Beräknade variabler

Uppdaterad 4 months ago av Daniel Sjögren

Variabelinställningar och inställning av synlighet

Information för kontoansvariga

En account manager/kontoansvarig kan lägga till en ny beräknade variabel Key Performance Indicator (KPI), med inmatningsdata som standardvariabel, aktiv prognosvariabel, aktuell, budget och konfiguration.

KPI kan konfigureras med operatörer Plus, Minus, Dividerad med och Procentandel av.

När någon ny beräknad variabel läggs till, kommer synligheten för KPI att ställas in på JA för både schema och översikten som standard.

Alla beräknade variabler inkluderar ingångsdatatyp som Kostnad (faktisk lönekostnad, förväntad lönekostnad) kommer för närvarande att döljas från översikten.

Ingångsdatatyp och operatör kan ändras för alla beräknade variabler (KPI). t.ex. kan du redigera en befintlig och ändra den utan att ändra någon underliggande data

Standardsynlighet för beräknad variabel, prognosvariabel och prognoskonfiguration kan ändras för översikten och schemat (statistik).

För lokal / avdelningschef

Beroende på inställning av synlighet på domännivå:

  • Standardvariabel, beräknad variabel, prognosvariabel faktisk, budget och konfiguration kommer att visas under Schema statistik och / eller på översikten.
  • Beräknade variabler inkluderar ingångsdatatyp som Kostnad (faktisk personalkostnad, förväntad personalkostnad) visas under Statistik, men data kommer att visas som 0 om lönetillståndet är inställt på ingen åtkomst.

Lägg till en beräknad variabel

Beräknade variabler konfigureras från Kontoinställningar → Prognos → Variabel inställningar genom att klicka på Lägg till eller redigera en befintlig.

I det här exemplet vill vi skapa en ny beräknad variabel så vi klickar på Lägg till.

Bra att veta: beräkningar utförs endast när data finns tillgängliga för de valda ingångarna. Nollpunkter träder inte i kraft.

När du lägger till en beräknad variabel får du följande alternativ:

Namn

Namnet på din beräknade variabel och hur den kommer att presenteras i olika vyer

Beskrivning

Beskrivningen av din beräknade variabel som kommer att synas i systemet som en referens till den beräknade variabeln.

Formula

Det är här du definierar beräkningen av din variabel.

Primär variabel

Den primär variabel är den första variabeln du vill använda för din beräkning. Du kan välja mellan standardvariablerna och även från prognosvariabler och konfigurationer om du har aktiverat Neo Forecast för din organisation. Detta kommer att vara ingångsdata före metoden.

Anpassad ingång

Låter dig lägga till en specifik figur i den anpassade variabelekvationen istället för en andra variabel. Observera att ingen beräkning kommer att utföras om data på den primära ingången är 0. OBS: dessa beräkningar kommer att utföras med den upplösning som dina inmatade data är inställda på; 5min, 15min, 30min, 60min.

Metod

Metoden bestämmer vad som ska hända med de data du väljer att skapa en beräknad variabel med. De tillgängliga metoderna är:

  • Dividerad av
  • Procent av
  • Minus
  • Plus

Sekundär variabel

Sekundär variabel är den andra variabeln du vill använda för din beräkning. Du kan välja mellan standardvariablerna och även från prognosvariabler och konfigurationer om du har aktiverat Neo Forecast för din organisation. Det här kommer att vara inmatningsdata efter metoden.

Visibility

För att definiera var den beräknade variabeln är synlig.

Visa i statistiken (schemat)

Definiera om detta ska vara synligt i statistik i schemat.

Visa i översikten

Definiera om detta ska vara synligt i översikten.

Obs: För närvarande visas inte variabler med lönekostnadsberäkningar i översikten.

Exempel på en beräknad variabel

Prognos försäljning per schemalagd timme är en vanlig KPI inom många vertikaler.

För att skapa en sådan variabel måste du ha Neo Forecast aktiverad och konfigurerad för att ha en försäljningsprognos. Quinyx kan automatiskt generera denna prognos med hjälp av AI - förutsatt att ni som organisation tillhandahåller den faktiska försäljningen historiskt. Läs mer om Algoritmer och prognoser här.

För att lägga till den variabeln i dialogrutan Lägg till ny variabel under Kontoinställningar > Prognos > Variabel inställningar:

  • Primär variablel: Prognos försäljning.
  • Metod: Divderad av.
  • Sekundär variabel: Schemalagda timmar.

I det här exemplet vill vi att de ska vara synliga i både statistik och instrumentpanel:

Visa beräknade variabler i Schema - Statistik

En beräknad variabel väljs för att visas i statistik på samma sätt som en standardvariabel. Synhetsinställningar kan göras på organisatorisk nivå, vilket innebär att alla variabler kanske inte används eller konfigureras för att visas av din organisation.

Läs mer om Statistik.

I inställningarna för varje variabel finns en checkruta för att endast visualisera variabler inom grupper där data finns för den variabeln. Det innebär att om du inte ser en nyligen tillagd variabel i en grupp, se till att ladda upp relevanta data för den variabeln för att göra den synlig.

Visa beräknade variabler i Översiktssidan

En beräknad variabel har en separat graf i Neo översiktssidan. Det kommer fortfarande att ha alternativ för att välja aktuell dag, aktuell vecka och aktuell månad - på samma sätt som befintliga widgetar är i översiktssidan idag.

I inställningarna för varje variabel finns en checkruta för att endast visualisera variabler inom grupper där data finns för den variabeln. Det innebär att om du inte ser en nyligen tillagd variabel i en grupp, se till att ladda upp relevanta data för den variabeln för att göra den synlig.

Visa beräknade variabler i Prognosöversikten

Den beräknade variabeln måste läggas till i en visningsgrupp för att dyka upp på Prognosöversiktssidan.

I inställningarna för varje variabel finns en checkruta för att endast visualisera variabler inom grupper där data finns för den variabeln. Det innebär att om du inte ser en nyligen tillagd variabel i en grupp, se till att ladda upp relevanta data för den variabeln för att göra den synlig.


Fick du hjälp?