Granskningssloggar - Skifttilldelning på bortaenhet

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Den här artikeln beskriver den generella granskningslogg-funktionaliteten som är gemensam för alla typer av granskningsloggar. Du kan läsa mer om specifik granskningslogg-funktionalitet för skiftskiftbokningarskiftbytenlediggörande av skiftskifttilldelning på bortaenhet, och godkännandeflöde av schema.

Förutom skift, skiftbokning, skiftbyte och lediggörande av skift-loggar kan du söka efter loggar för skifttilldelning på bortaenheter i Quinyx. Detta ger dig information om skiftbokningar som gjorts på bortaenheter och av vem, när och vilken åtgärd som vidtagits. Dessutom ger det cheferna en övergripande bild för att förstå om vissa av skiftändringarna faktiskt kommer från de anslutna skiftbegärandena.

Du kan visa loggar för skifttilldelningar på bortaenheter genom att navigera till Granskningsloggar > Justera vy > [Objekttyp] Skifttilldelning på bortaenhet.

Grupper

 1. Detta träd gör det möjligt för dig att välja vilka grupper du vill att Quinyx ska hämta loggar för. Använd checkrutorna i gruppens trädstruktur för att välja detta. Du kan använda fritextfältet för att enkelt hitta objekt i trädstrukturen. Trädstrukturen är hopfälld som standard.
  1. Under fritextfältet visas antalet regioner, enheter och avdelningar som valts.
 2. Du kan välja vilken grupp eller grupper som helst där du har åtminstone en icke-anställd roll som har åtminstone läsrättigheter för någon av dessa behörigheter.
 3. Standardvärdet för detta fält är gruppen som för närvarande är vald i gruppväljaren i navigeringsfältet, samt alla dess undergrupper (om tillämpligt).
 4. Om du avmarkerar en överordnad grupp avmarkerar du också alla dess undergrupper.
 5. Om du markerar en grupp markerar du automatiskt alla dess undergrupper. Observera att du har möjlighet att avmarkera alla dessa undergrupper efter eget gottfinnande. Exempel: På bilden nedan kommer Quinyx att söka efter alla objekt som äger rum på enheten Drottninggatan samt på dess avdelningar Back office och Sales.

Objekttyp

 1. Detta fält gör det möjligt för dig att välja vilka objekt du vill att Quinyx ska hämta loggar för.
 2. Detta fält kräver att du väljer Skifttilldelning på bortaenhet.
 3. Förutsatt att du har åtminstone läsåtkomst för den relevanta behörigheten - för skift och skiftbokningar skulle det vara schemaläggningsbehörigheten - på en icke-anställd roll någon av de grupper du har valt i gruppstrukturen, kommer det objektet att vara tillgängligt för val i fältet Objekttyp.
 4. Fältet Objekttyp är obligatoriskt.

Objektets startdatum / Objektets slutdatum

 1. Fältet för startdatum för objektet och fältet för slutdatum för objektet gäller endast relevanta objekttyper, vilket är varför de två datumfälten endast visas när du väljer objekttyp.
  1. Objektdatum gäller för alla skiftloggar vilket är varför dessa fält visas om du väljer någon av skiftobjekttyperna i fältet för objekttyp.
 2. Dessa datum gör det möjligt för dig att ange start- och slutdatum för den period inom vilken de objekt du söker efter börjar.
  1. Detta gäller även för borttagna objekt; fälten för startdatum för objektet och slutdatum för objektet gör det också möjligt för dig att söka efter objekt som ägde rum inom ett visst datumintervall när de togs bort.
 3. Det finns inga standardvärden för dessa två datumfält.
  1. Om du väljer ett värde i något av fälten fylls det andra fältet automatiskt i med samma värde.
  2. Om du redigerar något av fälten på ett inkonsekvent sätt - dvs. så att slutdatumet för objektet är tidigare än startdatumet för objektet - fyller Quinyx automatiskt i det andra fältet med samma värde som du just fyllde i.
 4. Fälten för startdatum för objektet och slutdatum för objektet är valfria fält.
 5. Den maximala period du kan specificera med hjälp av startdatum och slutdatum för objektet är tre månader.
 6. Sökningen som utförs tar hänsyn till arbetsdagens början för gruppen som schemaobjektet äger rum på.
 7. Sökningen med hjälp av fälten för startdatum och slutdatum för objektet tar hänsyn till tidszonen som används när schemat visas i Schema i Quinyx.

Typ av åtgärd

 1. Detta fält låter dig välja vilka typer av åtgärder - utförda av en given användare - du vill att Quinyx ska hämta loggar för.
 2. För närvarande kan du utföra någon, flera eller alla av följande åtgärder:
  1. Godkänd
  2. Skapad
  3. Raderad
  4. Nekad
 3. Om du inte gör något val i detta fält kommer fältet att läsa "Alla", vilket innebär att loggar för alla ovanstående åtgärder kommer att hämtas av Quinyx.

Start- och slutdatum för åtgärden

 1. Dessa datumsfält låter dig ställa in start- och slutdatum för perioden inom vilken den åtgärd du letar efter utfördes i Quinyx.
 2. Standardvärdena för dessa fält är tre månader tillbaka i tiden från dagens datum för fältet "Startdatum för åtgärden" och dagens datum för fältet "Slutdatum för åtgärden". Om du är osäker på när en viss åtgärd ägde rum, använd det maximala 3-månaders spannet och arbeta dig bakåt.
 3. Åtgärdens start- och slutdatum är alltid i samma tidszon som den grupp som för närvarande är vald i gruppväljaren i toppmenyn.
 4. Åtgärdens start- och slutdatumfält är obligatoriska av prestandaskäl.

"Åtgärd gjord för" sökfält

Du kan specificerar (när du använder de (nuvarande) granskningsloggarna) vilken användare som har påverkats av en given åtgärd i Quinyx. Detta gör att du kan få en fullständig lista över åtgärder för en specifik anställd, vilket är användbart när du försöker verifiera påståenden från specifika anställda om orättvis behandling.

Fältet som används för detta finns längst ner i Anpassa vy-panelen i (aktuella) granskningsloggar.

Följande kan förväntas från detta fält:

 1. Detta fält gör det möjligt för dig att söka efter användare med en anställningsroll i de grupper som valts i Anpassa vy-panelgruppsträdet från och med idag, när som helst i det förflutna eller i framtiden.
  Detta innebär att redigering av dina val i gruppens träd efter att fältet Åtgärd utförd för har fyllts i kommer att återställa fältet.
 2. Varje anställd i rullgardinsmenyn för fältet visas enligt följande format: [förnamn] [efternamn] [anställningsnummer]
 3. Du kan söka efter en specifik anställd genom att skriva deras namn eller anställningsnummer och/eller genom att bläddra i listan som anpassar sig efter det du har skrivit. Du kan också söka efter olika anställda samtidigt genom att välja olika anställda i detta fält. Anställda i listan är sorterade i bokstavsordning.
 4. Standardvärdet är "Allt", vilket innebär att om du lämnar detta fält tomt när du klickar på "Tillämpa" i Anpassa vy-panelen, kommer loggresultat inte att hämtas för en specifik anställd.

När du har justerat ovanstående sökparametrar klickar du på Tillämpa så hämtar Quinyx den aktuella loggdatan. Ett snurrande hjul visas ovanför Tillämpa-knappen tills resultaten av din sökning visas.

Tidsstämpel

 • Denna kolumn visar datum och tid när en viss åtgärd utfördes i Quinyx.
 • Du kan sortera tabellens värden efter tidsstämplar. Tabellen sorteras som standard från nyast till äldst sökresultat.
 • Datum och tid visas enligt tid-/datumformaten som dikteras av Quinyx språkinställningar.
 • Tidsstämpeln för en viss åtgärd visas i tidszonen för den grupp som för närvarande är vald i gruppväljaren i toppmenyn.

Berörda grupper

 • Syftet med denna kolumn är att underlätta din förmåga att hitta det objekt du letar efter, eftersom det kan finnas objekt med identisk information (som skifttypsnamn, skifttider osv.) i olika grupper.
 • Denna kolumn visar enheterna och avdelningarna som påverkades av den aktuella åtgärden.
  • Exempel: Om en skifts skiftavdelningsvärde läggs till, redigeras eller tas bort, visar Quinyx både de avdelningar som påverkas av detta samt den överordnade enheten.
 • Gruppnamnet visas följt av en indikation på om gruppen i fråga är en enhet eller avdelning.
 • Om fler än två grupper påverkas visas "[antal] grupper". Om du håller muspekaren över den texten visas en lista över de enheter och avdelningar som påverkas.
 • Med denna granskningslogg påverkas alltid 2 enheter - den anställdas hemmaenhet där begäran måste hanteras och skiftets enhet där begäran och skiftet skapades.

Objektstyp

 • Denna kolumn visar vilken objektstyp som påverkas av en given åtgärd. I detta fall, Skifttilldelning på bortenheter. Denna kolumn kommer främst att vara värdefull när fler objektstyper finns tillgängliga i dessa loggar (se FAQ).

Objekt

 • Syftet med denna kolumn är att visa information som gör det möjligt för dig att identifiera vilket objekt som de facto har åtgärdats. För skapade och uppdaterade objekt motsvarar informationen i fråga de aktuella uppgifterna för det aktuella objektet. För raderade poster motsvarar informationen i fråga uppgifterna vid tidpunkten för raderingen av den aktuella posten.
 • Skift visas enligt följande för skift som börjar och slutar på samma kalenderdatum: [Startdatum] [Starttid] [Sluttid] [Skifttypens namn].
 • Skift visas enligt följande för skift som börjar och slutar på olika kalenderdatum: [Startdatum] [Starttid] [Slutdatum] [Sluttid] [Skifttypens namn].
 • Om en skifttyp har tagits bort i Quinyx, kommer "[Skifttypen har tagits bort från Quinyx]" att visas istället för skifttypens namn. Anledningen till detta är att systemet inte längre har den informationen i dessa fall.
 • Skifttypens färg visas som en vertikal stapel framför ovanstående information.

Åtgärd

 • Syftet med detta fält är att låta dig identifiera vilken typ av åtgärd som har utförts.
 • De åtgärder som vidtas för en skifttilldelning på en annan enhet faller alla inom följande typer: skapad, borttagen, godkänd och nekad.

Åtgärd utförd av

 • Syftet med denna kolumn är att låta dig identifiera vem som har utfört den aktuella åtgärden.
 • Om en person har utfört den aktuella åtgärden, indikeras detta med följande format: [förnamn] [efternamn] ([anställningsnummer])
  • Om personen som en åtgärd utfördes för har raderats från Quinyx kommer "[Anställd har tagits bort från Quinyx]" att visas istället för den anställdes förnamn, efternamn och anställningsnummer. Anledningen till detta är att systemet inte längre har den informationen i dessa fall.
  • I det speciella fallet att en anställd på Quinyx med systemadministratörsbehörigheter skulle ha utfört den aktuella åtgärden kommer detta att visas enligt följande: "Quinyx-anställd" [intern Quinyx-anställd databas-id]. Vår avsikt är att skydda Quinyx-anställdas personliga information samtidigt som vi möjliggör transparens för er, samt felsökning av våra interna avdelningar vid behov.
  • Observera dock att om en anställd på Quinyx med en faktisk roll i ert företags Quinyx-konto utför den aktuella åtgärden kommer detta att visas med den standardformat som används för denna kolumn, dvs. [förnamn] [efternamn] ([anställningsnummer]).
  • Om den aktuella åtgärden genererades som ett resultat av en integration med ett annat system är vi tekniskt begränsade att visa olika data beroende på vilken typ av extern Quinyx API som integrationen använder.
  Om du vill läsa mer om ursprungsvärden och scenarier där varje meddelande visas, klicka här.

Åtgärd gjord för

 • Syftet med denna kolumn är att låta dig identifiera vem som påverkades av den aktuella åtgärden.
 • Personen som utför åtgärden anges med följande format: [förnamn] [efternamn] ([anställningsnummer])
 • Om personen en åtgärd utfördes för sedan har raderats från Quinyx, kommer "[Anställd har raderats från Quinyx]" att visas istället för den anställdes förnamn, efternamn och anställningsnummer. Anledningen till detta är att systemet inte längre har den informationen i dessa fall.
 • Om åtgärden du tittar på i din lista över sökresultat gäller en omplacering, kommer båda anställda att visas i denna kolumn för den åtgärden - den nya mottagaren överst, den gamla nedan - eftersom åtgärden påverkar dem båda.

Klicka på pilen för att expandera under-tabellen. Du kan se den anställdes hemmaenhet och skiftenhet.

Anställd hemmaenhet: På den enheten där förfrågan faktiskt godkänns (anställdes hemmaenhet).

Skiftenhet: Detta visar på vilken grupp skiftet skapades.

Resultattabellen kommer visa 20 sökresultat per sida. I detta exempel så visar våra sökresultat 21 sidor, och vi tittar på den första av dessa:

Observera att du endast kommer att kunna få åtkomst till loggdata från och med datumet då loggningen släpptes. Till exempel, eftersom loggarna för skifttilldelning på bortaenhet begäran släpptes i Version 0176, vilket var den 27 december 2023, innehåller de nuvarande loggarna inte skifttilldelning på bortaenhet loggdata för några datum före den 27 december 2023.

Viktig buggfix information

Quinyx loggar är oföränderliga. Det innebär att om det av någon anledning uppstår en bugg och de data som loggas av systemet och visas för dig som användare är felaktiga, och du rapporterar det och vi åtgärdar buggen, så kommer den buggen att åtgärdas för framtida tillfällen, men de data som loggades medan buggen existerade kommer tyvärr att förbli felaktiga. Se denna artikeln för en uttömmande lista över buggar och förbättringar som rör eller på något sätt påverkar loggdata tillsammans med relevant information, inklusive men inte begränsat till [namn på schemaobjekt, t.ex. skift/skiftbokningar/skiftbyten etc].


Fick du hjälp?