om anhöriga från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Närmaste familjens nr

Telefonnummer för anhöriga i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Nominell tid

Nominell tid från personavtalet för vald period

Avtalsdetaljer

Passiv

Visar status för den passiva kryssrutan i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Telefonnr

Telefonnummer från medarbetaruppgifter

Personer

Rang

Rangeras som person i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Roller

Alla roller som personen har eller har haft under den valda perioden

Personer

Rapporterad frånvaro

Rapporterade frånvarotimmar under vald period

Frånvaro

Rapporter till

Vald chef i rapportera till fältet i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Schemalagda timmar

Antal schemalagda timmar under vald period

Schema

Avdelning

Avdelning valt för personen i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Skicka aviseringar via

Visar vilket alternativ som är valt i fältet "skicka meddelanden via" i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Personnummer

Fält för personnummer från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Personalkategori

Personalkategori vald för personen i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Typ av tidsrapportering

Typ av tidsrapportering från personavtalet

Avtalsdetaljer

Veckotimmar

Antal veckotimmar från personavtalet

Avtalsdetaljer

Postnummer

Postnummerfält från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Enhet

Hemmaenhet vald på personen i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Anpassad rapport

Lägger vi till möjligheten att spara dina filteralternativ i den anpassade rapporten som ett favoritfilter för snabb och enkel åtkomst till de anpassade rapporter som du skapar mest.

Spara ett filter

I sidopanelen för den anpassade rapporten ser du nu en spara filter knapp:

  • När du har gjort dina filtreringsalternativ i de olika rullgardinsmenyerna klickar du på knappen Spara filter .
  • En ny popup öppnas där du kan namnge ditt filter.
  • Klicka på OK för att spara filtret.

Filtret sparas nu och läggs till högst upp på sidopanelen. Nästa gång du vill använda ditt filter klickar du bara på namnet och alla filteralternativ som du har sparat i det filtret kommer att ställas in:

Ta bort ett filter

För att ta bort ett tidigare sparat filter klickar du bara på papperskorgen ikonen bredvid filternamnet och bekräftar att du vill ta bort filtret:

Rensa filter

Vi har också lagt till ett tydligt filteralternativ i sidopanelen som du kan använda för att rensa alla listor från deras valda värden om du vill börja om med dina val:


Fick du hjälp?