Version 0171

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 18 oktober 2023

Sammanfattning av release

Har du ont om tid och vill ha en sammanfattning på hög nivå?

Quinyx web app Version 0171

Ny funktionalitet

 • Vi släpper en Detaljerade raster och uppgifter (Beta version) rapport som syftar till att göra information om raster och uppgifter tillgänglig i ett format som hjälper chefer att kontrollera resultatet av löneutfall.
 • Efter utgivningen av Optimal bemanning & Arbetsstandarder, har vi arbetat med att förbättra visualiseringen av arbetsbehov i schemavyn. Detta har fångats genom att introducera en ny standardvisningsgrupp: Arbetskraft

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • På grund av tekniska begränsningar, när man godkänner frånvaroansökningar specifikt på datum där det redan finns en befintlig frånvaro, har det hittills endast varit möjligt att ersätta en befintlig frånvaro om start- eller slutdatumet för frånvaroansökningen matchar det för den befintliga frånvaron. Med denna version har vi tagit bort denna begränsning.
 • Våra SSO-leverantörer, SAML och OPEN ID har nu en inställning för att aktivera ett felsökningsläge.

Buggfixar

 • Du kanske är intresserad av en av våra buggfixar i denna utgivning. Om du vill ha mer information, klicka här.

Viktig information

 • Quinyx har beslutat att stödet för den gamla SSO-konfigurationen (Classic och Mobile) kommer att tas bort under 2024.
 • Funktionaliteten för intresseanmälan kommer att avslutas i december 2023. Fortsätt läsa för att få mer information.

Frontline Portal Version 0171

Ny funktionalitet

 • Inga för närvarande.

Buggfixar

 • Du kanske är intresserad av en av våra felkorrigeringar i denna version. Om du vill ha mer information, klicka här.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Inga för närvarande.

Viktig information

Livslängden av Classic och Mobile SSO upphör senast den 31 mars 2024

Quinyx har beslutat att stödet för den gamla SSO-konfigurationen (Classic och Mobile) kommer att tas bort under 2024.

Nya konfigurationer är redan tillgängliga i Chefsportalen och du kommer nu bara behöva en konfiguration för alla Quinyx-applikationer. Vi rekommenderar att kunder som fortfarande använder den gamla konfigurationen börjar planera för att sätta upp den nya konfigurationen.

Den nya konfigurationsleverantören stöder antingen SAML 2 eller OPEN ID-standarder.

Du kan hitta information om hur användare loggar in med mobilapparna med den nya SSO-konfigurationen här.

Slutet på livslängden för funktionen Intresseanmälan december 2023

Vi har beslutat att vår äldre funktionalitet som heter Intresseanmälan kommer att upphöra i slutet av december 2023. Därför uppmanar vi alla våra kunder att använda tillgänglighetsfunktionen istället för Intresseanmälan så snart som möjligt. Tillgänglighetsfunktionen är mer användarvänlig och stöder fler användningsfall än funktionen Intresseanmälan.

En funktion som tillgänglighet stöder är att konvertera ett tillgänglighetsobjekt till ett skift i schemavyn i Quinyx webbapp. Quinyx stödjer även avdelningar med tillgänglighet och flerval av både enheter och avdelningar när man skapar tillgänglighet som användare. Vi har implementerat möjligheten för användare att se, skapa, redigera och ta bort sina egna tillgänglighetstider i våra mobilappar.

 För mobilapparna är behörigheten för tillgänglighet avstängd som standard och måste vara aktiverad under Mobil- och personalportalbehörigheter på web.quinyx.com.
 Läs mer om att använda tillgänglighetsfunktionen i mobilappen här och i webbappen för chefer här.

Quinyx webbapp Version 0171

Utgivningsdatum 18 oktober 2023

Ny funktionalitet

Ny rapport: Detaljerade raster och uppgifter (Beta-version)

I Version 0171 släpper vi en rapport som syftar till att göra rast- och uppgiftsinformation tillgänglig i ett format som hjälper chefer att kontrollera löneutfallet. Du kan komma åt denna rapport under Analys > Tid > Detaljerade raster och uppgifter.

Observera att rapporten släpps som en Beta-version, vilket innebär att vi har möjlighet att samla in dina insikter efter att ha testat den live och göra eventuella förbättringar om det behövs!
Läs mer om Detaljerade raster och uppgifter-rapporten här.
Ny standardvisningsgrupp: Arbete

Efter släppet av den nya Optimal bemanning och Arbetsstandarder (Optimal bemanning och arbetsstandarder NYTT) funktionaliteten i sprint 169 har vi arbetat med att förbättra visualiseringen av arbetsbehov i schemavisningen. Detta har åstadkommits genom att införa en ny standardvisningsgrupp: Arbete

Arbete-visningsgruppen skapas automatiskt när en optimal bemanningsvariabel skapas genom den nya Optimal bemanning och Arbetsstandarder - NYTT funktionaliteten (läs mer om det här: Optimal bemanning och arbetsstandarder NYTT). Den nyskapade variabeln kommer automatiskt att läggas till i den nyskapade Arbete-visningsgruppen.

I den nya Arbete-visningsgruppen kan du se total optimal bemanning, vilket är en summering av alla optimala bemanningsvariabler i enheten du tittar på, samt optimal bemanning för varje enskild optimal bemanningsvariabel. Du kan också jämföra optimal bemanning med schemalagd bemanning totalt sett samt för varje optimal bemanningsvariabel.

Filtreringsmöjligheterna och jämförelsen med schemalagd bemanning är endast möjlig i schemastatistiken, ännu inte i prognosdiagrammet och tabellen.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Godkännande av frånvaroansökningar

På grund av rent tekniska begränsningar, när du godkänner frånvaroansökningar specifikt på datum där det redan finns en befintlig frånvaro, har det hittills endast varit möjligt att ersätta en befintlig frånvaro om start- eller slutdatumet för frånvaroansökan matchar det för den befintliga frånvaron. Denna begränsning har nu tagits bort.

Felsökningsläge till SSO-leverantörer

Våra SSO-leverantörer, SAML och OPEN ID, har nu en inställning för att aktivera felsökningsläge. Detta läge kommer att visa en stackspårning om inloggningen misslyckas och ge viktig information om vad som kan vara problemet och underlätta felsökning. Inställningen finns tillgänglig i avancerade inställningar.

Buggfixar

 • Löste ett problem med REST-API som förhindrade att frånvaro med chefsgodkännande attesterades som förväntat.
 • Löste ett problem som förhindrade att godkända frånvaroskift visade rätt antal timmar i tidrapporten när ändringar av rastberäkningen hade gjorts i avtalet.
 • Åtgärdade ett problem som orsakade att månatliga nominella timmar per år i Schemavyn baserades på antalet anställningsår istället för det aktuella året.
 • Åtgärdade ett problem som förhindrade redigering av deltidsfrånvaro.

Nytt Quinyx HelpDocs-innehåll

Nya HelpDocs-artiklar
Nya handledningar

Frontline Portal Version 0171

Releasedatum 18 oktober 2023

Ny funktionalitet

Inget för tillfället.

Buggfixar

 • Löste ett problem som förhindrade att vissa hyperlänkar fungerade i mobilappen.
 • Löste ett problem som hindrade uppgiftsmottagare från att ha synlighet för kollegor i uppgiftsöversikten.
 • Löste ett problem som hindrade visning av målgruppen som en uppgift skickades till och slutförandestatusen.
 • Löste ett problem som hindrade en butiks användare från att avsätta sig själva från en uppgift och hindrade andra mottagare av den uppgiften från att påbörja uppgiften.

Nytt innehåll i Frontline Portal HelpDocs

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Inga uppdateringar i denna version.
 • Inga slutpunkter är för närvarande föråldrade och planeras att tas bort.
  Klicka här för att visa den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
  Vi uppmanar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och se till att informationen är aktuell. För att säkerställa skalbarheten för våra API:er samtidigt som vi växer vår kund- och användarbas har vi beslutat att införa begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att genomföras programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att begränsa antalet samtidiga anrop per kund till 10. Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och det rekommenderas att du implementerar en backoff-omförsökningsmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller för SOAP. När vi övergår från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella begränsningar att byggas in i API:et.

  Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?