Scheduling FAQ

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Q: Finns schematidsuppräkning tillgängligt i Quinyx?

A: Ja. Läs mer om funktionen här.

Q: Kan jag dra och släppa i Quinyx?

A: Dra-och-släpp-funktionaliteten har ersatts från tidigare Quinyx-versioner med handikonen. Du kan kopiera ett skift till urklipp och sedan kopiera eller flytta det. Den största fördelen med detta är att det gör det mycket snabbare att kopiera en artikel till flera andra dagar och/eller anställda än att använda dra och släpp.

Q: Hur gör jag för att massradera?

A: Välj vilka datum du vill radera (max 60 dagar åt gången) och välj Fler alternativ i det övre högra hörnet. Du kan också filtrera efter specifika skifttyper eller anställda till exempel, för att bara radera specifika objekt.

Q: Kan jag kopiera och flytta flera skift samtidigt?

A: Ja. Du kan kopiera och flytta skift för en hel period genom att klicka på de tre punkterna bredvid en anställds namn.

Q: Hur skapar jag nya skifttyper?

A: För att skapa en ny delad/global skifttyp navigerar du till Kontoinställningar > Skifttyper. Välj Lägg till.

Om en skifttyp ska läggas till lokalt, användas endast av en specifik enhet, bör den skapas under Gruppinställningar.

Fråga: Kan jag sortera schemat efter skifttyp?

Svar: För närvarande inte. Du kan dock filtrera efter skifttyp.

Fråga: Vilka anställda kan jag schemalägga?

Svar: Givet att du har rätt behörigheter inställda kan du schemalägga alla anställda som är medlemmar i en given grupp och har en giltig roll, ett giltigt avtal och ett definierat anställningsstartdatum. Som schemaläggare måste du också vara medlem i samma grupp. Läs mer om schemaläggning här.

Fråga: Räknas alla timmar ihop under nominella timmar i schemat om en anställd har flera avtal?

Svar: Du kan se timmar per avtal i Quinyx. Använd sorteringsverktyget för att välja vilka mätvärden du vill se för den anställda.

Fråga: Hur publicerar jag ett schema?

Svar: I Schemavyn klickar du på de tre punkterna i övre högra hörnet av skärmen. Därefter ser du "Publicera schema".

F: Vad krävs för att bli schemalagd?

S: För att kunna schemaläggas i Quinyx finns det några krav som måste uppfyllas. För det första måste ditt schema publiceras och rullas ut av din chef eller ansvarig schemaläggare i den organisation du arbetar för. Om du inte kan se ditt schema beror det troligen på att det inte har publicerats eller rullats ut. Om ditt schema bara är synligt fram till ett visst datum betyder det dessutom att det bara har publicerats fram till det datumet.

Läs mer om Schemaläggning och Skifttyper.


Fick du hjälp?