Rapporter

Uppdaterad 16/10/20 av Leigh Hutchens

För att generera rapporter krävs Läsrättighet för behörigheterna (per rapport) nedan:

Schema

Report

Description

Access

Schemaperiod

Visa distriktets schema och information om balansperioden.Schemaläggning.

Schemaläggning

Bemanning

Vem är schemalagd? Namn, skifttyp, datum, tid.

Schemaläggning

Dagschema

Schemaladga skift på en dag (per avd eller skift typ).

Kolumner: Skifttyp, anställd, tid, raster, tim, avd, kommentar, underskrift.

Schemaläggning

Schema

Om du vill ha en utskrift av schemat. Schemat med skifttypfärger kan filtreras på många olika sätt.

Schemaläggning

Personal rapport schemalagda timmar

Över en period (dag vecka, månad), varje persons timmar och totalt antal timmar. Många filtreringsmöjligheter per personal och skift.

Kolumner: Namn, anst. Nr., datum, summa (timmar).

Schemaläggning, frånvaro, och stämplingar

Schema -kostnad

Kostnad i antal timmar per dag, vecka, månad. Antal timmar per lönstyp. Till exempel totala timmar, UT, OT timmar. Kan inkludera lönekostnader och prognosvariabler. 

Lön, schemaläggning, stämplingar, och frånvaro

Detaljschema

En flik per person, kan få med simulerade skift (skift som finns i fasta scheman men som ännu ej skapats). Många filtreringsmöjligheter (enhet, avd, pers.kat, färdigheter), kan få med tex OB, övertid och frånvarotimmar.

Schemaläggning, frånvaro, och stämplingar

Månadsschema

Överblick för en månad. Anställd, datum, skifttider. Totalt antal timmar per dag, och månad.

Schemaläggning och frånvaro

Tid

Report

Description

Access

Personalliggare

Närvaro

Schemaläggning och stämplingar

Time Tracker

Time tracker transaktioner för anställda under vald period.

Schemaläggning och stämplingar

Stämplade timmar

Jämför schemalagda, nominella och stämplade timmar. Visar genererade lönearter, eventuell frånvaro, lönekostnad och timetracker-transaktioner. Många filtreringsmöjligheter.

Schemaläggning, stämplingar, frånvaro, och lön

Tid - kostnad

Kostnad i antal timmar per dag, vecka, månad. Många filtreringsmöjligheter, kan sparas som mall. Antal timmar per löneart. Tex totala timmar, OB-, ÖT- timmar. Kan inkludera lönekostnader och prognosvariabler.  

Lön, schemaläggning, stämplingar, och frånvaro

Löne

Per kostnadsställe, många sorteringsmöjligheter. Visar avtal, anställnings- form och - grad, ev månads- och - tim-lön.

Schemaläggning, stämplingar och frånvaro

Löneunderlag

Lönefil, samma som i Överför till lön.

Schemaläggning, stämplingar och frånvaro

Löneunderlag per kostnadsställe

Löneunderlag per kostnadsställe (inte per anställd). Totalt antal timmar per löneart.

Schemaläggning, stämplingar och frånvaro

Summering per anställd

Under en period (dag, vecka, månad), varje persons timmar och totalt antal timmar. Många filteralternativ efter personal och skift.

Kolumner: förnamn, släktnamn, märkningsnummer, datum, totalt (timmar).

Schemaläggning, stämplingar och frånvaro

Personal

Report

Description

Access

Frånvaro

Period, orsak, antal timmar. Ingen filtrering (isf i Excel).

Schemaläggning, frånvaro och lön

Procentuell frånvaro

Procentandel av frånvaro under en viss tidsperiod.

Schemaläggning och frånvaro


Fick du hjälp?