Version 338

Uppdaterad av Christine

Quinyx WFM v338 har nu släppts. Version 338 innehåller ett antal nya funktioner och felrättningar.

Nya funktioner

 • Stöd för stämplingar längre än 24 timmar
 • Ny funktionalitet för kön
 • Ändringar i “radera medarbetare”-funktionaliteten
 • Kostnadsställe uppdateras nu när ett bemannat eller obemannat skift uppdateras med en ny skifttyp
 • Web applikationen stödjer nu traditionell kinesiska

API / Web Service uppdateringar

 • wsdlUpdateEmployees avseende kön
 • Agresso service wsdlUpdateRelEmployees avseende könStöd för stämplingar längre än 24 timmar

Tillsammans med denna release av Quinyx WFM lägger vi till stöd för stämplingar som är längre än 24 timmar. Denna funktionalitet kommer som en del av Quinyx standardfunktionalitet och kräver inga nya inställningar eller ytterligare konfiguration.

Detta betyder att flertalet vyer som innehåller stämplingsinformation har ändrats och de innehåller nu även information om start- och slutdatum.

Vi har byggt om grunden för stämplingar avseende start- och slutdatum tillsammans med start- och sluttid. Flertalet rapporter har gjorts om för att visa den nya informationen. Vi gör detta som ett steg för att under hösten 2018 även erbjuda stöd för skift längre än 24 timmar.

Eftersom stämplingar nu kan vara “obegränsade” i längd påminner vi om att se över era inställningar för automatisk utstämpling. Denna inställning finner ni under Tid → Avtalsmallar→ Vald mall→ Tid → Automatisk utstämpling efter. Stämplingslogiken följer samma mönster som tidigare så det är ingen förändring i att de stämplade timmarna kommer att tillhöra startdatumet för skiftet som stämplingen tillhör.

Även fast vi kommer att stödja stämplingar längre än 24 timmar kommer det inte att vara möjligt att ha skift längre än 24 timmar. Detta är något vi kommer att arbeta på och släppa under hösten 2018.Ny funktionalitet avseende kön

Vi har förändrat funktionaliteten avseende kön i Quinyx WFM. Vi har tagit bort det som ett obligatoriskt fält för att skapa en medarbetare och vi har lagt till ett tredje kön.

Standardinställning för en ny medarbetare kommer fortsättningsvis att vara Annan. Det finns

Även möjlighet att med access rights dölja kön från personalkortet.

När annan är satt kommer profilbilden att bli satt enligt ovan. Egendefinierade rapporter med kön stödjer samtliga könsalternativ.Ändringar i radera medarbetare funktionalitet

Vi har gjort det svårare att radera medarbetare av misstag i samband med denna release.

“Ta bort”-knappen kommer att vara inaktiv (utgråad) om inte följande kriterier är uppfyllda:

 • Medarbetarens status är inaktiv (anställd ej ibockat på personalkortet)
 • Medarbetarens slutdatum är tidigare än “dagens” datum

“Ta bort”-knappen är även flyttad till vänster sida av fönstret.Kostnadsställe ändras nu när ett bemannat eller obemannat skift uppdateras med en ny skifttyp

Vi har ändrat logiken för hur kostnadsställe ändras på ett skift när skifttyp ändras på skiftet. Detta betyder att logiken för arv av kostnadsställe alltid aktiveras när skifttyp för ett skift ändras, oavsett om kostnadsställe är satt på skiftet eller ej. Beskrivning av arv av kostnadsställe finner du här.

Dessa förändringar påverkas av både manuella ändringar på skift i app.quinyx.com samt skift uppdaterade via wsdlUpdateShifts.API / Web Service uppdateringar

 • wsdlUpdateEmployees
  • Lagt till stöd för “sex = Other” via en integer satt till 2
 • wsdlUpdateRelEmployees (Agresso service)
  • Lagt till stöd för “sex = Other” via en integer satt till 2Felrättningar

 • Korrigering av överföring till lön avseende datum och olika tidszoner
 • Överför till lön låser nu löneperioden när ingen filtrering på enhet är gjord så länge det finns transaktioner överförda till lön för den enheten
 • Rättning av Stämplade timmar-rapporten avseende reducering av nominell tid på helgdag när det ej finns ett schemalagt skift för medarbetaren
 • Rättning av Stämplade timmar-rapporten avseende gruppering per dag som nu beräknar rätt på stämplingar som saknar matchande skiftNeo Schema (beta)

Nya funktioner

Byte av lösenord

I och med den här releasen så kommer du kunna byta lösenord från inloggningsidan i Neo. Klicka på “Glömt lösenord?” under inloggningsknappen, skriv in den mejladress som är registrerad i Quinyx, så får du ett mejl med instruktioner om hur du byter lösenord. Det nya lösenordet gäller på alla Quinyx plattformar. Det nya lösenordet måste följa den valda säkerhetsnivån för att bli godkänd. Se nedan.

Standard

Standard level requires that all passwords are at least 6 characters long. If a manager resets an employee's password, or if the employee chooses to reset the password, the system will require that you choose a new password when logging in. The user account will be blocked after 12 unsuccessful login attempts. A manager must then reactivate the account.

High

The higher level involves the same changes as above, except that it also requires that the password is at least 8 characters, at least two of the characters must be numeric and two must be letters. The system will require a new password every three months, and you may not use the same password more than once during a 30-month period or 10 consecutive password changes. The user account will be blocked after 6 unsuccessful login attempts. A manager must then reactivate the account.

Fick du hjälp?