Auto-lås och påminnelser

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Auto-lås och påminnelser

Det är möjligt att ställa in en automatisk låsning för tillgänglighet. Quinyx kan också skicka påminnelser till anställda om att skicka in minsta nödvändiga tillgänglighetstimmar.

Auto-lås

Med auto-låsfunktionen kan du konfigurera ett återkommande låsmönster för din organisation. Du kan använda detta för att samla in tillgänglighet från anställda inom en bestämd tidsram. Sedan kan du ge tid till cheferna (eller AI) så att de kan skapa ett schema med tillgänglighet som en faktor.

Autolåsfunktionen låser en definierad period så att anställda inte kan redigera sin inskickade tillgänglighet under den perioden. Du kan också ställa in en påminnelse om att skicka in de minsta nödvändiga tillgänglighetstimmar som ska skickas ut innan perioden är låst.

Du kan hitta inställningen för automatisk låsning i Kontoinställningar > Tillgänglighet > Auto-lås :

  • Från : Definiera när låsperioden ska börja.
  • Till : Definiera hur länge låstiden ska pågå.
  • Låsningsdatum : Definiera när den faktiska låsningen av den konfigurerade perioden ska ske.
  • Skicka påminnelse : Definiera hur många dagar före låsdatum en påminnelse ska skickas till anställda.

Om auto-låset är konfigurerat som i bilden ovan kommer funktionen att fungera enligt beskrivningen nedan:

Den 25:e april (7 dagar före låsningsperioden) låser Quinyx automatiskt perioden mellan den 2:a maj och två veckor framåt (från och till). En påminnelse kommer att skickas ut till de anställda den 30 april (2 dagar före låsningsdatum).

Detta kommer sedan att upprepas i samma intervall men med nya datum enligt auto-låset som konfigurerats i bilden ovan.

När perioden är låst kommer anställda inte att kunna lägga till, redigera eller ta bort någon tillgänglighet.
Om Auto-lås är avstängd låses inte tillgängligheten för användare. Du kan dock konfigurera en påminnelse som skickas till anställda som inte har uppnått det minsta antalet timmar per vecka som krävs för tillgänglighet.
Auto-lås funktionen anses vara en global inställning, vilket innebär att den tillämpas på alla enheter när den används. Du kan t.ex. inte ställa in den för enskilda enheter.

Påminnelse

Om auto-låset också är konfigurerat för att skicka ut en påminnelse till anställda som inte har uppfyllt de minsta nödvändiga tillgänglighetstimmar per vecka (konfigurerat enligt deras avtal), kommer de att få en påminnelse om att de inte har skickat in tillräckligt många timmar för den period som vara låst. Påminnelsen kommer som en Qmail:

Namnet på den anställde, den period som kommer att vara låst och när låsningen kommer att ske hämtas automatiskt av Quinyx och ingår i påminnelsen.

Påminnelsen kommer att skickas som ett Qmail kl. 9.00 lokal tid. Anställda som har nollställts i fältet för minsta obligatoriska tillgänglighetstimmar per vecka kommer inte att få en påminnelse.


Fick du hjälp?