Quinyx WFM Mobil 2.33

Uppdaterad av Johannes Nordman

* Stöd för taggar med plats på skift och uppgifter

* Löser ett problem med stämpling på bortaenhet


Fick du hjälp?