Schemaläggning FAQs

Uppdaterad 22/7/21 av Leigh Hutchens

F: När kommer det klassiska "bollhavet” -vyn att finnas tillgänglig i Neo?

S: Det finns ingen nuvarande plan för att återskapa bollhavet som den är, men vi kommer att fortsätta att förbättra befintlig funktionalitet.

F: När kommer schematidsuppräkning att vara tillgängligt i Neo?

S: Denna funktion är planerad att släppas under Q4 2020. Håll dig uppdaterad via våra releasenotes.

F: Du kan för närvarande se totala OB-timmar under en period under Schemalagd personal i Classic. När kommer den funktionen att finnas i Neo?

S: Denna funktion kommer att implementeras i Neo under 2020.

F: Kan jag dra-och-släppa skift i Neo?

S: Dra-och-släpp-funktionen har ersatts med handikonen. Du kan välja ett skift med handikonen och sedan kopiera eller flytta den. Den största fördelen med detta är att det blir mycket snabbare att kopiera ett objekt till flera andra dagar och / eller anställda än att använda dra-och-släpp.

F: Kan jag massradera skift?

S: Ja. Välj vilka datum du vill ta bort (max 60 dagar i taget) och välj Fler alternativ i det övre högra hörnet. Du kan också filtrera för specifika skifttyper eller anställda till exempel för att bara ta bort specifika objekt.

F: Kan jag kopiera och flytta flera skift samtidigt?

S: Ja. Du kan kopiera och flytta skift under en hel period genom att välja Fler alternativ menyn vid den anställdes namn.

F: Hur skapar jag nya skifttyper?

S:

Alla dina nuvarande skifttyper i Classic är synliga i Neo. För att skapa en ny delad / global skifttyp navigerar du till Kontoinställningar och Skifttyper. Välj Lägg till. Om en skifttyp ska läggas till lokalt, enbart används av en specifik enhet, bör den skapas under Gruppinställningar.

F: Kan jag sortera schemat efter skifttyp?

S: Inte för närvarande. Du kan dock filtrera på skifttyp.

F: Är alla timmarna summerade under nominella timmar i schemat om den anställda har flera avtal?

S: Nej, systemet tittar för närvarande på huvudavtalet.

F: Hur publicerar jag schemat?

S: I schemavyn, Fler alternativ i det övre högra hörnet.


Fick du hjälp?