Widget användningsfall - Organisera din startsida

Uppdaterad av Daniel Sjögren

  • Välj ordningen på dina widgets
  • Bestäm formatet för varje widget - standard/hero/lista
  • Namnge dina widgets, använd ditt eget språk, använd emojis?
  • Välj en kompakt sidodesign (begränsad scrollning) eller fyll din startsida med massor av användbara widgets
  • Om en användare inte har behörighet till något innehåll i en viss widget kommer den att döljas för att säkerställa en optimerad vy


Fick du hjälp?