Frontline Portal - Filuppdelning

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Filuppdelning stöder visuella chefer och användare som granskar butiksuppladdningar. Den befintliga uppgiftsöversikten visar nu förhandsgranskningar av alla filer som laddas upp av butiker. Liksom uppgifter grupperas uppladdade filer efter region och butik.

Med Filuppdelning kan du:

  • Öppna bilder för att visa större vyer och påbörja feedback- och godkännandeprocessen.
  • Godkänna/begära ändringar från Filuppdelningsvyn.
  • Visa alla bilder som är associerade med en enskild uppgift.

Hur får jag tillgång till Filuppdelningen?

  1. Klicka på en uppgift.

  1. I menyn bredvid "Visa alla" och "Välj ett filter" klickar du på Visa uppladdningar.


Fick du hjälp?