Rapporter

Uppdaterad 15/12/20 av Leigh Hutchens

För att generera rapporter krävs Läsrättighet för behörigheterna (per rapport) nedan:

I Classic innehåller vissa rapporter en rullgardinsmeny som kallas "Inkludera skift och stämplingar för" där du kan välja olika alternativ. I Neo är detta val för närvarande inte implementerat och alla rapporter i Neo kommer att ställas in till alternativet "All arbetad tid på enhet".

Schema

Report

Description

Access

Schemaperiod

Visa regionens schema och information om beräkningsperiod.

Schemaläggning

Bemanning

Vem är schemalagd? Namn, skifttyp, datum, tid.

Schemaläggning

Dagschema

Schemaladga skift på en dag (per avd eller skifttyp).

Kolumner: Skifttyp, anställd, tid, raster, tim, avd, kommentar, underskrift.

Schemaläggning

Schema

Om du vill ha en utskrift av Schemat med skifttypsfärger. Kan filtreras på många olika sätt.

Schemaläggning

Schemalagda timmar

Över en period (dag vecka, månad), varje persons timmar och totalt antal timmar. Många filtreringsmöjligheter per personal och skift.

Kolumner: Namn, anst. Nr., datum, summa (timmar).

Schemaläggning, frånvaro, och stämplingar

Schema -kostnad

Kostnad i antal timmar per dag, vecka, månad. Antal timmar per löneart. Till exempel totala timmar, OB, övertidstimmar. Kan inkludera lönekostnader och prognosvariabler. 

Lön, schemaläggning, stämplingar, och frånvaro

Detaljschema

En flik per person, kan få med simulerade skift (skift som finns i grundscheman men som ännu ej skapats). Många filtreringsmöjligheter (enhet, avd, pers.kat, färdigheter), kan få med tex OB, övertid och frånvarotimmar.

Schemaläggning, frånvaro, och stämplingar

Månadsschema

Överblick över en månad. Anställd, datum, skifttider. Totalt antal timmar per dag, och månad.

Schemaläggning och frånvaro

Tid

Report

Description

Access

Personalliggare

Närvaro, vem som är instämplad när rapporten tas. Namn, personnummer mm

Schemaläggning och stämplingar

Time Tracker

Timetracker transaktioner för anställda under vald period.

Schemaläggning och stämplingar

Stämplade timmar

Jämför schemalagda, nominella och stämplade timmar. Visar genererade lönearter, eventuell frånvaro, lönekostnad och timetracker-transaktioner. Många filtreringsmöjligheter.

Schemaläggning, stämplingar, frånvaro, och lön

Tid - kostnad

Kostnad i antal timmar per dag, vecka, månad. Många filtreringsmöjligheter, kan sparas som mall. Antal timmar per löneart. Tex totala timmar, OB-, ÖT- timmar. Kan inkludera lönekostnader och prognosvariabler.  

Lön, schemaläggning, stämplingar, och frånvaro

Löne

Per kostnadsställe, många sorteringsmöjligheter. Visar avtal, anställnings- form och - grad, ev månads- och - tim-lön.

Schemaläggning, stämplingar och frånvaro

Löneunderlag

Lönefil, samma som i Överför till lön.

Schemaläggning, stämplingar och frånvaro

Löneunderlag per kostnadsställe

Löneunderlag per kostnadsställe (inte per anställd). Totalt antal timmar per löneart.

Schemaläggning, stämplingar och frånvaro

Summering per anställd

Under en period (dag, vecka, månad), varje persons timmar och totalt antal timmar. Många filteralternativ efter personal och skift.

Kolumner: förnamn, släktnamn, anst.nummer, datum, totalt (timmar).

Schemaläggning, stämplingar och frånvaro

Personal

Report

Description

Access

Frånvaro

Period, orsak, antal timmar. Ingen filtrering (isf i Excel).

Schemaläggning, frånvaro och lön

Procentuell frånvaro

Procentandel av frånvaro under en viss tidsperiod.

Schemaläggning och frånvaro

Anpassad rapport

Data fält

Beskrivning

Läsåtkomst på

Aktiv tid

Timmar med aktiv tid under den valda perioden

Schema

Adress 1

Adress 1-fält från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Adress 2

Adress 2-fält från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Ålder

Ålder från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Avtalsmall

Avtalsmall som används för personavtalet

Medarbetaravtal

Auto man

Kryssruta för automatisk bemanning under medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Tillgänglighet

Tillgänglighet från personavtalet

Medarbetaravtal

Anställningsnr.

Anställningsnumret från Medarbetaruppgifter

Personer

Kort nr

Ett nummer från kortnummerfältet i Personuppgifter

Medarbetaruppgifter

Stad

Stad från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Kostnadsställe

Kostnadsställe vald för personen i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Land

Land från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Födelsedatum

Födelsedatum i avancerade detaljer under medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Distrikt

Distrikt valt på personen i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

E-post

E-post från medarbetaruppgifter

Personer

Emp. nivå

Anställningsnivå fastställd på personavtalet

Medarbetaravtal

Anställd

Status för anställd kryssruta från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Anställd per timme

Visar om personavtalet är anställt per timme

Avtalsdetaljer

Anställd sedan

Startdatum för anställningen från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Anställdas färdigheter

Färdigheter som tilldelats personen i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Efternamn

Familjenamn från medarbetaruppgifter

Personer

Kön

Kön valt på personen i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Förnamn

Förnamn från medarbetaruppgifter

Personer

Timlön

Timlön enligt personavtalet

Lön

Inaktiv tid

Timmar inaktiv tid under den valda perioden

Schema

Info

Informationsfält från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Avs datum

Anställd till datum på personen i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Mobilnummer

Mobilnummer från medarbetaruppgifter

Personer

Månadslön

Månadslön enligt personavtalet

Lön

Namn som förnamn + efternamn

Förnamn + efternamn från medarbetaruppgifter

Personer

Nästa födelsedag

Datum för personernas nästa födelsedag

Medarbetaruppgifter

Närmast anhörig

Information om anhöriga från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Närmaste familjens nr

Telefonnummer för anhöriga i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Nominell tid

Nominell tid från personavtalet för vald period

Avtalsdetaljer

Passiv

Visar status för den passiva kryssrutan i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Telefonnr

Telefonnummer från medarbetaruppgifter

Personer

Rang

Rangeras som person i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Roller

Alla roller som personen har eller har haft under den valda perioden

Personer

Rapporterad frånvaro

Rapporterade frånvarotimmar under vald period

Frånvaro

Rapporter till

Vald chef i rapportera till fältet i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Schemalagda timmar

Antal schemalagda timmar under vald period

Schema

Avdelning

Avdelning valt för personen i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Skicka aviseringar via

Visar vilket alternativ som är valt i fältet "skicka meddelanden via" i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Personnummer

Fält för personnummer från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Personalkategori

Personalkategori vald för personen i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Typ av tidsrapportering

Typ av tidsrapportering från personavtalet

Avtalsdetaljer

Veckotimmar

Antal veckotimmar från personavtalet

Avtalsdetaljer

Postnummer

Postnummerfält från medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Enhet

Hemmaenhet vald på personen i medarbetaruppgifter

Medarbetaruppgifter

Anpassad rapport

Lägger vi till möjligheten att spara dina filteralternativ i den anpassade rapporten som ett favoritfilter för snabb och enkel åtkomst till de anpassade rapporter som du skapar mest.

Spara ett filter

I sidopanelen för den anpassade rapporten ser du nu en spara filter knapp:

  • När du har gjort dina filtreringsalternativ i de olika rullgardinsmenyerna klickar du på knappen Spara filter .
  • En ny popup öppnas där du kan namnge ditt filter.
  • Klicka på OK för att spara filtret.

Filtret sparas nu och läggs till högst upp på sidopanelen. Nästa gång du vill använda ditt filter klickar du bara på namnet och alla filteralternativ som du har sparat i det filtret kommer att ställas in:

Ta bort ett filter

För att ta bort ett tidigare sparat filter klickar du bara på papperskorgen ikonen bredvid filternamnet och bekräftar att du vill ta bort filtret:

Rensa filter

Vi har också lagt till ett tydligt filteralternativ i sidopanelen som du kan använda för att rensa alla listor från deras valda värden om du vill börja om med dina val:


Fick du hjälp?