Beräknade variabler

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Synlighet och konfiguration

Alla roller med access till Optimeringsinställningar kan lägga till nya beräknade variabler som använder ingångsdata, standardvariabler, aktiva prognosvariabler, faktiska eller budgetdata.

Variabeln kan konfigureras med upp till fyra operatörer och kan beräknas genom plus, minus, dividerat med, procentandel av ekvationer.

När någon ny beräknad variabel läggs till, kommer synligheten att ställas in på JA för både schema och översikten som standard. Du kan ändra detta närsomhelst, däremot kommer alla variabler som inkluderar ingångsdatatyp som faktisk lönekostnad, förväntad lönekostnad att döljas från översikten.

Du kan redigera en befintlig beräknad variabel utan att ändra någon underliggande data.

Lägg till en beräknad variabel

Beräknade variabler konfigureras från Optimeringsinställningar > Variabelinställningar > Lägg till > Beräknad variabel.

Bra att veta: beräkningar utförs endast när data finns tillgängliga för de valda ingångarna. Nollpunkter träder inte i kraft.

När du lägger till en beräknad variabel får du följande alternativ:

Namn

Namnet på din beräknade variabel och hur den kommer att presenteras i olika vyer

Beskrivning

Beskrivningen av din beräknade variabel som kommer att synas i systemet som en referens till den beräknade variabeln.

Formula

Det är här du definierar beräkningen av din variabel.

Primär variabel

Den primär variabel är den första variabeln du vill använda för din beräkning. Du kan välja mellan standardvariablerna och även från prognosvariabler och konfigurationer om du har aktiverat Neo Forecast för din organisation. Detta kommer att vara ingångsdata före metoden.

Anpassad ingång

Låter dig lägga till en specifik figur i den anpassade variabelekvationen istället för en andra variabel. Observera att ingen beräkning kommer att utföras om data på den primära ingången är 0. OBS: dessa beräkningar kommer att utföras med den upplösning som dina inmatade data är inställda på; 5min, 15min, 30min, 60min.

Metod

Metoden bestämmer vad som ska hända med de data du väljer att skapa en beräknad variabel med. De tillgängliga metoderna är:

  • Dividerad av
  • Procent av
  • Minus
  • Plus

Sekundär variabel

Sekundär variabel är den andra variabeln du vill använda för din beräkning. Du kan välja mellan standardvariablerna och även från prognosvariabler och konfigurationer om du har aktiverat Neo Forecast för din organisation. Det här kommer att vara inmatningsdata efter metoden.

Visibility

För att definiera var den beräknade variabeln är synlig.

Visa i statistiken (schemat)

Detta avgör vilken eller vilka visningsgrupper indata kommer att visas i. För de standardvariabler som automatiskt läggs till i standardvisningsgrupperna, t.ex. Kostnader och Timmar, samt de variabler för Optimal Headcount som läggs till i standardvisningsgruppen Labor, har Quinyx en liten men viktig komponentindikator i indata Synlighet som kommer att representera dessa standardvisningsgrupper. Detta hjälper användarna genom att ge information om huruvida en variabel redan ingår i någon standardvisningsgrupp.

Visa i översikten

Definiera om detta ska vara synligt i översikten.

Obs: För närvarande visas inte variabler med lönekostnadsberäkningar i översikten.

Exempel på en beräknad variabel

Prognos försäljning per schemalagd timme är en vanlig KPI inom många vertikaler.

För att skapa en sådan variabel måste du ha Neo Forecast aktiverad och konfigurerad för att ha en försäljningsprognos. Quinyx kan automatiskt generera denna prognos med hjälp av AI - förutsatt att ni som organisation tillhandahåller den faktiska försäljningen historiskt. Läs mer om Algoritmer och prognoser här.

För att lägga till den variabeln i dialogrutan Lägg till ny variabel under Kontoinställningar > Prognos > Variabel inställningar:

  • Primär variablel: Prognos försäljning.
  • Metod: Divderad av.
  • Sekundär variabel: Schemalagda timmar.

I det här exemplet vill vi att de ska vara synliga i både statistik och instrumentpanel.

Visa beräknade variabler i Schema - Statistik

En beräknad variabel väljs för att visas i statistik på samma sätt som en standardvariabel. Synhetsinställningar kan göras på organisatorisk nivå, vilket innebär att alla variabler kanske inte används eller konfigureras för att visas av din organisation.

Läs mer om Statistik.

I inställningarna för varje variabel finns en checkruta för att endast visualisera variabler inom grupper där data finns för den variabeln. Det innebär att om du inte ser en nyligen tillagd variabel i en grupp, se till att ladda upp relevanta data för den variabeln för att göra den synlig.

Visa beräknade variabler i Översiktssidan

En beräknad variabel har en separat graf i Neo översiktssidan. Det kommer fortfarande att ha alternativ för att välja aktuell dag, aktuell vecka och aktuell månad - på samma sätt som befintliga widgetar är i översiktssidan idag.

I inställningarna för varje variabel finns en checkruta för att endast visualisera variabler inom grupper där data finns för den variabeln. Det innebär att om du inte ser en nyligen tillagd variabel i en grupp, se till att ladda upp relevanta data för den variabeln för att göra den synlig.

Visa beräknade variabler i Prognosöversikten

Den beräknade variabeln måste läggas till i en visningsgrupp för att dyka upp på Prognosöversiktssidan.

I inställningarna för varje variabel finns en checkruta för att endast visualisera variabler inom grupper där data finns för den variabeln. Det innebär att om du inte ser en nyligen tillagd variabel i en grupp, se till att ladda upp relevanta data för den variabeln för att göra den synlig.


Fick du hjälp?