Version 333

Uppdaterad av Christine

Quinyx WFM v333 har nu släppts. Version 333 innehåller ett antal nya funktioner och felrättningar.

Under det senaste året har Quinyx WFM-uppdateringar släppts under dagtid utan nertid. Detta var ett första steg i att erbjuda fortlöpande uppdateringar i framtiden. Vi kommer nu ta nästa steg och släppa uppdateringar varannan vecka fr.o.m. denna månad.

Hur kommer uppdateringar varannan vecka påverka mig som användare?

Det enkla svaret är att det inte kommer att påverka dig överhuvudtaget förutom att du kommer att få ny funktionalitet varannan vecka istället för en gång i månaden. Release-cykeln kan anpassas i samband med större helgdagar (t.ex. påsk, sommarsemester, jul).

Nya funktioner

  • Varning för “Spara till komp” i Tid-vyn
  • Möjlighet att ta bort ett underliggande skift under frånvaro
  • Stöd för Portugisiska

Varning för “Spara till komp” i Tid-vyn

Vi har lagt till möjligheten att ha en varningsram i Tid → Tid för stämplingar där chef eller anställd har valt “Spara till komp”. Detta aktiveras under Tid → Parametrar.

Varningsramarna syns enligt den ordningen de listas under Tid →  Parametrar. Det innebär att om varning för “Attest anställd saknas” triggats kommer den att visas före “Spara till komp”-varningen även om sparas till komp fallit ut på samma skift.


Möjlighet att ta bort ett underliggande skift under frånvaro

I release 332 lades möjligheten in att justera underliggande skift i frånvarodialogen (se release notes för v332) . I denna release har vi lagt till möjligheten att ta bort underliggande skift för specifika dagar vid användandet av denna funktion.

Om (2) i exemplet ovan sätts till 00:00 kommer det underliggande skiftet för den dagen tas bort.

Denna funktionalitet är avstängt som standard och måste aktiveras under Inställningar → Rättigheter → Tid → Frånvaro → Tillåt ändring av skiftets timmar.

Felrättningar

  • Fel vid scrollning och filtrering av endast varningar i Tid → Tid har rättats
  • Man loggas inte längre ut vid filtrering på anställds avdelning i Schema → Schemalagd personal.


Fick du hjälp?