Logik för val av avtal

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Det finns flera tillfällen då Quinyx själv måste ta reda på vilket avtal man ska välja för ett skift och / eller stämpling. Nedan följer en lista över sådana tillfällen:

 • Avtalsändringar, som när ett av flera avtal för en anställd raderats.
 • Ett grundschema rullas ut och något av följande gäller:
  • Avtalsfältet för det aktuella basschemat skiftar "Väljer automatiskt".
  • Grundschemats skiftöverenskommelse har valts manuellt, men avtalet är inte giltigt det datum då skiftet rullas ut.

I dessa fall kommer en algoritm att kontrollera alla anställdas avtal för dessa kriterier i följande ordning. Oavsett vilket steg det bara finns en överenskommelse kvar som uppfyller det och de tidigare kriterierna är där samma överenskommelse väljs och tillämpas på skift eller stämpling. Om algoritmen gör det till steg 5 och det finns mer än ett avtal kvar kommer det avtal som läggs till i systemet att läggas till den tidigaste tidpunkten av avtalen kvar.

 1. Finns det avtal giltiga vid datumet för skiftet eller stämplingen?
 2. Är något av de återstående avtalen föredragna för den enhet som skiftet eller stämplingen äger rum på?
 3. Använder några av de återstående avtalen samma avtalsmall som det nuvarande huvudavtalet?
  1. Observera att specifikt för grundschema-skift med ett manuellt valt avtal så kommer algoritmen istället kolla följande: "Finns det avtal med samma avtalsmall som det manuellt valda avtalet?" i och med det här steget.
 4. Är några av de återstående avtalen huvudavtalet från och med dagens datum?
 5. Vilket av de återstående avtalen har den högsta sysselsättningsgraden?
Observera att när du väljer vilket avtal som ska tilldelas befintliga skift och stämplingar under den arbetade perioden kommer logiken inte att titta på en specifik period, utan kommer att tillämpa det valda avtalet på alla tidigare och framtida skift och stämplingar.

Fick du hjälp?