Mobil - mörkt läge

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Du kan använda Quinyx i mörkt läge i våra iOS- och Android-appar. Om du vill använda Quinyx i mörkt läge måste du aktivera det i telefonens systeminställningar, du kan inte konfigurera mörkt läge i Quinyx.

Vilka är fördelarna med mörkt läge?

  • Det är bättre för svagt ljus och kan minska påfrestningen på ögonen.
  • Mindre blått ljus sänds ut från din telefon.
  • Din telefon kommer att använda mindre energi så telefonens batteri räcker längre.

Hur man aktiverar mörkt läge

På iPhones och iPads
  1. Gå till Inställningar > Display och ljusstyrka.
  2. Välj mörkt läge för att aktivera mörkt läge.
På Android

Att konfigurera mörkt läge kan skilja sig något beroende på din telefonmodell, men stegen är liknande.

  1. Gå till Inställningar > Display och ljusstyrka.
  2. Slå på eller av mörkt läge.

Quinyx i mörkt läge

När du har konfigurerat mörkt läge på telefonens systeminställningar kommer Quinyx att visas i mörkt läge nästa gång du använder det.


Fick du hjälp?