Version 0114

Uppdaterad av Maria Lindberg

Utgivningsdatum 11 augusti 2021

Ny funktionalitet

Frånvaroscheman

Med den här versionen har vi lagt till support för att se, hantera och konfigurera frånvaroschema.

Lägg till, redigera och ta bort frånvaroschema

I Kontoinställningar> Frånvarohantering> Frånvaroschema kan du konfigurera olika frånvaroscheman:

När du lägger till ett nytt frånvaroschema måste du nu konfigurera vilka veckodagar och vilka tider schemat ska appliceras när du är klar med den första konfigurationen.

I den nya kolumnen Datum och tid finns en visuell uppmaning som anger att ytterligare åtgärder behövs där du bara behöver klicka på kalenderikonen för att slutföra konfigurationen.

Designuppdateringar i Schema

Med den här versionen har vi gjort några designuppdateringar och ändrat utseende och känsla för Notice of Interest (NOI) och lämnar förfrågningar i schemat för att bättre matcha designen i vår mobilapp.

Meddelande om intresseanmälan
Frånvaroansökan

Visa bilder från Webpunch

Vi lägger till stöd för att visa bilder tagna vid instämpling och utstämpling i schemavyn

Bilden tagen vid instämpling

Klicka på stämplingen för att öppna redigeringspanelen. Om en bild togs vid instämpling kommer du nu att se den bilden under stämpling (från avdelning):

Bild tagen vid utstämpling

Klicka på stämplingen för att öppna redigeringspanelen. Om en bild togs vid utstämpling kommer du nu att se den bilden under stämplingen (till avdelning):

Se bild i större storlek

Om du vill se bilden i en större storlek klickar du bara på bilden så ser du en större version av den:

Avancerad redigering av stämpling

Bilderna kommer också att synas om du klickar på fler val på stämplingen och öppnar panelen Avancerad redigering av stämpling:

Observera att den här funktionen bara är tillgänglig om din organisation har aktiverat Webpunch -funktionen för att ta bilder vid stämpling. Om din organisation inte använder den här funktionen påverkas du inte av detta.

För mer information om Webpunch -funktionen för att ta bilder, kontakta vårt supportteam.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Inga just nu.

Bug fixar

 • Löste ett problem med tidskostnadsrapport som orsakade fel stämpling till ett projekt.
 • Löste ett lönerapportproblem för att dölja Intresseanmälans skift.
 • Löste ett problem med lönerapporten som gjorde att arbetstider inte inkluderades i lönearter från Avtalsmall.
 • Korrigering av Stämplade timmar -rapporten för att visa Time Tracker -transaktioner på affärsdatum beroende på dygnsbryt.
 • Löste ett Time Tracker -problem som fick det att lägga till felaktigt värde på grund av avtalsmallregeln "Varje dag schemalagd för arbete (historiskt)"
 • Löste ett schemaproblem som gjorde att antalet schemalagda timmar under en anställds avatar inte uppdaterades och laddades i vyn när ett skift flyttades till en annan anställd.
 • Löste ett schemaproblem som gjorde det möjligt för chefer att ändra datum för frånvaro under en låst period.
 • Löste ett problem för medarbetarstatistik som visade fel antal timmar när schemalagd period och efter överenskommelse valdes i visningsalternativ.
 • Löste ett grundschemaproblem som gjorde att schemavyn inte ärvdes som vald.
 • Löste ett problem som gjorde att den valda perioden i medarbetarmätningar visade 0 nominella timmar när du väljer en vy där det första datumet är på avtalets startdatum.
 • Löste ett problem med påminnelse om ledighetshändelser som inte fungerade av ledighetsskäl som tillhör en dagräkningsgrupp.
 • Löste ett problem med timbegränsning på ledighetstyp som påverkade alla typer av lönelöner.
 • Nya HelpDocs -artiklar

 • Lägg till, redigera och ta bort frånvaroscheman
 • Skapa frånvaroschema
 • Skapa åtkomsträttigheter för mobilappar och personalportaler

REST API / webbtjänstuppdateringar

Ingen just nu.

SOAP API / webbtjänstuppdateringar

Ingen just nu.

Slutpunkter utfasas och tas bort

Följande SOAP API -slutpunkter kommer att avbrytas och tas bort från Quinyx WFM augusti 2021. De är redan nu ersatta med REST API -slutpunkter för Quinyx Forecast eller föråldrade. Läs mer om Quinyx Forecast och den förbättrade funktionaliteten här och om de nya REST -API: erna här .

6.2 wsdlGetForecasts

6.3 wsdlUpdateForecasts

6.5 wsdlGetMonthlyView

6.6 wsdlUpdateForecastV2

6.8 wsdlUpdateForecastsV3

6.4 wsdlGetSalesData

6.9 wsdlGetSalesDataV2

6.7 wsdlGetOptimalStaffing

4.6 wsdlUpdateAdminGroupRelationships <- gäller inte för Quinyx WFM

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer webbtjänstinformation här .
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API: er för att underhålla data och se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarhet för våra API: er samtidigt som vi ökar vår kund- och användarbas har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP -API: er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt och innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga samtal per kund till 10 . Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns och du rekommenderas att implementera en backoff -försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. När du flyttar från SOAP till Rest under de följande åren kommer eventuella begränsningar att byggas in i API: et. Var noga med att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?