Version 0095

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Släppdatum 18 november 2020

Glöm inte att mobila rättigheter finns i Neo nu. Läs mer om hur du kommer igång för din organisation här !

Ändringar i våra kopior till RC

För att säkerställa bästa möjliga support för våra kunder för kopior till RC och produktion under jul- och nyårshelgerna har vi gjort följande ändringar i release-kalendern:

 • Core-391 / Neo-98 kopia till RC flyttas från 24 december till 21 december 2020
 • Core-391 / Neo-98 kopia till produktion flyttas från 30 december till 29 december 2020
 • Core-392 / Neo-99 kopia till RC från 7 januari till 4 januari 2021
 • Core-392 / Neo-99 kopia till produktionen förblir som planerat 13 januari 2021

Ny funktionalitet

Vissa kunder har ställt in avdelning på sina globala skifttyper i Classic. Detta orsakar problem med attest i Neo, eftersom Neo inte tillåter avdelning på globala skifttyper. Under de kommande två veckorna tar vi bort alla avdelningar som lagts till på globala skifttyper för kunder som påverkas av detta.

Konfiguration

Grundschema som övertidsmetod

Vi släpper grundschema som en övertidsmetod! Detta är avgörande för dig som baserar den övertid du betalar ut till dina anställda på om de har arbetat mer än grundschemat. För de av er som fortfarande arbetar i Classic är detta Neo-motsvarigheten till ett fast schema som en övertidsmetod.

Hur man konfigurerar grundschema som övertid beskrivs här .

Övertidsmetoden i fråga ser till hur mycket schemalagda timmar som kommer från alla anställdas grundschema under den angivna perioden. Detta innebär i sin tur att du kan följa upp huruvida en viss anställd kommer att få övertidsersättning baserat på om arbetstiden överstiger de utrullade timmarna som visas i variabeln Arbetade / utrullade timmar i medarbetarstatistiken .

När det gäller reduktion av helgdagar bestämmer inställningen med samma namn på övertidsmetoden om minskningen på den faktiska helgdagen ska beaktas eller inte. Om inställningen är markerad på övertidsmetoden kommer minskningen att göras med det procentuella belopp som anges på relevant helgdag.

De "stämplingar med matchande fast schema" som finns tillgängliga i Classic kommer inte att ersättas i Neo. Läs mer om detta här.

Anpassad rapport

I den här versionen inkluderar vi den första versionen av vår anpassad rapport. Nu kan du skapa och ladda ner en rapport som innehåller data som du själv väljer från en lista med datafält. I framtida versioner lägger vi också till stöd för att spara favoritfilter i anpassad rapport.

Skapa en anpassad rapport

Du hittar den anpassade rapporten under Analys > Personal. Genom att klicka på Personal kommer du till listan där rapporterna du skapar kommer att hamna. Klicka på den gröna knappen Skapa så öppnas en sidopanel där du kan skapa din rapport:

 • Enheter : Välj för vilka enheter du vill skapa rapporten.
 • Anställds status : Välj vilka anställda du vill inkludera baserat på deras status (aktiv, passiv, alla anställda).
 • Filtrera anställda efter avdelning : Välj om du vill filtrera medarbetarlistan baserat på specifika avdelningar.
 • Filtrera anställda efter färdigheter : Välj om du vill filtrera medarbetarlistan baserat på specifika färdigheter.
 • Anställda : Lista över anställda som kommer att ingå i rapporten baserat på ovanstående val.
 • Datafält : Välj vilken data du vill inkludera i rapporten.
 • Start- och slutdatum : Välj start- och slutdatum (visas bara när du väljer roller, rapporterad frånvaro, schemalagda timmar, aktiv tid, inaktiv tid eller nominell tid).

När du har gjort dina val på ovanstående klickar du på Skapa så genereras din rapport. När den är klar klickar du på Ladda ner för att ladda ner din rapport.

De datafält som du ser i rullgardinsmenyn för datafält beror på dina behörigheter. Klicka här för att läsa vilka behörigheter som styr varje fält.

När du väljer flera enheter visas datafälten bara om du har läst läsbehörighet för den specifika behörigheten för alla valda enheter.

Listan över anställda innehåller bara anställda som du har tillgång till och som har en roll som är lägre än din egen roll (precis som i Personal).

I en framtida version kommer vi lägga till möjlighet att spara dina filter för anpassade rapporter.

Schema

Filter för intresseanmälan

Fram till den här utgåvan, i filter, om du valde något av fälten Anställds avdelning, hemmaenhet, personalkategori eller anställd, visades inte intresseanmälningarna för visade anställda. Detta beteende har nu ändrats så att intresseanmälningar visas om intresseanmälningar är valt som Schemakomponent i filtret.

Notifiering när du ändrar frånvaro

Nu stöder vi att notifiera anställda när datum eller tid ändras på deras frånvaro (förutsatt att chefen inte har pausat aviseringar).

Personalkategori

Under nästa år planerar vi att implementera globala filter som ni kan använda i hela organisationen för gruppering av anställda. Tills detta är implementerat lägger vi till personalkategori som ett filter under Grundschema.

Sök personal

Vi har gjort förbättringar kring sökning efter anställda på fliken Personer. Vi har också lagt till möjligheten att söka efter anställda inom hela domänen.

Sökförbättringar

När du använder sökfältet i Personer kan du använda något av sökkriterierna nedan:

 • Namn
 • E-post
 • Anställningsnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer

När du söker efter något av ovanstående objekt markeras resultatet i gult i listan Personer:

Sök inom domänen

Alla som har en roll på kundnivå kan nu navigera till sidan Personer för hela domänen. När du öppnar gruppväljaren ser du nu namnet på din domän högst upp:

Klicka på domännamnet så öppnas sidan Personer för din domän. Du kan använda någon av de sökkriterier som anges ovan för att hitta anställda inom hela domänen. Om du har ett stort antal anställda visas en laddningsindikator tills sidan laddas och samma indikator visas bredvid sökfältet medan du söker efter anställda.

Endast personer som har en roll på kundnivå och läsåtkomst på Personer kommer att kunna se domännamnet i gruppväljaren.
När du har navigerat till sidan Personer för domänen är det möjligt att också navigera till andra platser medan du är på domänen. Detta är avsett, och om sidan du försöker gå till inte är tillgänglig på domännivå kommer du att få ett felmeddelande.

Tid

Dygnsbryt

Vi ändrar logiken för dygnsbryt i tid och när vi överför till lön. Detta för att göra det möjligt för kunder med 24-timmarsverksamhet att övergå från Classic till Neo. När du klickar på "Verkställ" i panelen Justera vy i tid, hämtar nu Quinyx löneposter vars starttid ligger inom gränserna för dygnsbrytet för de valda datumen. Fram till den här utgåvan användes arbetsdagar istället för dygnsbryt.

 • Affärsdygnsbryt : Ställ in i Grupphantering> Enhet> Avancerade enhetsinställningar> Övrigt. > Affärsdygnsbryt.
 • Dygnsbryt : För närvarande fortfarande i Classic i Enhetsinställningar> Tidregler> Dygnsbryt.
Löneposten kommer fortfarande att visas enligt kalenderdagen (oavsett dygnsbryt som är konfigurerat i Quinyx), ändringen av logiken avgör bara vilka objekt vi hämtar .

Så länge din affärsdag är samma som din dygnsbryt, påverkar detta inte dig och din organisation. Om du av olika skäl har en eller flera enheter med dygnsbryt som skiljer sig från din affärsdag, är du förmodligen en kund som använt Classic tidigare, i vilket fall ovanstående ändring säkerställer att du inte upplever skillnad när du kör lön från Neo jämfört med att köra den från Classic.

Schema och grundschema ser fortfarande ut till affärsdygnsbryt. Vi undersöker också noggrant att ändra logiken.

Tidkort

Det är nu möjligt att se och öppna tidskortet för alla löneposter som användaren kan se i tidsvyn.

Det är rättigheten av Överför till lön på enhet / avdelning som bestämmer vilka löneposter användaren har tillgång till.

Optimering

 • Lade till en procentuell modifierare för att ersätta med funktionalitet i Prognosöversikt.
 • Ändrat beteende för Quinyx Prognosalgoritm för att säkerställa att tidigare genererade prognosresultat behålls i GUI när man manuellt startar en ny prognoskörning.

Personalportal

Kommunikation

Det är nu möjligt att se alla Qmail du har fått och skickat och att skicka Qmail. Du kan filtrera i inkorgen, skickade och olästa Qmail.

Språk

Det finns ett nytt alternativ för språk i personalportalen, engelska GB med en 24-timmarsklocka istället för 12 som det amerikanska språket har.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Det är nu möjligt att välja framtida år när du genererar den månatliga schemarapporten.

Buggfixar

 • Löste ett problem som förhindrade att stämplingar sparades som förväntat.
 • Löste ett schemafråga som förhindrade borttagning av frånvaro för en anställd.
 • Löste ett problem där medarbetarens kryssruta inte sparades när du rullade upp och ner i vyn Anställd i Tid.
 • Vi har jobbat hårt med att lösa problemen med Quinyx som inte lyckas hämta löneposter från alla valda enheter i Time såväl som problemet med att hämta löneposter som fryser i Time. Detta har förbättrats kraftigt och bör nu bara inträffa ibland.

API / webbtjänstuppdateringar

Mer information om API- och webbtjänstuppdateringar finns i Release Notes för version 388 .

Nya artiklar i HelpDocs


Fick du hjälp?