Version 371

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Ny funktionalitet

Inget just nu.

Uppdateringar och prestanda

  • När du byter enhet på en anställd som inte är delad men har roller i Neo i andra grupper kommer framtida skift inte att tas bort. Detta är oavsett om ändringen utförs från Classic, Neo eller Web Services
  • Det är möjligt att ha en nyckel för extrafält för anställda som innehåller specialtecken ( minus-, understrykning-, etc.)

API / Web Service-uppdateringar

wsdlUpdateShiftTypes : Möjlighet att skapa uppgifter på skifttyper

wsdlGetUnits & wsdlGetUnit : Returnerar nu dygnsbryt

wsdlUpdateEmployees : Tillagd möjlighet att uppdatera anställningsnummer

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här. 

Buggrättningar

  • Korrigering av fast schemarapport som visar fel resultat av OB
  • Korrigering av fast schemarapport som inte visar rätt antal dagar för de enskilda veckorna
  • Korrigering av WP3-utloggning om någon kombination av åtgärder utförs
  • Rättelse till stämplade timmar rapporten med avseende på stansade timmar och pausberäkningar
  • Korrigering av schemaperiod och dygnsbryt inte inställt på 00:00
  • Korrigering av Webpunch och synlighet av stämplingar gjorda före aktuell dag


Fick du hjälp?